Hvordan foregår et Rotarymøde

Ordinære klubmøder.

Dag og klokkeslæt. 

Klubbens ordinære møder afholdes normalt én gang ugentligt, på den dag og det klokkeslæt, der er besluttet af klubbens medlemmer og kan ses annonceret på www.rotary.dk. Møderne afholdes normalt gennem personligt fremmøde, men klubben kan også arrangere on-line møder eller etablere mulighed for, at enkelte medlemmer kan deltage gennem on-line forbindelse, hvis deres deltagelse ellers ville være udelukket. 

Ændring af møde. 

Idet målsætningen om ugentlige møder bør prioriteres, kan klubben beslutte, at møder kan flyttes med hensyn til sted, klokkeslæt, varighed og ugedag efter bestyrelsens eller klubbens beslutninger og med kort varsel, hvis særlige programpunkter eller aktiviteter forudsætter dette. Klubben skal sikre at alle medlemmer er informerede herom.

Dagsorden. 

Et typisk klubmøde indeholder nogle faste punkter - kan variere fra klub til klub - men typisk vil det være:

  • Velkomst ved præsidenten - gæster nævnes specielt
  • Sang 
  • 5 minutter før tid er medlemmernes mulighed for at komme med ganske korte indslag om næsten hvad som helst.
  • 3 minutter - et specielt dansk fænomen, hvor medlemmer efter tur får frit slag på talerstolen til i 3 minutter at tale om et emne, der ligger medlemmet på hjerte.
  • Spisning (ved klubber med morgenmøder spises der ofte morgenmad under mødet)
  • Introduktion af foredragsholder
  • Foredragsholder har ordet
  • Spørgsmål til foredragsholder
  • Præsidenten takker af og lukker mødet