Indsendt af Tine Lehrmann den 15.9.2021
Som i klubberne og distrikterne roterer også ledelsen i Rotary Danmark hvert år den 1. juli.
04.04.2022. 00:01

Som i klubberne og distrikterne roterer også ledelsen i Rotary Danmark hvert år den 1. juli.

Rotary Danmarks Bestyrelse består af de fem Distriktsguvernører og de fem Distriktsguvernør Elect, og formanden vælges forud på vintermødet blandt de fem netop fratrådte guvernører efter indstilling fra de fem nuværende guvernører. 

Således består bestyrelsen i år af;

DG1440 Jes Berg Gertsen                       DGE1440 John Christensen
DG1450 Jane Mejlby Buhl-Olsen             DGE1450 Thomas Korsgaard
DG1461 Niels G H Hansen                      DGE1461 Hans Skjerning
DG1470 Nicolai Wirenfeldt Asmussen     DGE1470 Jakob Volther
DG1480 Reinhard Sværke-Jessen          DGE1480 Annette Hansen
Formand IPDG1470 Peder Jon Andersen

Rotary Danmarks Succesfaktorer
Bestyrelsen holdt første møde i forbindelse med Sommermødet, hvor ledelsen ”roterede”, og benyttede mødet til at sætte kursen for det nye år samt mål og succesfaktorer for de kommende år.

Rotary Danmark ønsker at støtte klubberne og distrikterne til blandt andet at skabe synlighed og dermed øge kendskabet til Rotary til støtte for Medlemsudviklingen.
Rotary Danmarks Succesfaktorer
Ved brug af de sociale medier har vi i dag mulighed for enkelt og billigt at skabe synlighed gennem klubbernes profiler på Facebook og/eller LinkedIn. Lad os bruge disse muligheder til at fortælle om Rotary, invitere til møder og events samt helt grundlæggende skabe synlighed.

Her en opfordring til på Facebook og LinkedIn at linke op til klubber, distrikter og Rotary Danmark samt til Zonen og Rotary International. Og en opfordring til at like og dele de relevante opslag. 

Gør du det i din egen kreds vil du bidrage til øges kendskabet til Rotary og støtte verdenspræsident Shekhar Mehta’s ønske om, at ”Each One Bring One”.

Peder Jon Andersen

Peder Jon Andersen underskrift