Erhvervsnetværk --- Plus!!

I foråret 2016 blev rotarianerne i Danmark spurgt om, hvad Rotary er for dem!

Godt 2000 svar kom tilbage. Interessant læsning!

Blandt mange andre ting – pegede rotarianerne markant på én ting:

ca. 70% af rotarianerne sagde, at Rotary i Danmark for dem er et erhvervsnetværk.

Det er interessant, at ca. 2/3 af alle rotarianere anser erhvervsnetværket som væsentligt i deres egen klub. Og det vedkender vi os gerne.

Det yderligere interessante er så, at der kloden over faktisk er 1.2 mio. rotarianere, der er en del af DIT  erhvervsnetværk – hvis du vil!

Prøv som rotarianer at møde op i en af verdens 34.000 Rotaryklubber i forbindelse med en forretningsrejse – og få syn for sagn!! Det er et knæsat princip: du er velkommen i enhver Rotaryklub verden over.

Dørene slås op. Du inviteres indenfor – du sidder ved siden at en Rotary-kammerat, du i løbet af få øjeblikke har fået en god snak med. Og viden fra.

På mine klubbesøg i distriktet har jeg kaldt Rotary for en ERHVERVSKLUB PLUS!!

Vi ER nok verdens største erhvervsnetværk. 1.2 mio. mennesker, der alle er optaget i Rotary.

Lokalt giver det sig udslag i, at vi i klubben spørger hinanden til råds – og lytter.

Hvad der gør os anderledes – ud over størrelsen – er, at vi vil være netværk på en fair måde. Være ORDENTLIGE. Det er det, plusset står for i Erhvervsnetværk PLUS.

Det ordentlige betyder også rigtig meget i Rotary.

Og i vores DNA ligger også, at vi vil yde service og hjælp til de, der er svagest. På verdensplan – og/eller lige så vel i det lokale område, hvor klubben ligger.

Vi går måske lidt stille med dørene!? Vi åbner bedst op omkring Rotary – og bliver mest effektive, ved at SAMARBEJDE med andre organisationer. Vi skal ikke kapsle os inde i et Rotary Erhvervsnetværk – hvor enkelt det end måtte forekomme. Vi skal række ud – FRA det netværk, vi har i klubberne TIL de andre erhvervsnetværk – og bidrage konstruktivt – og effektivt til bedre løsninger – vel – mest lokalt, men måske i nogle sammenhænge også udenfor det lokale.

Rotary er kæmpespiller internationalt på det humanitære område – på hele det område, der ligger udenfor erhvervsnetværket. Der er vi dominerende – måske den største, private hjælpeorganisation.

Det skal vi nok ikke tilsvarende være på erhvervssiden – men det kunne være fedt, om vi via vort gigantiske erhvervsnetværk kunne flytte holdninger og synspunkter til at sikre fair forhold til svage verdensborgere.

Chr. Boldsen
DG 2016-17
Distrikt 1440