Årets ansøgninger

Ansøgninger 2021-2022 - modtaget frem til den 10. oktober 2021
Modtaget ansøgninger for   kr.             794.471
Bevilget   kr.             380.206
Rest til projekter 2021-22   kr.          1.419.794
       
RDH 01-2021-22 Kildernes Roskilde Roskilde RK
RDh 02-2021-22 Legeplads til børneinstitutionen Vejle Nord RK
RDH 03-2021-22 Plads til leg Skanderborg RK
RDH 04-2021-22 Familiesommerlejr - Ud af Krigens Skygge Haderslev RK
RDH 05-2021-22 Akut humanitær støtte til covid-19
emergency program i Nepal
Skovshoved RK
RDH 06-2021-22 Indkøb af iltkoncentratorer til Nepal Skivehus RK
RDH 07-2021-22 Bidrag til det gode hverdagsliv for demente Ringkøbing RK
RDH 08-2021-22 Sommerudflugt for
Smedetoftens Ungdomsklub
København Grundtvig RK
RDH 09-2021-22 Sommerlejr for børn på Veliki
Presav Børnehjem, Bulgarien
Herning International RK
RDH 10-2021-22 Plads til leg Skanderborg RK
RDH 11-2021-22 Fordeling af midler fra Ølgod
Rotarys ophør d. 30/06 2021
Ølgod RK
RDH 12-2021-22 Post Corona festival København Nord RK
RDH 13-2021-22 Nepal Shrijanhil Children Protektion Center Gråsten RK
RDH 14-2021-22 Salt room, Kupiskis Hospital Horsens Vestre RK
RDH 15-2021-22 Dyner mm til ældre og handicappede
i Litauen, Vilnius Gedimino
Horsens Vestre RK
RDH 16-2021-22 Red Barnet Silkeborg Sommer 2021 Silkeborg Østre RK
RDH 17-2021-22 40 computere til 2 skoler i Senchi
(Akwamufi-området i Gahna)
Langeland RK
RDH 18-2021-22 Bio Bernhard Præstø Præstø RK
RDH 19-2021-22 Bio Bernhard Præstø Præstø RK
RDH 20-2021-22 Foreningen for Traditionelle Håndværk Præstø RK
RDH 21-2021-22 Foreningen for Traditionelle Håndværk Præstø RK
RDH 22-2021-22 Værdi til livet Holstebro RK
RDH 23-2021-22 Værdi for livet Holstebro RK
RDH 24-2021-22 Levana-Schule D53474
Neuenahr-Ahrweiler - naturkatastrofe
Børkop RK
RDH 25-2021-22 Ribe Aktivitets- og Historiepark Ribe RK
RDH 26-2021-22 Vandboring i Gambia Svendborg RK
RDH 27-2021-22 SFO - Pombal, Brasilien Herlev RK
RDH 28-2021-22 Nepal Shrijanhil Children Protection Center Padborg Kruså RK
RDH 29-2021-22 Småkvæg og bistader til landbefolking Tyrkiet,
 som mistede deres livsgrundlag under de
voldsomme storbrande i august 2021
Aarup RK
RDH 30-2021-22 Støtte til socialpsykologisk belastede og
handicappede i Solrød Kommune.
Solrød RK
RDH 31-2021-22 Haderslev Hertug Hans RK Unge
Ambassadør projekt  2021/2022
Haderslev Hertug Hans RK
RDH 32-2021-22 Haderslev Hertug Hans RK Unge
Ambassadør projekt  2021/2022
Haderslev Hertug Hans RK
RDH 33-2021-22 Anskaffelse af indendørs petanquesæt til
seniormotion i Vestervig
Sydthy RK
RDH 34-2021-22 Indkøb af iltkoncentratorer til Nepal Skivehus RK
RDH 35-2021-22 Rotary skoven ved Bøvling Fri- og Idrætsefterskole Lemvig RK
RDH 36-2021-22 Hemodialysis Machines for Children Viborg Asmild RK
RDH 37-2021-22 Opstilling af 2 shelters i Brædstrup skov Brædstrup RK
RDH 38-2021-22 Svinninge Spejderne Holbæk RK
RDH 39-2021-22 Bella Speranza København RK