Om vores udvalg

Ringe Rotary Klub har 6 tjenestegrene/udvalg:

Udvalgene - generelt:

Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en nødvendig forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til:

 1. at udvikle bekendtskaber (Klubtjenesten).
 2. at fastsætte høje etiske normer til grund for det daglige virke (Erhvervs- og virketjenesten).
 3. at virkeliggøre Rotarys ideal om at” tjene andre” (Samfundstjenesten).
 4. at fremme international forståelse, venskab og fred (International tjeneste).
 5. at fremme lederskabsudviklende aktiviteter (Ungdomsudvalget).
 6. at udvikle klubben med nye medlemmer samt varetage klubbens PR-arbejde (Medlems- og klubudviklingsudvalget).

Udvalgene er en vigtig del af klubbens sociale netværk. Det påhviler udvalgsformændene at aktivere udvalgene mest muligt. Udvalgsmøderne kan evt. afholdes på skift i medlemmernes private hjem, for at øge sammenholdet og styrke det sociale netværk.

 • Møderne i udvalgene planlægges så vidt muligt i begyndelsen af Rotary året.
 • Udvalgsmøderne refereres enten i det til udvalget hørende ringbind eller på klubbens hjemmeside (opret mødet som et gruppemøde).
 • Der bør, som minimum, afholdes kvartalsvise udvalgsmøder.
 • Udvalgene arrangerer de klubaftener, de får tildelt.
 • Udvalgene orienterer løbende præsidenten om deres arbejde, og inviterer evt. præsident til at deltage i møder.

Se de enkelte tjenestegrene/udvalg for mere uddybende beskrivelse af aktiviteter