Projekt Nursery School i Galloya, Gambia

Projekt Nursery School i Galloya, Gambia er en naturlig fortsættelse af projekt Kvindehaver, idet kvinderne - efter at have overtaget arbejdet i haverne - manglede et sted, hvor landsbyens børn kunne blive passet og få undervisning, mens kvinderne arbejdede i de nyanlagte haver.

Landsbyen Galloya ligger i Kombo Central District, West Coast Region i Gambia, og der bor omkring 800 mennesker i landsbyen fordelt på ca. 100 familier. Landsbyen er meget fattig, og
gennemsnitsindkomsten ligger under det oven for nævnte beløb.

Af de 800 mennesker, er omkring 100 børn mellem 4 og 6 år, og ligesom i de omkringliggende
landsbyer forventes børnene at gå i en ”nursery school”, inden de starter i grundskole. Der er imidlertid ingen skole i Galloya, og på grund af afstanden på ca. 6 kilometer til den nærmeste skole i området. Skolebusser er ikke eksisterende og forældrene tør ikke sende deres små børn alene i skole, hvilket betyder, at børnene fra Galloya er langt ringere stillede i forhold til
børn fra de andre landsbyer, når de starter i grundskolen (primary 1). Dette får afgørende betydning for deres fremtidsmuligheder.

Det var derfor et meget stort ønske hos landsbyboerne i Galloya, at de fik deres egen skole, så
de lokale børn kunne få de samme uddannelsesmæssige muligheder som børn i de omkring-liggende landsbyer.

Skolen kommer til at rumme 60 børn - fordelt på tre klasseværelser. Der vil være ialt 4 ansatte.

Budgettet til bygning af skolen er på ialt 90.000 kr., som er financieret med bidrag fra Rotary-klubber og private bidrag, som følger:

DONATIONER - INDTÆGTER DKR
Pr. 08-01-2020      
Skjern-Tarm Rotary Klub    10.000
Faxe Rotary Klub     4.000
Odense Carolinekilde Rotary Klub 8.000
Ringkjøbing Rotary Klub   10.000
Brande RK     5.000
Give RK       5.000
Videbæk RK     10.000
Rotaryklubber i alt     52.000
Private sponsorer i alt (se fanen private sponsorer) 37.900
I alt indtægter     89.900
         
Balance i ft budget     -100

Du kan se den samlede projektbeskrivelse her: Dansk%20projektbeskrivelse%2C%20Nursery%20school_1.pdf