Galten-Skovby Rotary Klub i dag

GALTEN-SKOVBY ROTARY KLUB

Klubben er en del af et verdensomspændende netværk af 1,2 millioner frivillige, som dedikerer tid og talent til at tackle nogle af verdens mest presserende humanitære udfordringer.  Vi er samtidig et erhvervsnetværk, hvor medlemmerne bruger hinanden, udveksler erfaringer og udnytter hinandens ressourcer. For at øge denne mulighed har klubben tillige 4 årlige fællesmøder med de 3 øvrige klubber i Skanderborg kommune.

Galten-Skovby Rotary Klub har i dag 32 medlemmer og er åben for både kvinder og mænd.  Vi holder møde hver mandag fra kl. 18:15 til 19:45, og vores individuelle mødeprocenter ligger fra ca. 50 og opefter. Møderne er som hovedregel åbne for gæster, og indholdet er ofte et foredrag med et erhvervs - eller samfundsmæssigt indhold.  For at styrke fællesskabet arrangerer vi endvidere nogle kulturelle og sociale arrangementer.

Vores klub støtter op om international forståelse og personlig udvikling, og har gennem årene udsendt mange unge på rejser og udveksling i udlandet.

Klubben har støttet en række udlandsprojekter, fx etablering af en sundhedsklinik for gadebørn i Ghana. Lokalt har vi senest støttet Skaterparken med etablering af en vandpost.

Vil du vide mere om vores klub eller et medlemsskab måske tiltaler dig, så kontakt en ovenstående kontaktpersoner eller skriv en mail til galtenskovbyrotary (at) gmail.com

 

Følg os på Facebook   https://www.facebook.com/GaltenRotaryKlub/

 

ROTARY FORBINDER VERDENEN

Rotarys fundament er netværk og fællesskab.

Da Paul Harris som ung advokat kom til Chicago, stiftede han Rotary af én åbenlys grund, nemlig at få et netværk med andre ligesindede i byen. Nu mere end 100 år senere har vi et utal af måder at etablere venskaber og netværk på. De fleste af dem havde Paul Harris aldrig drømt om, men Rotarys evne til skabe netværk og fællesskab forbliver unik og uovertruffen.

Rotarys særlige mission og struktur giver medlemmerne mulighed for at oprette forbindelser i lokalsamfundet, networke professionelt, og opbygge stærke og varige relationer. Vores klubmedlemskab forbinder os endvidere i et globalt fællesskab gennem et utal af projekter og programmer – blandt andet ledelse indenfor polioudryddelse og vort arbejde med og gennem FN. Vores samarbejde forbinder os med mennesker, der deler vores værdier, og som ønsker at handle for en bedre verden, - med mennesker, som vi ellers aldrig ville have mødt, - med mennesker, som deler vores værdier bedre end vi havde troet, samt med mennesker i hele verden, der har brug for vores hjælp til bedre levevilkår.

I 2019-2020 implementeres en ny strategiplan, som beskriver Rotarys fremtid, og som skal sikre gennemførelse af vores reviderede fokusområder.  Det største arbejde hermed kommer til at ligge i vores klubber, hvor vores organisation skal tilpasses nye tiders skiftende virkelighed.

Hvor klubben før var kernen i Rotary-oplevelsen, er vi nu langt mere kreative og fleksible om, hvad en klub kan være, hvordan den mødes, og endda hvad der kan betragtes som et rotarymøde. Vi skal være organiseret strategisk og innovativt i måden vi betragter medlemskabet, i måden vi skaber bredere og dybere forbindelse til vores lokalsamfund, og i måden vi danner nye klubmodeller, for at tiltrække og engagere flere og mere forskellige medlemmer.

Rotary er også en familie. Alligevel synes strukturen af medlemsskabet og krav til klubbens ledelse, at placere Rotary uden for rækkevidde for nutidens yngre aktive erhvervsfolk. Rotary kan og bør være en oplevelse, der supplerer vore egne familier, i stedet for at konkurrere med dem. Hvis vore Rotary klubber er et varmt og imødekommende sted, hvor klubarbejdet og familien går hånd i hånd, giver det travle og aktive familiemenneske mulighed at omfavne Rotarys arbejde med et positivt engagement. Og når vi gør forventningerne til Rotary realistiske og håndterbare for travle erhvervsfolk, udvikler vi kompetencer og netværk af en ny generation af rotarianer - som bliver Rotary-ledere.

I 2019-2020 vil det være vores udfordring at styrke de mange måder, Rotary forbinder verden med, og sikre de forbindelser, der tillader talentfulde, tænkende og generøse mennesker at forene og tage meningsfuld handling gennem Rotarys arbejde.

Mark Daniel Maloney, President, Rotary International 2019-20

 

HVAD ER ROTARY?

ROTARY er verdens største organisation af mænd og kvinder i ledende stillinger, der som et af sine formål har at yde humanitær hjælp til de områder, hvor der måtte være eller opstå behov for det (mangel på rent vand, sult, sygdom, og analfabetisme) samt ved enhver given lejlighed at arbejde for fred og goodwill i verden.

ROTARY er ikke kun en organisation med et humanitært sigte. Den er i lige så høj grad et internationalt og et lokalt business og socialt netværk. Enhver Rotarianer vil altid blive budt velkommen i enhver Rotary klub overalt i verden.

ROTARY er samtidig verdens førende organisation, når det drejer sig om internationale studielegater, idet ROTARY årligt giver mere end 1000 unge mennesker mulighed for at studere i udlandet.

Ungdomsudveksling er et af ROTARYs flagskibe. Ca. 200 danskere (7.500 på verdensplan) udveksles hvert år med samme antal fra oversøiske lande.

ROTARY’s altoverskyggende verdensprojekt er udryddelse af Polio på verdensplan. I dette projekt arbejder Rotary sammen med WHO, UNICEF og COC (US Centers for DIsease Control and Prevenuon). Vi er tæt på målet. Siden projektets start i 1988 er det nu lykkedes at udrydde 99% af tilfældene i forhold til dengang. Tusindvis af frivillige Rotarianere - også danskere - deltager i vaccinationsdage i de 3 lande, hvor Polio endnu forkrøbler og dræber - specielt børn.

Organisationen består af 1,2 mio. medlemmer - kaldet Rotarianere - fordelt over 168 lande i østlige såvel som vestlige regioner af verden, og samlet i 33.000 klubber. I Danmark er der ca. 12.000 medlemmer fordelt på 280 klubber.

Et medlemskab af ROTARY er et medlemskab af hele verden - og for livet! Læg hertil inspirerende møder og kammeratskab i din egen klub! Samt deltagelse i såvel lokale som internationale projekter.

 

 

Værnemidler til Skejby