Fremtidsplaner og medlemsudvikling i klubberne i Danmark

Indsendt af Jørgen Maaløv Jørgensen den 27.8.2020

Fremtidsplaner og medlemsudvikling i klubberne i Danmark

Frafald af medlemmer ligeligt fordelt på Rotary anciennitet

I 2019/20 har klubberne i Danmark optaget ca. 500 nye medlemmer, men der er gået ca. 1000 medlemmer ud.

Corona har haft indflydelse på mulighederne for optagelse af nye medlemmer, da vi ikke har kunnet optage nye i 3-4 måneder.

Tallene viser også at frafaldet af medlemmer ikke mest er de nye medlemmer der melder sig ud på grund af bristede forventninger, men at frafaldet er er ligeligt fordelt på Rotary-anciennitet.

Det er en nyttig erkendelse. Den fortæller os hvad vi skal gøre, nemlig at gøre os lækre nok til både at tiltrække nye og at fastholde de bestående

Jeg er overbevist om, at frafaldet især kommer af manglende forventningsafstemning og uklarhed over klubbens mål øg ønsker.

Der er efter min mening et behov for at vore klubber arbejder med en fremtidsplan på minimum 3 års sigt.

Når klubber laver en fremtidsplan, der viser hvad den vil stå for, og som rækker mere end et år frem, giver det en rød tråd og en indsigt, der fortæller nye medlemmerne hvad de går ind til, og viser de bestående, at klubben vil og kan noget, både på kort som lang sigt, som de hver især så helst skal kunne identificere sig med. Derfor skal alle involveres på den ene eller anden måde i arbejdet med en klubs fremtidsplan.

Vore klubber vægter naturligt nok netværk, servicetjenester og kulturudveksling forskelligt, og sådan må det være.

”Gammel er ikke skrammel”

Gennemsnitsalderen i Rotary er 60 år.

Alder betyder ikke noget i Rotary, alle har noget at give.

”Gammel er ikke skrammel”. Dem lidt oppe i årene byder på erfaring og netværk, som de unge kan få glæde af og som kan være med til at styrke klubberne.

Jeg tror vi kan aktivere mange ældre medlemmer mere til glæde for alle, også de yngre, som heldigvis kommer til.

Vi skal på hver vores måde, spille hinanden bedre.

Vi skal være positive og tale Rotary op, i stedet for at se det halvtomme glas.

I min tid som Guvernør mødte jeg utallige glade, motiverede og engagerede personer, som vil klubberne det bedste og det er noget der giver mig en tro på, at vi snarligt vender medlemsudviklingen til gavn og glæde for alle klubber og medlemmer.

Guvernørerne har meget fokus på medlemsudviklingen og jeg er sikker på, at et godt samspil med klubberne og deres medlemmer vil være med til at skabe en flot udvikling for Rotary på alle fronter i 2020/21.

RD-formand 2020/21 – Jan Aagaard