Et hjørne af Rotary - nytårstanker fra guvernøren

Kære rotarianere, rotaractere og ROTEX’er

ADVARSEL: Dette nyhedsbrev er langt. Så måske skal du tage det ad flere omgange, så har du også noget at glæde dig til. 

Nytåret er for mange en tid til refleksion over det forgangne år og ønsker og planer for det nye år. Når jeg ser tilbage på Rotary i 2022, så gør jeg det med stolthed og fortrøstning for fremtiden. Jeg bliver stadig stolt over, at være en del af Rotary, når jeg kigger de 27 award-ansøgningerne fra  distriktskonferencen igennem, og ser det gode arbejde, der laves lokalt og globalt via klubberne i hele distriktet.

Jeg glædes over, at ungdomsudvekslingen nu igen begynder at blomstre med long term exchange, to vellykkede short term camps i vores distrikt og hele 4 unge mennesker som pt. nyder et års ophold på universiteter i Georgia.

Det gjorde også stort indtryk på mig, hvordan Rotary over det meste af verden meget hurtigt tog aktion for at hjælpe Ukraine. Ikke mindst herhjemme, hvor de fem distrikter i Danmark med Jane Mejlby Buhl-Olsen i spidsen for vores distrikt meget hurtigt etablerede en landsindsamling som i 2022 gav aktiv nødhjælp i Ukraine for 2,2 mio. kr. Mange klubber havde selv projekter til fordel for Ukraine, og hjalp såvel flygtninge her i landet, som de der stadig er i Ukraine under umenneskelige vilkår.

Nu er der brug for din støtte (igen)!

På vej mod 10 mio. kr. og 100 generatorer

Vi nærmer os et-årsdagen for Ruslands angreb på Ukraine. En krig som har sat uhyggelige spor i 2022, og desværre fortsætter med at gøre det. Mange ukrainere har ikke adgang til lys, varme og rent vand. Vi har hørt om læger, der opererer i skæret fra en mobiltelefon. Vi har set satellitbilleder af Europa, hvor Ukraine tydeligt fremstår som en mørk plet omkranset af lande med elektrisk lys. Men vigtigst af alt, så har vi, Rotarianere grebet til handling (igen), og har på nuværende tidspunkt indsamlet 6,3 mio. kr. eller mere end 200.000 kr. om dagen til indkøb af generatorer til Ukraine.

Samtidig har vi lavet en indsamling af brugte generatorer, hvor vi pt. har modtaget 60 generatorer, som er med til at skabe lys og varme i Ukraine.

Stor tak til alle Rotarianere, klubber, virksomheder m.fl. som har bidraget til dette vigtige hjælpearbejde. Vi stopper ikke her, men fortsætter ufortrødent mod næste milepæl 10 mio. kr. og 100 donerede generatorer.

De første generatorer er leveret og i drift i Ukraine til glæde for mange og flere generatorer er på vej. Også her viser Rotary sin styrke gennem et stærkt netværk med mange forskellige eksperter. F.eks. er rotarianer Preben Greibe, tidligere direktør i Danske Fragtmænd i spidsen for logistikken omkring indsamling og forsendelse af generatorer.

Flere klubber har ikke alene bidraget til landsindsamlingen, men har kombineret støtte af projektet med synlighed af klubben og Rotary i lokalområdet.

Ry Rotaryklub donerede 10.000 kr. og benyttede lejligheden til at synliggøre landsindsamlingen og deres lokale støtte med to historier i lokale dagblade, samt artikel på DitRy.dk

Billund Rotaryklub startede året med en nytårsmarch, der gav 13.315 kr., og den 28. februar holder de et nu udsolgt foredrag med Leif Davidsen til fordel for Ukraine som ventes af indbringe 100.000 kr. til sagen. Det er godt gået Billund!

Sidst men ikke mindst var Jelling Rotaryklub den første klub i distriktet til at donere en brugt generator, som stod hos et medlem, der godt kunne undvære denne. Nu er den på vej til Ukraine, hvor den vil skabe gavn.

Der er sikkert flere gode eksempler, som jeg endnu ikke har hørt om, så stor tak til alle jer, der gør en forskel derude.

Læs mere på https://bit.ly/ukraineRD

Rotary burde gøre noget ved …

En sætning jeg ofte hører med forskellige afslutninger, som f.eks. ”miljøet”, ”analfabetisme”, ”plast i havene”, ”mental sundhed” m.v. Og jeg kan kun tilslutte mig de gode intentioner. Heldigvis er der gode muligheder for at gøre noget. Først og fremmest, så er ”Rotary” jo dig, mig og 1,4 mio. andre medlemmer ude i verden. Så når ”Rotary” skal gøre noget, så er det os medlemmer, der skal tage aktion.

Til gengæld er vi så heldige, at vores organisation tilbyder
en masse støtte i form af eksperter, erfaringsudveksling og samarbejde med andre Rotarianere, som også arbejder aktivt for den sag du brænder for. F.eks. har vi flere Rotary Action Groups indenfor hvert af vores syv fokusområder. Rotary Action Groups er uafhængige tilknyttede grupper, der består af mennesker fra hele verden, som er eksperter inden for et bestemt område, såsom økonomiskudvikling, fred, forebyggelse af afhængighed, miljøet eller vand.

Her finder du bl.a. Rotarianere, der arbejder aktivt for at udrydde slaveri/trafficking, fokus på klima, biodiversitet eller madspild, samt bekæmpelse af fejl- og underernæring for blot at nævne nogle par stykker. Under hver af disse action groups kan der være flere aktive projekter og grupper, som arbejder med et mere specifikt problem.

I forhold til miljø kan f.eks. nævnes BASRAN, et samarbejde omkring havmiljø mellem de 9 lande omkring Østersøen, her i blandt Danmark.

Eller EndPlasticSoup et globalt initiativ til at fjerne plastik fra verdenshavene inden 2050. Fælles for disse initiativer og grupper, er styrken ved at være en stor organisation og dermed kunne trække på viden, erfaring, netværk og aktive rotarianere som dermed kan løfte en idé eller ønske hos en klub eller et enkelt medlem, der brænder for en særlig sag.

Et godt eksempel på et område, hvor du og jeg meget let kan gøre en aktiv indsats for miljøet er ”Operation Bestøvning”, der handler om at skabe og vedligeholde områder, hvor vores bestøvere (bier, sommerfugle m.fl.) trives og yngler. Albert Einstein citeres for at have sagt
”If the bee disappears from the surface of the earth, man would have no more than four years to live.” Om Einstein har udtalt dette er tvivlsomt, men essensen af budskabet er korrekt.

Bliv klogere på …

Operation Bestøvning - https://bit.ly/opbestov

BASRAN - https://bit.ly/basranag

EndPlasticSoup - https://bit.ly/plastsoup

Se oversigt med Rotary Action Groups og links:
https://bit.ly/RAGlist

Distriktet rykker ind i cyberspace

En af de indsatser vi skal dyrke for at udvikle og vækste Rotary, og tiltrække nye medlemmer er opstart af nye klubber.

Derfor har Jane Mejlby Buhl-Olsen taget initiativ til distriktets første virtuelle Rotaryklub. Klubben starter officielt tirsdag d. 7. februar kl. 19-20.30 på MS TEAMS.

Klubben planlægger at mødes virtuelt hver anden uge. De virtuelle møder vil sandsynligvis blive suppleret af enkelte fysiske møder eller aktiviteter ligesom medlemmer i e-klubben naturligvis kan besøge andre Rotaryklubber efter behov.

Hvem kender du, der ikke passer ind i den faste møde-struktur i en almindelig Rotaryklub, men måske vil trives i et virtuelt netværk? Kontakt Jane på telefon 20 40 82 77 eller send en mail på jane (at) buhl-olsen.dk for mere info.

Se Janes præsentation af klubben her:
https://bit.ly/e-klub

Vil du sætte klubbens fremtid på spil?

Vores dygtige AG’er Morten Dalsgaard fra Holstebro præsenterede en god idé til guvernørgruppen. Den vil jeg gerne dele med dig. Så kan du og dine klubkammerater selv vurdere om det er noget for jer og jeres klub.

Idéen er simpel og handler om at skabe motivation og synlighed omkring aktiviteter og indsatser som er med til at sikre, at jeres klubs strategi og handlingsplan aktiveres på en sjov og motiverende måde.

Kort fortalt handler det om at skabe en bingoplade, hvor hvert felt repræsenterer en konkret handling I gerne vil fremme i klubben. Det kunne f.eks. være ”Afholde 3 min.”, ”Medbringe en gæst”, ”Arrangere et klubmøde”, ”Lave en aktivitet med klubbens udvekslingsstudent” osv.

Antallet af felter på pladen kan tilpasses jeres temperament og ambitioner. Et godt udgangspunkt kunne være 9 felter, som i det eksempel du kan downloade her …

Jeg brugte pladen på min arbejdsplads i december med felter som f.eks. ”Har lavet et arbejdsrelateret opslag på LinkedIn”, ”Har tømt opvaskemaskinen”, ”Har delt en god idé med en kollega” og ”Har haft kage/frugt med til afdelingen”.

Vi spillede på rækker, såvel vandret, lodret som diagonalt og selvfølgelig fuld plade. Vi havde ydermere tilføjet et ekstra element, så alle var delt op i mindre teams, hvorfor vi havde såvel individuelle som teampræmier ved udfyldt række/plade. Præmierne var symbolske, men eftertragtede.

Pladen hang i vores køkken, hvor man udfyldte et felt ved at sætte en post-it med sit navn på det felt man havde opfyldt. I klubregi kunne man f.eks. starte klubmødet med at have et A3-print af pladen, hvor medlemmerne så på skift skriver deres navn på et felt, hvis de har udført dette siden sidst.

Jeg glæder mig til at høre, hvordan I vil bruge bingopladen, som en sjov aktivitet til at skabe synlighed omkring de indsatser I gerne vil udbrede i klubben.

Se eksempel på spilleplade her:
https://bit.ly/rkbingo

Vidste du, at Rotary ikke havde en hjemmeside for 25 år siden?

Måske ikke så overraskende da den første hjemmeside blev lanceret den 6. august 1991 på World Wide Web. I 2007 lancerede Apple den første iPhone og i 2010 blev NemID lanceret. De sidste 30 år har budt på flere nye teknologier, som har afgørende betydning for vores hverdag, og for hvordan vi agerer og kommunikerer i Rotary. Tænk bare på udviklingen i online møder under Corona og den betydning ZOOM, Teams m.v. har i dag få år efter.

Måske har du hørt om ChatGPT? Du helt sikkert hørt om kunstig intelligens (AI). ChatGPT er kort fortalt en hjemmeside, hvor du kan indtaste et spørgsmål, forespørgsel eller lignende og på få sekunder har den massive computerkraft, der ligger bag udarbejdet et svar baseret på datasøgning og kunstigintelligens. Dette på en måde og med en ”kvalitet” som vi ikke har oplevet  før med andre chatbots m.v.

Prøv den selv på https://bit.ly/nyaichat. Jeg er sikker på, at du bliver imponeret eller måske chokeret?

Jeg spurgte ChatGPT, hvad Rotarys fremtid er. Her er svaret:

”Rotarys fremtid vil sandsynligvis blive formet af en række faktorer, såsom samfundets skiftende behov, udviklingen af den globale økonomi og teknologiske fremskridt. Det er svært at forudsige præcis, hvordan disse faktorer vil påvirke Rotary, men nogle potentielle udviklinger er som følger:

Øget fokus på globale udfordringer: Efterhånden som verden bliver mere forbundet, vil Rotary sandsynligvis fortsætte med at fokusere på at tackle globale udfordringer såsom fattigdom, sygdom og miljøforringelse. Dette kunne indebære at udvide eksisterende programmer og initiativer og samarbejde med andre organisationer for at tackle disse problemer.

Større brug af teknologi: Teknologi vil sandsynligvis spille en stadig vigtigere rolle i Rotarys operationer og programmer. Dette kunne involvere brugen af online platforme til kommunikation og samarbejde, samt brug af teknologi til at forbedre effektiviteten af Rotarys serviceprojekter.

Fortsat udvikling af organisationen: Rotary har udviklet sig og tilpasset sig gennem sin historie, og det vil den sandsynligvis fortsætte med i fremtiden. Dette kunne indebære ændringer i Rotarys struktur, programmer og operationer for bedre at kunne betjene lokalsamfund og imødekomme verdens behov.

På trods af disse potentielle ændringer og udfordringer, vil Rotary sandsynligvis forblive en betydningsfuld og indflydelsesrig organisation. Dens forpligtelse til service, fællesskab og fællesskab vil fortsætte med at inspirere mennesker over hele verden til at gøre en forskel i deres lokalsamfund og videre. Rotarys fremtid er fuld af muligheder, og det bliver spændende at se, hvordan organisationen fortsætter med at udvikle sig og få indflydelse i verden.”

Relevante og fornuftige betragtninger, om end lidt overfladiske. Det er ikke tekst, som er direkte kopieret fra andre kilder, men tekst som er ”frit” formuleret af AI ud fra data fra før 2021. Vi kender ikke kilderne, og dermed heller ikke troværdigheden af dem. Desuden kan ’botten’ hellere ikke analysere og reflektere, så det bliver en kunstig øvelse.

Og hvad kan du så bruge dette til? Måske ikke så meget (endnu). Du skal selvfølgelig heller ikke tage alt, hvad ChatGPT skriver for gode varer. Kunstig intelligens (AI) er ind i mellem stadig mere kunstig end intelligent. Når det er sagt, så prøv et øjeblik selv at tage fremtidsbrillerne på. Hvilke perspektiver ser du i den teknologiske udvikling? Kunne medlemstræning, medlemssupport, servicering af potentielle medlemmer, pressemeddelelser, tekster til hjemmesiden, idégenerator til klubprojekter og foredrag være muligheder med ChatGPT og AI?

Det kan selvfølgelig også være, at du tog de mørke fremtidsbriller på og tænker, hvad med den menneskelige kontakt? Hvem kvalitetssikrer output? Bliver vi styret af kommercielle it-giganter? Hver sjette gymnasieelev har på få måneder benyttet ChatGPT til at snyde med skoleopgaver. Det er en uheldig bagside og samtidig tankevækkende, at ingen tilsyneladende er dumpet, men til gengæld har fået karakterer fra 2 til 7 (dvs. 6 til 9 på 13-skalaen).

Når du er færdig, så prøv at Google ”Metaverse” og forestil dig, hvad det kommer til at betyde for dig og Rotary i fremtiden.

Hvad 2023 kommer til at byde på ved jeg ikke.

Men jeg ved, at vi har et godt fundament i Rotary og nogle fantastiske muligheder for at skabe mening og værdi for mange.

Godt nytår!

Det sker lige om lidt …

4/2+11/3+1/4-23

Rotary Leadership Institute (RLI)

RLI er for dig, som gerne vil lære mere om ledelse i en frivillig organisation samt gerne vil lære meget mere om, hvad Rotary er.

https://bit.ly/kursrot

7/2-23 kl. 19-21

Åbent online møde om GRSP

Hør alt du skal vide for at få mulighed for et års gratis scholarship i Georgia, USA. Inviter unge mellem 16 og 23 og deres familier. Vi er live med GRSP i USA. Tilmelding via mail:

GRSP (at) rotary.dk (mailto:)

20/3-23
CICO/sekretærkursus

Viden, indsigt og praktisk træning, der styrker din klubs fundament.

https://bit.ly/cicosekr

20/4-23
Ny i Rotary

Udvid dit netværk samt din viden om Rotary og dine muligheder uden for egen klub.

https://bit.ly/kursrot

27-31/5-23
Convention i Melbourne

Fed international Rotary-oplevelse. Kan stærkt anbefales.

https://bit.ly/convmelbourne

 

Vidste du, at et af de bedste steder at træne ledelse er i en frivillig organisation?

Rotary tilbyder en række forskellige kurser og træning, der klæder dig på til de opgaver du måtte engagere dig i.

Faktisk har Rotary et online læringscenter med 90 kurser i alt fra ledelse, kommunikation til klubudvikling samt diversitet, lighed og inklusion.

Men den bedste træning, er den praktiske træning du får i en funktion. Distriktet tilbyder flere spændende muligheder for personlig udvikling i spændende funktioner.

Se alle funktioner du kan søge her:
https://bit.ly/funkd1450

Se Rotarys læringscenter her (login):
https://bit.ly/learntrain

 

Følger du distriktet på Facebook og LinkedIn?

Hvis ikke, vil vi rigtig gerne have dig til at like og følge med der.

Der er faktisk mange gode historier fra medlemmer og klubber, som kan inspirere såvel andre medlemmer, som ikke-Rotarianere. Derfor må du også gerne opfordre dit netvæk til at følge med.

Facebook D1450:
https://bit.ly/FBD1450

LinkedIn D1450:
https://bit.ly/LID1450

Stort tillykke til Ingemarie Hønnicke fra Skanderborg RK, der vandt julekonkurrencen og et signeret eksemplar af Anja Lovéns nye bog ”Heksebørnenes mor”.

De bedste hilsner

Thomas Korsgaard
Distriktsguvernør D1450
dg1450-2223 (at) rotary.dk
Mobil 2710 1826

PS: Tak fordi du læste med. Det blev lidt langt denne gang, men forhåbentlig var der et eller andet du blev inspireret af.