Indsendt af Jens Gram den 24.11.2021
185 til PrePets i Frederikshavn og Randers
Distrikt 1440 afholdt sit første PrePets den 11. november i Frederikshavn og den 23. november i Randers.
Præsident-electerne fik her den første introduktion til det kommende år, som kommende præsident. De blev klædt på til at møde alle de udfordringer ledelsen af en klub helt naturligt giver.
Den kommende Guvernør John Christensen, Frederikshavn, gav et indblik i en række af Rotary’s mange opgavetyper. Alle fik påbegyndt ”Præsident-skolen” med stort iver. Her fik man indsigt i hvem der er i distriktets ledelse – og ikke mindst de definerede arbejdsmål for det kommende år.
I det efterfølgende gruppearbejde havde man rig lejlighed til at få et nærmere kendskab til klubbens egen Assisterende Guvernør. Samtidig blev mulighederne for at hente inspiration i distriktet diskuteret. Men ikke mindst samarbejdet blandt sine kommende kolleger i andre klubber, som skal være præsident i Rotary-året 2022-23, havde et stort fokus.
Samme dag havde vi certificering af klubmedlemmer, der arbejder med ungdomsudveksling og klubprojekter. Begge dele med fin tilslutning af kommende Club Counsellor, Protection Officer, Youth Exchange Officer og dem, der skal arbejde med Districts Grants og Rotary Danmarks Hjælpefond midler.
Alt i alt mødte mere end 185 rotarianere op til Prepets i Frederikshavn og Randers for at være godt forberedte til det kommende år.
Fra distriktsledelsen ser vi den aktive medvirken, som et stærkt tegn på en god fremtid for Rotary i Distrikt 1440.