København Grundtvig Rotary klubs indsats: End POLIO NOW

Submitted by Dan Holmer Andersen on 9.12.2020
Gennem mere end 30 år har vaccination af verdens børn mod Polio være Rotary Internationales
verdensomspændende hovedindsats

Gennem mere end 30 år har vaccination af verdens børn mod Polio være Rotary Internationales
verdensomspændende hovedindsats, og der er indsamlet mange mia $ - og børn i hele verden er
blevet vaccineret af bl.a. frivillige rotarianere. Bill og Belinda Gate fondation har gennem de senere
år støtter Rotarys indsats for udryddelse af POLIO – hver gang vi indsamler 1$ giver fonden 2$.
København Grundtvig Rotary klub har gennem alle årene støttet End Polio NOW.
Særligt gennem 3 projekter har vi gjort en ekstraordinær indsats:
I 2008 var initiativet en fælles Rotary-oplevelse i Østre Gasværk, hvor vi så Come Together.
I 2014 havde vi samarbejde med to andre klubber og Det Nye Teater om en Rotary-aften med Evita.
Arrangementer hvor vi købte billetterne til reduceret pris (og solgte til normal pris) og havde
muligheden for at sælge drikkevare samt afholde lotteri. Ved disse arrangementer er der givet mere
end 1 mio kr. til End Polio NOW.
Fra 2014 etablerede vi i samarbejde med iværksættervirksomheden Opeepl et projekt, hvor Opeepl
donerer tre poliovacciner, hver gang en fra vores respondentpanel besvarer en Opeepl-survey.
Vi har med dette projekt til dato givet 125.000 poliovacciner til en samlet værdi af ca. 1 mio kr.- til
verdens børn. Du kan tilmelde dig som respondent i Opeepl-samarbejdet på http://www.endpolio.dk
Med en lille indsats gør du en stor forskel!
I dag modtager København Grundtvig Rotary klub denne anerkendelse virtuelt for vores indsats fra
The Rotary Foundation.

Ansvarlig for København Grundtvig Rotary klubs END POLIO NOW indsats fra 2008 - 2020
Susanne Gram-Hanssen
Mobil 2080 1056 – e-mail: dg1470-1819 (at) rotary.dk