Projektpartneren ShelterBox

ShelterBox er projektpartner med Rotary International, som er et globalt netværk af 1,2 milioner medlemmer. Rotarys motto er Servic above Self og Rotarys formål er at skabe positiver, varige forandringer i samfund - nationalt og i hele verden.

Gennem samabejdet med Rotary world wide kan ShelterBox optimere og udnytte sine ressurcer maksimalt og dermed støtte de mange, som er blevet fordrevet fra deres hjem.

Rotarianere over hele verden støtter ShelterBox på en række områder – ikke mindst lokalt, hvor rotrianere er kontaktledet i katastrofeområderne, og rotarianerne bidrager med praktisk hjælp af logistisk og forståelsesmæssig karakter. De første  ShelterBox nødhjælpsarbejdere (SRT) møder, når de ankommer i et nyt katastrofeområde er normalt en lokal rotarianer. Dette samarbejde sætter ShelterBox i stand til at krydse grænser og komme igennem med nødhjælp til selv de fjerneste områder.

Samabejdet med Rotary er baggrunden for, at ShelterBox i dag har hjulpet  mere 1,8 mio. familier med en ny start på livet – og tag over hovedet.

Link til Rotary International

Shelterbox samarbejde med Rotary

 Se videoen; Working Together with Rotary!

Med venlig hilsen
Karsten Thuen
Formand, ShelterBox Danmark