Submitted by Jan Caspersen on 7.2.2017
Orientering fra PR- & Velgørenhedsudvalget:
Dette års projekt: ”Rundbænk omkring grantræet” over for Brejning Kirke.

Udvalget har haft møde med centerleder Marianne Maasbøl omkring projektet, der er beliggende ved Chr. Kellersvej, hvor vi har fået tilladelse til opsætning af rundbænk, fældning og soignering af området, så det vil fremstå som en lille oase for såvel handicappede, som motionister eller folk som blot kommer forbi.

Per Rasmussen har tegnet rundbænken, og han vil også være tovholder på projektet omkring bestilling af materialer, ”rekruttering” af mandskab, ligesom Elsebeth vil sørge for fortæringen undervejs.

Omkring den økonomiske situation kører vi med et budget på 40.000 kr. Vi har allerede modtaget 13.500 kr. fra Rotary Foundation.

Efter seneste Rotary møde havde vi et kort møde også for at sætte vort nye medlem Brian Fjordgaard ind i projektet, og med det engagement og gode ideer, som Brian lagde for dagen, tegner det hele sig godt.

Vi regner med at starte arbejdet op i februar/marts; men det vender vi tilbage med. Ved seneste projekt havde vi nogle fantastiske klubmedlemmer, som gjorde et flot stykke arbejde etc., og det regner vi selvsagt også med at have denne gang.

I øvrigt falder vort projekt godt i tråd med, at Brejning Kirke har 50 års jubilæum, og så må vi se, om ikke det kan give lidt ekstra PR til vores klub.

Med venlig hilsen

PR- & Velgørenhedsudvalget
Elsebeth

11.11.2016