Faxe Rotary Klub i Gambia

Faxe Rotary Klub i Gambia.

Faxe Rotary Klub har gennem nogle år støttet forskellige projekter i Gambia. Klubben har blandt andet støttet en børnehave/skole i Kubuneh. Senest har klubben haft 2 medlemmer med ledsagere i Gambia. Jens Skjoldgaard og Tine Nygaard har besøgt et sundhedscenter i Kubuneh og medbragte kr. 2.500 til indretning af husapotek i forbindelse med ændring af organisationen på sundhedsklinikken. Sundhedsklinikken i Kubuneh ligger langt ude i bushen og dækker akutte behov for behandling, herunder mange malariapatienter. Klinikken dækker et stort område, hvori der bor mange fattige, børnerige familier. Når klinikken lukker om eftermiddagen, transporteres ikke færdigbehandlede patienter til det nærmeste hospital.
Faxe 1+2

Faxe Rotarys udsendte sammen med lederen
af Kubuneh sundhedsklinik.

Et område bag ved sundhedsklinikken,
hvor der dyrkes forskellige urter til medicin.

Endvidere besøgte delegationen sygeplejerskestuderende Lamin Adiba og hans familie. Faxe Rotary Klub har gennem de sidste 3 år betalt for hans uddannelse, kost, logi og øvrige fornødenheder for at give ham den uddannelse, der er så vigtig for hans muligheder for at forsørge sig selv og sin familie, samt gøre det muligt at gøre en forskel i et meget fattigt samfund. 

Faxe 3+4

Tine indskriver beløbet i donationsbogen Det er ved vinduet til højre, at der skal indrettes et medicinsalg

20-årige Lamin mangler cirka et år inden han er færdig som sygeplejerske. Han bor sammen med sin mor og 2 mindre søskende i en compound, bestående af et lukket område med 4 øvrige familier, med hvem de deler køkken og ”toilet”. Lamins mor forsøger at skaffe penge til familien som frugtsælger i lokalområdet. Ofte er der kun penge til 1 måltid mad om dagen og moderen kan ikke bære at se når børnene må gå sultne i skole, så hun er ude at forsøge at sælge frugt når børnene står op og går i skole. For at give familien en yderligere håndsrækning havde Jens & Susanne og Tine & Jes medbragt 50 kg. ris og fra Faxe Rotary Klub kr. 500.-  De 50 kg. ris kan sikre familien et dagligt måltid mad i cirka 2 måneder. Faxe Rotary Klubs donation på kr. 500,- der svarer til halvanden månedsløn for en højt lønnet tjener, er dog for familien, så mange penge, at organisationen som formidler kontakten og støtter familien i dagligdagen, rådede til at dele beløbet i 2 og kun give hende halvdelen nu og den anden halvdel til foråret 2019.

Faxe Rotary Klub støtter på flere fronter i Gambia og har valgt primært at støtte uddannelse og "hjælp til selvhjælp". 

Faxe 5

Sygeplejerskestuderende Lamin (med Dannebrog) og hans 2 mindre søskende

Jens, Susanne, Jes og Tine oplyser, at der er et stort behov for hjælp til Gambia og at landet desuden er et fantastisk rejsemål, hvad enten man er til sol og strand eller oplevelser. Vi oplever alene venlige, gavmilde og imødekommende mennesker, der lever fra dag til dag og forsøger at få hverdagen til at hænge sammen.

                                             -----------------------------------------------------

Faxe nyt