Medlemmer

a

Niels-Erik Andersen

a

Niels Nicolai Andersen

a

Torben Balmer

a

Jens Erik Bastrup

a

Ole Bech Jensen

" "
Ib Bertelsen

" "
Ole Buhl

" "
Peter Bundgaard (H)

Bernt
Bernd Bûsche

 

a
Niels Copeland

 

" "
Bjarne Echberg

a
Ingolf Echberg

Sam Eyde
Sam Strange Eyde

a

Hanne Fabricius-Hanustrup

a

Søren Krarup Frandsen

" "
Leif Fritsdal


Hans Gelså

a

Christian Fogh Glass

" "
Henrik Glent-Madsen


Leo Henriksen

"
Jens-Otto Grotkjær

" "
Jonna Grønver

a

Jørgen Haaning Andersen

a
Thomas Steen Hansen

"
Ole Hefsgaard

 

 

" "
Jens Henrik Bay Jacobsen

" "
Vagn Slej Jensen

" "
Sejr Jensen

" "
Peder Skov Larsen

" "
Ole Holm Lucassen

" "
Bjarne Lysgaard

" "
Kirsten Halskov Madsen

" "
Ove Viggo Maul

" "
Jørn Lind Mikkelsen

" "
Ole Mølgaard-Madsen

" "
Ole Thorpstrup Nielsen

"
Finn Pedersen

a
Casper Pilgaard

" "
Svend Poulsen (H)

"
Lars Bomholt Rasmussen

a
Per Rix Rasmussen

a
Anette Bunn Syvertsen

a
Christian Isager Sørensen

" "
Charlotte Thy

/
Anders Vindfeldt-Botke

a
Jørn Zielke

Medlemsoversigt er ajourført 30. jul. 2020
 

 

 

 

Hvem er vi?

Ry Rotary Klub ønsker at være aktiv og synlig fordi herigennem bliver vi en del af det omgivende samfund.

Som enhver anden Rotary-klub vægter vi det sociale samvær, den erhvervsmæssige sparring og velgørenhed både lokalt og globalt.

PROGRAM

Her ser kan du downloade vores mødeprogram for 2020-21 (følger asap)