Hjælpefondens bestyrelse og forretningsudvalg

2019-2020

Rotary Danmarks Hjælpefonds bestyrelse sammensættes af en repræsentant fra hvert af de 5 danske Rotary distrikter samt de til enhver tid siddende distriktsguvernører. De distriktsvalgte medlemmer af bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand og sekretær. Formanden nyvælges hvert år.
Forretningsudvalget udpeger tillige hvert andet år (lige år) en forretningsfører der ikke indgår i bestyrelsen eller forretningsudvalg. Udpegningen gælder for en 2 årig periode.

Formanden er formand for den samlede bestyrelse og den ansvarlige leder. Formanden modtager og sørger for behandling, besvarelse og arkivering af alle ansøgninger og afgørelser, og formanden orienterer periodisk bestyrelsen om de indkomne ansøgninger og deres besvarelse.

Det påhviler formanden at skaffe bedst mulige oplysninger om baggrund og behov i relation til de modtagne ansøgninger og - så vidt muligt - at sikre, at de bevilgede beløb bliver anvendt til de ansøgte formål eller tilbagebetalt til Rotary Danmarks Hjælpefond.

Der er tillagt bestyrelse, forretningsudvalg og formanden følgende beføjelser:

Bestyrelsen som helhed afgør alle bevillinger over 60.000 kr.

Forretningsudvalget afgør bevillinger indtil og med 60.000 kr.

Formanden er bemyndiget til at afgøre bevillinger indtil og med 6.000 kr.

Sammensætningen af Hjælpefondens forretningsudvalg er som nedenstående, den fulde bestyrelse består af forretningsudvalget og de siddende guvernører.

Forretningsudvalget:

Distrikt 1440 Formand
Jan Brinck, Krik Strandvej 72, 7770 Vestervig, tlf. 27 62 14 99, mail dg1440-1314 (at) rotary.dk

Distrikt 1450
Willi Weber, Linde alle 2, 6760 Ribe, tlf. 24 42 93 59, mail wweber (at) stofanet.dk

Distrikt 1461
Lise-Lotte Jensen, Søndervænget 6, 5870 Frørup, tlf. 40 84 09 15,
mail: Lise-Lotte (at) ulrikkagarn.dk

Distrikt 1470 Sekretær
Helena Nymann, Gjeddesdalsvej 76, 2670 Greve, tlf. 20 14 81 21, mail post (at) gjeddesdal.dk

Distrikt 1480
Ulla Winther Koch, Peter Dams Vej 59, 4180 Sorø, tlf 29 74 10 51, mail ullawintherkoch (at) gmail.com

Forretningsfører
Just Hartoft, Ørnebakken 1, 2840 Holte, tlf. 40 14 17 17, mail just (at) hartoft.dk

Alle henvendelser om udbetaling af bevilligede beløb skal rettes til forretningsføreren.