GUVERNØRENS NYTÅRSHJØRNE – UGE 53 2020

I denne udgave:
- Godt Nytår 2021
- Rotarymøder i en corona-tid
- Distriktsguvernør 2023-24 på plads
- Klubændringer i distriktet
- Ændringer i kurser og seminarer
- Fortsat gang i de gode projekter
- Polio-status


Guvernørens Nytårshjørne

Godt Nytår 2021 !!

Man må sige, at sjældent har et år budt på så store ændringer som 2020 i forhold til forventningerne fra begyndelsen, hvor ingen kunne forestille sig, hvad der ville ske. Vi kan håbe, at corona-udviklingen nu er på vej retur, men der er vist ingen tvivl om, at en stor del af 2021 vil gå, før situationen kan kaldes normal igen.

Også i Rotary har året været en udfordring på mange måder. Først og fremmest har det påvirket alle klubbers muligheder for at holde møder på sædvanlig vis. I nogle klubber har det desværre betydet, at man i lange perioder slet ikke har mødtes, mens andre har fundet andre måder, først og fremmest digitale måder at mødes på.

Forventningerne til 2021 er vel på nuværende tidspunkt lidt brogede. Vi håber, at tingene bliver normale igen – men vi tør ikke rigtigt tro det, før vi ser det. De gældende restriktioner er foreløbigt blevet forlænget til 17. januar, og vi er vel ikke overbeviste om, at de ikke bliver forlænget yderligere.

I dagligdagen i erhvervslivet har corona-tiden lært os, at en del faktisk kan gøres på andre måder, f.eks. hjemmearbejdspladser samt digitale møder og konferencer, som også vil kunne give lavere omkostninger, og som derfor vil blive fastholdt, også når vi ikke længere er tvunget til det.

På samme måde vil jeg gerne opfordre klubberne til at holde fast i de positive erfaringer, der måtte være gjort i denne tid. Kunne digitale møder være en del af strukturen? Eller kunne man lave hybrid-møder, så mødet foregår fysisk, men så også medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage på den måde, kan deltage digitalt?

Jeg ser frem til, at vi i løbet af 2021 kommer tilbage til en situation uden restriktioner, så vi selv kan bestemme, hvordan vi vil mødes. Men vi er nødt til også at forberede os på en periode, hvor det ikke er tilfældet.

Under alle omstændigheder vil jeg gerne ønske alle et godt nytår!

 

Rotarymøder i en corona-tid

Jeg har prøvet at følge lidt med i, hvordan klubberne har holdt møder i de seneste måneder, hvor vi igen har haft begrænsninger på deltagerantallet. Der har heldigvis været eksperimenteret med mange forskellige muligheder, og det var også det, vi fra distriktets side opfordrede til allerede i slutningen af oktober.

Der er en del klubber, der har valgt at lukke helt ned for mødeaktiviteten. Det kan skyldes manglende rutine i digitale møder, eller at man ikke vil ændre på den sædvanlige mødestruktur. Det er naturligvis klubbens egen beslutning, men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er ked af det valg. Jeg tror, det er vigtigt at fastholde kontakten og fællesskabet i klubben på en eller anden måde, og jeg mener, at der er mange muligheder for det. Ja, resultatet kan blive, at ikke alle kan deltage hver gang, men det er bedre end ingenting – og det er faktisk imponerende at se kreativiteten i udnyttelsen af mulighederne.

Der er andre klubber, der han valgt at ændre alle møder til at være digitale – på Zoom, Teams, Adobe, Google eller andre – og gennemfører hele mødekalenderen på denne måde. Det kræver god styring og teknisk forståelse, men den findes efterhånden i stort set alle klubber i et vist omfang, fordi mange medlemmer bruger det hele dagen i deres arbejdsliv. Tilbagemeldingerne har været, at udbyttet er stort, selv om man mangler den fysiske kontakt. Personligt har jeg oplevet i min klub, Herning International, at vi også har fået en større deltagelse af medlemmer, der af geografiske årsager ikke har kunnet deltage så tit, og det er jo en positiv sideeffekt. Vi har også været i stand til at optage 2 nye medlemmer, selv om vi kun har kunnet mødes digitalt. Jo, det kan godt lade sig gøre – hvis man vil!

Og så er der alle mellemløsningerne, hvor man gør noget i stil med, hvad man plejer og noget på en anden måde.

Nogle har udvidet antallet af ’kaminmøder’ eller udvalgsmøder, så man stadig mødes fysisk, men i begrænset antal og i mere eller mindre samme grupper. Nogle udvider disse små fysiske møder med et digitalt oplæg eller foredrag, så der er et eksternt input til drøftelse. Nogle mødes digitalt, men henter mad fra det sædvanlige spisested, så man stadig ’mødes’ og spiser sammen, men blot decentralt. Og nogle mødes udendørs, som man gerne må, og fordeler sig så til ’walk and talk’ i mindre grupper.

Som sagt: Der er masser af muligheder – det gælder blot om at finde dem, og så tilpasse dem til lige netop ens egen klub. Derfor vil jeg også gerne have en udveksling af de gode ideer til gode møder. Jeg vil gerne koordinere det sammen med vores PR-udvalg, så send endelig jeres gode erfaringer, så andre kan få glæde af dem.

Samtidigt vil vi fra distriktets side gerne give dem, der savner møderne i egne klubber, en mulighed for at mødes på tværs af klubberne. Lars Hajslund fra Silkeborg Rotaryklub har tilbudt at koordinere ugentlige digitale møder, som er åbne for alle rotarianere i distriktet, i den første del af 2021. Det vil der komme nærmere information om umiddelbart efter nytår.

 

Distriktsguvernør 2023-24 på plads

På Distriktskonferencen i september blev der udtrukket 5 klubber, der indgik i den komité, der på grundlag af de indkomne ansøgninger skulle interviewe kandidaterne og efterfølgende udpege distriktets guvernør i 2023-24. Den proces blev gennemført digitalt i slutningen af november, og efterfølgende indstillede komiteen Flemming Libner fra Skjern-Tarm Rotaryklub. Efter udløbet af indsigelsesperioden er Flemming Libner dermed nu District Governor Nominee Designated og indgår i distriktets guvernørgruppe. Jeg glæder mig til samarbejdet med Flemming, som har været aktiv på mange områder i distriktet igennem flere år.

 

Klubændringer i distriktet

Aarhus Business Breakfast Rotary Club har været under opbygning igennem nogen tid, og den 29. september blev klubben officielt chartret og dermed en del af Rotary-familien. Nuværende præsident Tommy Boll har været primus motor i etableringen, og som tak for indsatsen overrakte jeg ham på distriktets vegne en PHF i forbindelse med chartrings-højtideligheden. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til 24 nye medlemmer af Rotary.

Hørning-Hasselager Rotaryklub har igennem mange år haft et faldende medlemstal og var nu nede på 12 medlemmer. Derfor begyndte klubben at overveje fremtiden, og beslutningen er blevet at lukke klubben med virkning fra 31.12.2020. Men takket være et godt og aktivt forarbejde af ikke mindst præsident Erik Dichoe Stjernholm fortsætter 8 af de 12 medlemmer i andre Rotary-klubber i området, Skanderborg, Odder og Aarhus Business Breakfast. Selv om vi dermed må sige farvel til 4 medlemmer, er jeg ikke i tvivl om, at det på længere sigt er den rigtige beslutning.

I Vejen Kommune var der indtil for 2 år siden 4 Rotaryklubber: Vejen og Rødding i Distrikt 1461 og Bramming og Brørup i vores Distrikt 1450. Efter at Bramming-klubben lukkede, har Brørup Rotaryklub følt sig lidt alene, og derfor besluttede man at undersøge muligheden for at blive overflyttet til Distrikt 1461 og dermed være sammen med de andre klubber i kommunen. Begge distrikter har været positive, og det er nu også blevet godkendt af Rotary International. Formelt sker overflytningen først fra det nye Rotary-år den 01.07.2021, men reelt vil samarbejdet med Distrikt 1461 starte allerede fra nytår.

 

Ændringer i kurser og seminarer

Restriktionerne i deltagerantal har naturligvis også betydet ændringer for vores kurser og seminarer.

Vi måtte aflyse RYLA i november, men vi håber at få mulighed for at gennemføre det i det sene forår. Jeg har på mine besøg i klubberne hørt meget positivt om RYLA, og jeg kan kun opfordre klubberne til fortsat at finde deltagere, så vi har holdet klart, når det bliver muligt at gennemføre det.

Også RLI-kurserne har måttet udskydes. Kursusforløbet i efteråret 2020 nåede lige at komme i gang, og vi forventer, at det bliver muligt at afslutte det i løbet af foråret 2021. Til gengæld er det ikke realistisk at nå at gennemføre yderligere et kursus i løbet af foråret, så det har vi valgt at udskyde til efteråret.

Klubudviklingsseminaret fortsætter, men i en tilpasset version, så alle deltagerne ikke mødes samtidigt, men digitalt i mindre grupper. Jeg har hørt mange positive tilbagemeldinger om både forløbet og måden at gennemføre det på, så det forventer jeg, vi vil fortsætte med også efter det igangværende forløb.

Jeg er varsom med her at oplyse konkrete datoer, for stort alle de planlagte er blevet ændret, og det vil kunne ske igen. Men du vil altid kunne finde de senest opdaterede datoer på hjemmesiden.

 

Fortsat gang i de gode projekter

Selv om klubberne ikke har kunnet mødes på sædvanlig vis, er det godt at konstatere, at der konstant bliver planlagt nye hjælpeprojekter, både lokalt og internationalt.

I Distrikt 1450 er vi også det distrikt i Danmark, der bedst udnytter mulighederne for støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond, fordi vores klubber har de fleste gode projekter.

Lad os fortsætte denne udvikling – vi skal huske, at ’Service Above Self’ er det overordnede mål med vores medlemskab af Rotary.

Helt aktuelt vil der være lande, der har brug for støtte til at gennemføre en meget nødvendig vaccination imod corona. I Danmark ser vi det som en selvfølgelig samfundsopgave – men i andre lande sker det altså kun, hvis der er nogen, der hjælper.

Det kunne også være en opgave for Rotary!

 

Polio-status

Der er indtil nu konstateret 139 tilfælde af polio i 2020. Det er heldigvis færre end i 2019, hvor der var 176 tilfælde, og det er især en reduktion i Pakistan, der alene have 147 tilfælde i 2019.

Det er også godt, at der fortsat kun er konstateret tilfælde i Pakistan og Afghanistan, og det betyder, at Afrika fortsat er poliofrit, som det blev bekendtgjort i august.

 Du har nu mulighed for direkte adgang til de aktuelle poliotal via www.rotary.dk ved blot at holde musen på ’Distrikter’ og derefter klikke på ’Status på polio – lige nu’.

Selv om vi i mange sammenhænge har skåret ned på aktiviteterne, er det vigtigt at fastholde vores kamp imod polio, både ved at donere midler til formålet og ved at skabe bevidsthed