Nyt fra guvernøren

Strukturændringer i Rotary Danmark – De gode historier fra klubberne – Humanitære indsatser med Distrikt Grant – Nye Rotarianere i Distrikt 1480

Foråret så sagte kommer

Foråret så sagte kommer

Vintergækker, erantis og Dorthea liljer dækker jorden som et blomstrende tæppe i denne vinters milde februar måned. Solsorten er startet på sin bløde, fløjtende aftensang. Skovduerne har for længst bygget reder i de gamle mirabellers kroner. Der er ganske vist. Foråret så sagte kommer – tror vi - og tænker tilbage på sidste år, hvor vi havde sne til hen i april.

             

Strukturændringer i Rotary Danmark

I 2009 for 10 år siden var vi ca. 12.000 rotarianere i Rotary Danmark. Med udgangen af januar 2019 er vi 9.909 aktive rotarianere i de 5 distrikter i Danmark.

Aktive rotarianereMed det som baggrund, har Rotary Danmarks Forret-nings-udvalg og Rotary Danmarks råd/bestyrelse arbejdet på en ny  organisa-tionsændring, der har haft som mål, både at se på øko-nomien og effektiviseringen i samarbejdet mellem de 5 distrikter i Danmark.

Dette arbejde mundede ud i, at man på Rotary Danmarks bestyrelsesmøde den 17. november 2018 har besluttet at nedlægge Rotary Danmarks Forretnings- udvalg og lave Rotary Danmarks Råd/bestyrelse om til at være på 11 personer i stedet for 20, og lade bestyrelsen/rådet fungere som beslutningstager overfor sekretariatet og de opgaver, der skal løses i Rotary Danmark Regi.

Den 11 personer fremtidige bestyrelse kommer til at bestå af de til enhver tid siddende Distriktsguvernører og Distriktsguvernører elect og en Rotary Danmark formand.

På PETS, Præsident Elect Træningsseminariet den 16. marts 2019 skal klubberne i Distrikt 1480 stemme om de nye vedtægtsændringer for Rotary Danmark. Forud for PETS vil alle klubbene få tilsendt yderligere oplysende materiale, der sammenligner de gamle og de nye vedtægter.

For at forslaget skal gå igennem, skal 2/3 af samtlige klubber stemme for forslaget.

Det betyder i praksis, at der på PETS helst skal være en repræsentant fra hver klub, som medbringer en fuldmagt fra klubben for at kunne stemme. Denne repræsentant kan være præsident elect, som i forvejen har mødepligt til PETS.

Er en klub forhindret i at sende en repræsentant med fuldmagt til PETS, kan klubben sende en fuldmagt til mig,  hvoraf det fremgå om klubben stemmer for eller imod vedtægtsændringerne.

 

Velkommen til 33 nye rotarianere i Distrikt 1480

Fra dette februar nummer 2019 af Guvernørens Månedsbrev, vil vi hver måned bringe navnene på de nye rotarianere, der er bliver optaget i klubberne i Distrikt 1480.

Fra 1. juli til 24. januar 2019 er der optaget 33 nye medlemmer. Vi har valgt at bringe navnene på alle 33 nye medlemmer her den første gang. Se venligst nedenstående. I samme periode har vi haft et fald på 57 aktive medlemmer. Et fald der inkluderer naturlig afgange og udmelding. Der er ingen tvivl om, at vores høje gennemsnitsalder, for alvorlig spiller ind nu. Medlemstallet var ved starten af februar måned 2019, 1.542 aktive medlemmer i Distrikt 1480 fordelt i 45 klubber.

 

”De Gode Historier” fra klubberne i Distrikt 1480

Det er aktive rotarianere og aktive klubber, som vi har i Distrikt 1480. Derfor har vi også i dette månedsbrev  valgt at bringe ”Den Gode Historier”, som er blevet fortalt ved mine guvernørbesøg i klubberne. Kreativiteten og ideerne er talrige. Historierne vidner om, at der ikke er kun en metode til at gøre Rotary klubben synlig på i lokalområdet og samtidig indsamle midler til humanitære indsatser.

 

Distrikt Grants Midler

Der skal lyde en stor tak til klubberne, for jeres indsats med at indsamle midler og samtidig søge supplering af midlerne ved at indsende veldokumenterede ansøgninger til Foundation Udvalget. Som det fremgår af nedenstående artikel er alle ansøgninger imødekommet i indeværende Rotary år 2018 – 2019.

 

Foråret 2019, Præsident Elect Træningsseminar, PETS

Den 16. marts 2019 afvikles PETS i Distrikt 1480 på Roskilde Amts Gymnasium, hvor Guvernør Elect Steffen Wied, står som arrangør og indbyder. Hovedtemaet er ”Attraktive klubber”. Foruden spændende indlæg og workshop om emnet, vil der på dagen være særskilte kurser for præsident electer, sekretærer, kasserer og Protection officers. Særskilt invitation vil blive udsendt til alle klubber i Distrikt 1480.

 

 

Med venlig hilsen

Gudde Södergren

Guvernør Distrikt 1480