Grønlandske børn i Danmark på besøg i Tivoli

Kristina Thilen Præsident for København-Vesterbro RK, havde lørdag den 9. juni, taget initiativet til at inviteret 11 herboende grønlandske børn med pædagoledsagelse på en Tivolitur.

Dette var muliggjort af Klubbens kontante bidrag til Distrikt 1470 til støtte for Grønlandske børn i indeværende Rotary år.

Dagen startede kl. 11 og alle deltagerne fik ud over entreen, tillige et turpas, en kasket samt en til formålet udarbejdet quiz med 9 spørgsmål om Tivoli og Rotary.

Der var indkøbt præmier til alle, og en fantastisk frokost var indlagt med saftevand og snobrød over ildsted på restaurant NIMB-Gemyse, der er København-Vesterbro’s faste mødested.

Arrangement sluttede kl. 16 og stemningen var høj hele dagen.

Børnene kommer fra et hjem i Kastrup under Foreningen Grønlandske Børn.

Hilsen

PER SCHMIDT
Fhv. Counselor/fmd. SENIOR-2