Submitted by Bent Christensen on 25.10.2021
Aftenens program handlede om 8 kommunalbestyrelseskandidaters mening om dette spørgsmål.

Hver af kandidaterne indtog talerstolen og gav indenfor 3 minutter deres vision af, hvordan Dragør skulle udvikle sig i de næste 4 år.

Alle overholdt de 3 minutter, var helt enige om, at Dragørs udvikling skulle gå i den rigtige retning og at Dragør står overfor forskellige udfordringer.

Klubbens medlemmer og gæster havde derefter mulighed for spørgsmål, som alle politikerne efter tur, fik lejlighed til at svare kort på.

Der var spørgsmål/debat indenfor følgende områder seniorboliger, nordstrandsdiget, støjkonsekvenszoner, kulturhus på havnen og byggesagsbehandlingstid i kommunen.