Oprettet af Claus Skovbjerg den 19.3.2020
Det er tid for, at vi skal have besat 4 funktioner i distriktet pr. 1/7-2020.
Funktionerne, der skal besættes er:
- Distriktstræner
- Formand for medlemsudviklingen
- End Polio Now koordinator
- Koordinator for fundraising og Major Donors
Se nærmere nedenfor.

I Distrikt 1450 søger vi nu interesserede rotarianere til 4 spændende funktioner i distriktets organisation.

 

Distriktstræner

 

De primære opgaver er:

 • være overordnet ansvarlig for Distriktets uddannelser, kurser og seminarer
 • medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af træningsseminarer på Rotary Danmark niveau 
 • supportere DGE ved PETS-arrangementerne og instruktionsmøder efter behov
 • udvikle nye uddannelser i samarbejde med distriktsledelsen

Distriktstræneren er medlem af Distriktsrådet og udpeges af Guvernørgruppen efter stillingsopslag. Funktionsperioden er generelt 3 år med mulighed for forlængelse. 

 

Formand for medlemsudviklingen

 

Det er distriktets mål, at formanden 

 • fokuserer på medlemsudviklingen og bidrager til at øge netto-antallet af medlemmer i distriktet jf. målsætningerne i strategi- og handlingsplanen
 • identificerer områder, hvor der er behov for en styrkelse af medlemsudviklingen tilpasset klubben/områdets kultur og muligheder
 • sikrer at aktiviteter og virkemidler/værktøj til støtte for styring af medlemsudviklingen i klubberne udbredes og gennemføres
 • arrangerer seminarer og uddannelser (sammen med distriktstræneren), der understøtter en positiv medlemsudvikling og medlemspleje (som udgangspunkt to årlige ”Ny i Rotary” og et årligt ”Medlemsseminar”)
 • videre- og nyudvikler (sammen med distriktstræneren) aktuelle uddannelser/seminarer, som kan tilbydes klubbernes medlemmer

Formanden for medlemsudviklingen er medlem af Distriktsrådet og udpeges af Guvernørgruppen efter stillingsopslag. Funktionsperioden er generelt 3 år med mulighed for forlængelse.

 

 

End Polio Now koordinator

 

Koordinatoren er en del af organisationen med hjælpeprojekter og The Rotary Foundation og har ansvaret for at

 • promote Rotarys bestræbelser for at udrydde polio over for både rotarianere og det øvrige samfund
 • motivere til donationer til End Polio Now
 • organisere fundraising events

Koordinatoren udpeges af Guvernørgruppen efter opslag. Funktionsperioden er generelt 3 år med mulighed for forlængelse. 

 

 

Koordinator for fundraising og Major Donors

 

Koordinatoren er en del af organisationen med hjælpeprojekter og The Rotary Foundation.

 

Koordinatoren strukturerer og gennemfører distriktets overordnede arbejde med at skaffe større donationer til konkrete projekter eller til The Rotary Foundation (på linie med zone-koordinatoren på samme område). Det involverer en tæt og tillidsfuld langvarig kontakt til større virksomheder og fonde i distriktets område.

 

Koordinatoren udpeges af Guvernørgruppen efter opslag. Funktionsperioden er generelt 3 år med mulighed for forlængelse. 

 

Hvis du er interesseret i at blive ansvarlig for en af disse funktioner, bedes du henvende dig til Distriktsguvernør Jan Aagaard på dg1450-1920 (at) rotary.dk eller 2383 8844. Jan kan også fortælle flere detaljer om de enkelte funktioner og de opgaver, der hører til.

 

Den officielle tiltrædelse sker først 1. juli 2020, men da det vil hensigtsmæssigt med en glidende overgang, vil vi gerne høre fra dig inden udgangen af marts måned.