Erhvervs Forum distrikt 1461

Formål med Rotary Erhvervs Forum 1461:
”At styrke Rotary`s profil overfor de erhvervsaktive medlemmer, gennem gensidig hjælp til forretningsudvikling på tværs af Rotary klubber.

Indmelding i Rotary Erhvervs Forum 1461 foregår ved at sende en

mail til

 

Hnbr (at) odenserobotics.dk

 

med navn og Rotary medlemsnr.

Alle medlemmer af Rotary og Rotaract er velkomne

Formål med Rotary Erhvervs Forum 1461:
” At styrke Rotary`s profil overfor de erhvervsaktive medlemmer, gennem gensidig hjælp til forretningsudvikling på tværs af Rotary klubber.”

Nøgleord i denne forbindelse er:
Sparring, relations opbygning, ambassadøreffekt, referenceskabelse, mv

Grundlæggende forudsætninger for Erhvervsklubben:
1. Medlemskab af en Rotary klub er en forudsætning for deltagelse.
2. Fast mødedag, hver anden tirsdag i måneden.
3. Tilmelding/afbud skal ske til møderne.
4. Relativ fast mødeagenda.
5. Dette er ikke en Ordinær Rotary klub, som træder i stedet for ens moderklub.
6. Forretningsfokus, jf. målsætning.

HUSK at deadline for tilmelding er mandag kl.08.00

Dagsorden:
-Velkomst og meddelelser
-Styringsgruppen orienterer (temamøder, mellemmøder, medlemsmobilisering)
-Præsentationsrunde ½ minut pr. person
-Præsentation af et medlems udfordring (max. 20 min.)
-Dialog, sparring og opsamling
-Afslutning

Alle medlemmer af Rotary, Inner Wheel og Rotaract er velkomne

Se kalender

https://www.rotary.dk/committees/erhvervs-forum-distrikt-1461