Etablering af terrasse til sommerhytte i Nuupiluk

Oprettet af Bodil Fogh Hansen den 8.10.2017
For at kunne udnytte hytten optimalt vil det være af stor betydning, at der også bliver bygget en terrasse ved huset, således at denne kan bruges til udendørs aktiviteter for de unge og ansatte, der anvender hytten.

Indsamlingen til donationen går godt. Hidtil har klubben bidraget med 5.000,- og salg af Carsten Funs donation af vinpropper gav 2.500,-.

Sommerhytte

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands Selvstyre i Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender.

Inuusuttut Inaat er beliggende i den sydgrønlandske by Qaqortoq.

 

 

Inuusuttut Inaat har 3 afdelinger som er flg.:

  • En familieafdeling, der er normeret til 5 familier med deres børn. Mødrenes baggrund er præget af omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug og misbrug af alkohol/ rusmidler.
  • En børneafdeling, der er normeret til 4 børn i alderen 3-10 år. Disse børn er anbragt uden forældre og ofte med familie bosiddende langt fra Qaqortoq. Børnene har alle haft en svær start på livet ofte med omfattende omsorgssvigt, vold, overgreb, misbrug af alkohol og rusmidler. Børnene modtager behandling for deres traumer, mens de bor på børneafdelingen, det kan være gennem flere år eller hele deres barndom, at de bor her.
  • En ungeafdeling, der er normeret til 4 unge i alderen 10-18 år.

Inuusuttut Inaat har en hytte beliggende I Nuupiluk, som er halvvejs imellem Qaqortoq og Narsaq by og som afdelingerne kan benytte til koloniophold og udflugter.

Hytten er i dag indrettet meget primitivt uden moderne bekvemmeligheder.

Der er 1 gaskomfur og 3 lamper, der drives af en 12v solcellepanel. Ideen er, at brugerne af hytten skal kunne bruge den fantastiske natur og det sociale samvær til at udvikle sig, og på den måde blive styrket i egen følelse uden forstyrrende teknologi.

 

Fælles for de anbragte børn med fysiske og psykiske traumer er, at de har et sårbart centralnervesystem.

Mange af børnene kan beskrives som enten at have et nervesystem i konstant alarmberedskab eller har sanseforstyrrelser.

Børnenes symptomer kan sidestilles med det, som ses hos mennesker med posttraumatisk stress.

Det betyder, at de sanseindtryk, som de hele tiden er omgivet af: Lyd, lys, bevægelse, berøring, duft og smagsindtryk opfattes og bearbejdes anderledes, og barnet vil hurtigt komme i i alarmberedskab, hvilket hindrer en helingsproces.

For at denne heling kan finde sted, er en vigtig faktor, de fysiske rammer, som barnet er omgivet af.

Børnene har brug for megen ro og forudsigelighed.

 

Denne ro findes i særlig høj grad i naturen omkring sommerhytten i Nuupiluk.

Her falder børnene til ro i særlig høj grad, og størstedelen af den vågne tid tilbringes i naturen udenfor hytten.

En terrasse udenfor hytten vil derfor være et naturligt samlingspunkt for måltider, fælles aktiviteter og hyggestunder, hvor det er hensigtsmæssigt at kunne være sammen på et afgrænset område.

Terrassen vil på denne måde komme til at have en central plads i dagligdagen for mange udendørs aktiviteter og fælles oplevelser for børn og voksne.

 

Hytten bliver også brugt til “projektture”, hvor 1 beboer og 2 personale i kortere eller længere tid benytter hytten til social pædagogisk behandlingsarbejde.

Der er meget stor succes med de intensive behandlingsture, hvor der kan arbejdes i dybden med forskellige problemer, som hver enkelt beboer har.

Vi har også en mindre hytte på stedet, som dog er gået til af vind og vejr, og som derfor ikke er beboelig – denne hytte er ved at blive renoveret med samleelementer på det gamle fundament, således at der bliver flere pladser til gavn for døgninstitutionens brugere – Det er her en terrasse vil være af uvurderlig gavn.

 

 

For at kunne udnytte hytten optimalt vil det være af stor betydning,

at der også bliver bygget en terrasse ved huset,

således at denne kan bruges til udendørs aktiviteter

for de unge og ansatte, der anvender hytten.

Terrassen kommer til at vende mod vandet,

hvor man vil kunne nyde naturen

- den utrolige smukke natur, der er på Grønland