Submitted by Jeannette Refstrup on 18.5.2021
I Distrikt 1450 har man, med støtte fra Rotary Danmarks hjælpefond og District Grants, samlet penge ind til et spændende projekt, der har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Projektet er blevet muligt på baggrund af donationer fra hele distriktet, som er gået til produktionen af tre brugerfilm, der er lavet sammen med EN-AF-OS-Ambassadører. Filmene skal sætte fokus på de psykisk syge ramte og gøre op med det tabu, der er omkring psykisk sygdom.

På fotoet ses bl.a. EN-AF-OS-Ambassadør Stefan Tofte, som deltog i en tankevækkende debat om ”unge og angst” i Rotarys telt på Folkemødet i 2018. EN-AF-OS-Ambassadørkorps spiller en stor og afgørende rolle i afstigmatisering af psykiske lidelser. Derfor valgte Distrikt 1450 også at støtte EN-AF-OS med at etablere flere veje til at sprede det vigtige budskab, som har lidt under Covid-19’s begrænsninger i fysiske møder. Det er der kommet tre brugerfilm ud af.

- Vi ved fra forskning, at personlige historier er den bedste vej til at undgå stigmatisering og bryde tabuer. Med dette tiltag vil arbejdet med at hjælpe psykisk syge og deres pårørende styrkes - også under de særlige Covid-19 forhold vi har pt, fortæller Thomas Korsgaard, rotary-medlem i Aarhus Marselis Rotary klub og kontaktperson og tovholder på projektet.

Idéen og udviklingen af brugerfilmene er sket i en Covid-19 periode, hvor Danmark blev lukket ned og de fleste offentlige arrangementer, samt undervisning og oplæg blev aflyst, og det derfor ikke var muligt at fortsætte arbejdet med afstigmatisering af psykisk sygdom med samme effekt som tidligere. 

EN-AF-OS har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark – altså slut med diskrimination og udelukkelse af mennesker, der har eller har haft en psykisk sygdom. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet.

Det gør de med hjælp fra frivillige ambassadører, der har eller har haft en psykisk sygdom, er pårørende, er aktiv i en bruger-pårørendeorganisation eller lign.

Med filmene formidles de vigtige budskaber på trods af nedlukning og i en tid, hvor håb er vigtigere end nogensinde. Brugerfilmene kan bruges til lokale arrangementer med psykisk syge, pårørende i undervisning af studerende og sundhedspersonale m.v. Filmene giver også mulighed for distribution via online platforme, så budskaberne om håb og recovery kan komme ud til de mange patienter, sårbare mennesker og pårørende, der føler sig dybt isolerede pga. pandemien, og hvor håbet lige nu kan være svært at holde fast i. 

Et blik ind i mit sande liv 
Der er blevet produceret tre nye brugerfilm i samarbejde med EN-AF-OS-Ambassadører. Ambassadørerne er hovedaktører for produktion af filmene og selv medvirkende i brugerfilmene, ligesom de bliver medarrangører for de fysiske arrangementer, der skal afholdes i efteråret.

Formålet med brugerfilmene:

  • Give et nuanceret billede af psykisk sygdom – vise hverdagssituationer.
  • Nedbryde tabuer og skabe større forståelse for mennesker med psykisk sygdom.
  • Skal lægge op til nysgerrighed, åbenhed og dialog om psykisk sygdom/mistrivsel og om at være menneske i det moderne samfund.
  • Skabe følelser og identifikation hos publikum og seerne (at kunne leve sig ind i ambassadørens sande liv) – indeholde personlige refleksioner, tanker og følelser. Åbne op for det skjulte/lukkede/private rum til publikum.
  • Skal få publikum til at smile, mærke håb og glæde, samt det mærkbare i livet, som også kan være svært.

Fysiske brugerfilmsaftener i efteråret
Som supplement til filmene laves der også fire større fysiske arrangementer. Pga. stadige begrænsninger i forhold til forsamlinger er disse rykket til efteråret 2021, hvor størstedelen af befolkningen formodentlig er vaccineret og mulighederne for større fysiske møder bliver bedre igen.

1. brugerfilmsaften tager udgangspunkt i Dannis film:
Angst problematikken, forælderrollen – fra at være et isoleret menneske til et mere aktivt menneske. Fokus på håb. En fortælling om at lære at stå ved sig selv trods modstand og tryghed ved at være anderledes – transkønnet. Filmen henvender sig til unge, forældre, lærere fra mellemtrin og op ad, samt pædagoger.

2. brugerfilmsaften tager udgangspunkt i Annes film:
Pårørendefokus – samtaler mellem far, mor og datter. Filmen skal behandle det svære og det positive i familien. At finde hinanden (far og datter) igennem forståelse, accept og fælles erfaringer – bringe håb og åbenhed omkring et svært emne. Filmen taler til pårørende, pårørendegrupper i foreninger, familiebehandlere, foreninger for børn til psykisk syge forældre, lærere og pædagoger, samt til personale i psykiatrien.

3. brugerfilmsaften tager udgangspunkt i Saras film:
Uddannelse/beskæftigelse – at være rask og leve livet efter mange års sygdom, men samtidig have udfordringer med at være under uddannelse og i job. Grænselandet mellem syg/rask - rask/syg. Usikkerhed i selvet – have svært ved at skabe sin indre kerne. Filmen henvender sig til den brede befolkning, politikerne, studerende, undervisere på videregående uddannelser, jobcentre.

Der udsendes invitationer på et senere tidspunkt og alle Rotary-medlemmer er velkommen til at deltage i disse arrangementer. Arrangementerne vil tage udgangspunkt i et fagligt oplæg, visning af brugerfilm og ambassadøroplæg og afsluttes med en fælles dialog.
 

KLIK OG FØLG DISTRIKT 1450 PÅ FACEBOOK

ER DU IKKE MEDLEM AF ROTARY? KLIK HER OG LÆS, HVORDAN DU BLIVER DET

Artiklens forfatter, Thomas Korsgaard, er DGN og medlem af Aarhus Marselis Rotary klub og tovholder på indsamlingen til Don’t fear the wierd.