Georgia Student

Program i staten Georgia, USA, der omfatter ca. 45  stipendier til college- og universitetsophold i Georgia.

Forudsætninger:

  • Unge ugifte i alderen 18-25 år – såvel med som uden familierelationer til Rotary – kan søge.
  • Stipendiet, der uddeles på konkurrencemæssig basis, dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejsen til og fra stipendiatens hjemland.
  • Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni og kun i staten Georgia.
  • Ansøgeren må ikke tidligere have gået i skole i USA.

Ansøgningsskemaer kan rekvireres på: grsp.org  fra 1. juli, og afleveringsfristen er 1. september. 

På Georgia programmets hjemmeside findes udførlige oplysninger om de krav der stilles og de tests ansøgeren skal igennem.

De 2 test skal tages i umiddelbar forlængelse af ansøgningen og skal være taget inden 31. oktober.

1.     Ansøgning til TOEFL  (“Test of English as a Foreign Language”) (www.ets.org/toefl?WT.ac=toeflhome_why_121127

TOFEL testen kan man i DK tage i Aarhus eller København på CBS. Vær opmærksom på at  testen hurtig bliver fyldt op, og man kan risikere at skulle til Sverige for at tage den inden deadline. 

Tilmelding foregår fra denne side: www.ets.org/toefl

 2. Ansøgning til SAT1  (Scholastic Assessment Test) da.wikipedia.org/wiki/SAT_(adgangstest)  

SAT – testen er deres egen test til adgang på de forskellige colleges. Det er lidt ligesom vores karaktergennemsnit, men det er ikke ensbetydende med at man kommer ind på skolen. Testen bliver afholdt på Copenhagen International School og kun på udvalgte datoer. 

Man tilmelder sig her: sat.collegeboard.org/home

Desuden skal man have:

  • De første dokumenter ansøgeren selv skal sørge for er: Engelsk udtalelse fra to forskellige lærere 
  • Engelsk Statement fra en Rotaryklub, din ”sponsor” klub i Danmark. 
  • Engelsk karakterblad, seneste
  • Bekræftelse fra banken af at man har tilstrækkeligt med personlige midler

Husk: Det  skal bekræftes, at det er de originale papirer, der indsendes. Det gøres ved at skolens stempel sættes på, og rigtigheden bekræftes med signatur af en fra skolen sammen med ansøgeren. 

Alt sendes til den danske komite ved Tommy Møller, Tårnby RK tommy.moeller (at) adslhome.dk der gennemgår papirerne og videresender dem til Georgia.

Den endelige udtagelse foretager Georgiakomiteen i USA, og resultatet kan forventes at foreligge i februar/marts måned.