Frederikssund Rotary Klubs uddannelses-rejselegat 2022

Frederikssund Rotary Klub tilbyder som led i vores ungdoms- og uddannelsesaktiviteter økonomisk støtte til et ungt menneskes studie og/eller praktikophold i udlandet.

 Legatet på 15.000 kr. uddeles én gang årligt på klubbens fødselsdag, som i år holdes onsdag den 28. september.

 For at komme i betragtning, skal man være fyldt 18 år og være i gang med en videregående uddannelse, hvori der indgår et praktik- og/eller studieophold i udlandet, af mindst 3 måneders varighed.

 Ansøgere med tilknytning til Frederikssund Kommune (bosat, født, opvokset ansat i virksomhed eller lignende) vil få fortrinsret til legatet.

 Frederikssund Rotary Klub kan ikke medvirke til at skaffe kontakt til et uddannelsessted, men vi kan, gennem Rotary International, tilbyde kontakt til den lokale Rotary klub i det område, hvor uddannelsesopholdet finder sted. Vi forventer, at udlandsopholdet er planlagt og bekræftet af det kommende studie- eller praktiksted.

 Unge, der ønsker at søge legatet, bedes udforme en ansøgning indeholdende personlige data, orientering om igangværende uddannelse, herunder formålet med og forventninger til uddannelsesopholdet i udlandet. Der skal være en dokumentation/bekræftelse af det planlagte studieophold, referencer fra nuværende uddannelsessted og endelig et budget over udlandsopholdet, der dokumenterer behovet for legatet.

 Ansøgning sendes pr. e-mail senest den 14. september 2022 til klubbens præsident Jørgen BIdstrup,  hr.bidstrup (at) gmail.com

 P.S. Efterfølgende har Frederikssund Rotary Klub et ønske om at høre om opholdet, hvorfor det forventes at legatmodtageren møder op en onsdag til en klubaften og fortæller om opholdet.