KÆRE JANE – KÆRE PER

Læs med her, hvor vi har bedt Per Lindved og Jane Mejlby Buhl-Olsen maile sammen om guvernørarbejdet, om glæder, udfordringer og forventninger – og om det helt særlige fællesskab i Rotary.

Kære Jane – kære Per

 

”Forskelligheden og mangfoldigheden er efter min mening en af de største styrker i Rotary”

Fra: Per Lindved
Sendt: 26. juni 2021 09:38
Til: Jane Mejlby Buhl-Olsen
Emne: Guvernørernes Hjørne

 Kære Jane.

Jeg er begyndt at vænne mig til tanken om ikke længere at skulle være distriktsguvernør, og tanken bliver meget nemmere, fordi jeg ved, at du kommer til at udføre opgaverne endnu bedre end mig!

Noget af det allerbedste ved at være guvernør er kontakten med klubberne. Jeg har glædet mig over de næsten 50 møder, jeg har haft ude i distriktets klubber. Der er ikke 2 klubber, der er ens, og sådan skal det være. Forskelligheden og mangfoldigheden er efter min mening en af de største styrker i Rotary, og det ville være ødelæggende for Rotary-tanken, hvis der var et nationalt organ, der bestemte, hvordan det skulle være, så alle klubber blev ens.

Jeg har gjort meget ud af at få en dialog med medlemmerne i gang på mine besøg i klubberne. Det lykkedes over al forventning, og det har været med til at forøge udbyttet for både guvernøren og medlemmerne. Min oplevelse er, at de fleste er interesserede i at være med til at udvikle Rotary og også er motiverede for at finde de områder, hvor man i klubberne kan gøre det anderledes og bedre. Også i Rotary gælder det gamle ord om, at der enten er tale om udvikling eller afvikling – der er ingen mellemvej. Derfor skal vi holde fast i udviklingen.

Jeg ved, at du også har mange tanker på det område, og dem glæder jeg mig til at høre om.

Med venlig hilsen

Per Lindved

Distriktsguvernør

Rotary International, Distrikt 1450

Herning International Rotary Club

--

”Jeg ser en oplagt mulighed for, at klubberne rejser sig som en Føniks – ikke fra asken, men fra stilheden og isolationen”

Fra: Jane Mejlby Buhl-Olsen
Sendt: 28. juni 2021 08:28
Til: Per Lindved
Emne: SV: Guvernørernes Hjørne

Kære Per

Tak for dine refleksioner fra dit år som distriktsguvernør.

Jeg glæder mig også til den tætte kontakt med klubberne i det kommende år.
Det er en stærk elect årgang, som overtager teten, så det bliver spændende at se klubberne vågne igen og komme tilbage til klublivet. Når jeg tænker tilbage på de sidste 1,5 år med COVID-19 og restriktioner, ser jeg en oplagt mulighed for, at klubberne rejser sig som en Føniks – ikke fra asken, men fra stilheden og isolationen. COVOD-19 har været katalysator for refleksioner omkring, hvad der er vigtigt for os mennesker. Personligt har det betydet, at jeg er endnu mere stolt af at være rotarianer. Jeg håber, at det samme gør sig gældende ude i klubberne.

Jeg har tidligere sagt, at jeg går ind for de arbejdende klubmøder. Mine klubbesøg bliver derfor ikke en lang enetale fra min side. Jeg ved fra min tidligere, at det er meget forskelligt, hvad der optager klubberne i øjeblikket, og jeg vil gøre mit for at  hjælpe dem et skridt nærmere deres mål i løbet af det kommende år.

Så når jeg overtager kæden, bliver det med let skælvende knæ og en dyb respekt for dem, der har trådt stien før mig. Heldigvis er vi jo Danmarks bedste distrikt – så jeg ved, at der er mange skuldre, der i fællesskab bærer opgaven.

Men hvis vi skal gøre lidt status over året der er gået – hvad tænker du så, er din største succes?

Med venlig hilsen

Jane Mejlby Buhl-Olsen

Distriktsguvernør elect

Rotary International, Distrikt 1450

Aarhus Sydvestre Rotary Klub, Distrikt 1450

--

”Det har åbnet klubgrænserne, fordi man på en enkel måde har haft mulighed for at møde rotarianere fra andre klubber”

Fra: Per Lindved
Sendt: 28. juni 2021 11:40
Til: Jane Mejlby Buhl-Olsen
Emne: SV: Guvernørernes Hjørne

Kære Jane.

Tak for dine tanker – jeg glæder mig meget til at se dem realiseret.

 Din største succes’, spørger du om – og det vil jeg gerne have lov til at omformulere til ’DEN største succes’, dvs. for Rotary i distriktet i det seneste år. Jeg har svært ved at begrænse mig til én, så jeg vælger at pege på to.

Årets distriktskonference blev meget amputeret, fordi vi måtte droppe aftenfesten. Men til gengæld havde vi 3 fremragende indlæg om eftermiddagen af Jeannette Refstrup, Christine Büring og Jesper Bo Jensen, der på hver sin måde gav værdifuldt stof til eftertanke om fremtidens Rotary-klubber. Det var tydeligt, at alle deltagerne fik et stort udbytte af disse indlæg, og jeg ved også, at der har været arbejdet videre med emnerne i en del klubber. Men mange flere skulle jo have haft muligheden for at høre dem, og det ser jeg to muligheder for. Jeg har altid ønsket, at det blev mere naturligt for distriktets rotarianere at deltage i distriktskonferencen, bl.a. for at få den slags input. Alternativet til en fysisk deltagelse kunne være, at distriktskonferencen blev til et hybrid-møde, så den slags indlæg også blev streamet. Så kunne alle distriktets rotarianere lytte med hjemmefra – for formålet er jo primært at give inspirationen. Efter konferencen ærgrede jeg mig over, at jeg ikke havde tænkt på det på forhånd. Det ville have gjort det til en endnu større succes.

Det fører faktisk direkte over til det andet emne, som jeg opfatter som en succes. Da vi i oktober måtte annullere alle traditionelle fysiske møder, var der kun få klubber, der kastede sig ud i andre muligheder for mødeafvikling, og derfor var der mange af distriktets rotarianere, der manglede den ugentlige inspiration fra mødet. Det skabte ideen om at afholde ugentlige digitale møder på distriktsniveau, som vi satte i drift i januar med Lars Hajslund som en inspirerende facilitator. Med 150-200 deltagere i de fleste uger – og en enkelt gang 338 deltagere! – ud af distriktets ca. 1.900 rotarianere var det udtryk for en meget stor interesse, og det vil jeg helt klart betragte som en stor succes, som mange deltagere også efterfølgende har rost. Det positive er også, at det har åbnet klubgrænserne, fordi man på en enkel måde har haft mulighed for at møde rotarianere fra andre klubber – det har vi ellers aldrig været gode til i Rotary. Men distriktsmøder skal naturligvis ikke konkurrere med klubmøder, og derfor standsede vi møderne i maj, da klubberne igen kunne mødes – men jeg vil stadig betegne det som en stor succes.

Har du også tanker om brug af de digitale muligheder i det kommende år?

Med venlig hilsen

Per Lindved

Distriktsguvernør

Rotary International, Distrikt 1450

Herning International Rotary Club

--

”Jeg vil forsøge at synliggøre, hvor lille en indsats, man kan gøre, som stadig skaber stor effekt”

Fra: Jane Mejlby Buhl-Olsen
Sendt: 28. juni 2021 11:55
Til: Per Lindved
Emne: SV: Guvernørernes Hjørne

Kære Per

Ja, begrænsningens kunst er svær J.

Jeg deltog selv i konferencen og blev både glad og en anelse skræmt på organisationens vegne. Især Jesper Bo Jensen gjorde det klart for mig, at vi har brug for at tænke og implementere nye tiltag, hvis sidste mand/kvinde ikke skal ”lukke og slukke på vej til plejehjemmet”. Vi bliver nødsaget til at kigge både på vores mødeformer og på vores mødesteder. Der er ingen tvivl om, at de kommende generationer er vokset op i den digitale tidsalder og forventer, at Rotary også kan honorere det. Så jeg tænker også, at jeg skal have undersøgt muligheden for at lave en hybrid distriktskonference i år. Så det både bliver muligt at deltage fysisk og digitalt.

Jeg håber, at endnu flere rotarianere vil deltage i distriktskonferencen, da vi kommer til at arbejde med årstemaet for 2021/2022 – ”Din indsats forandrer liv”. Vi har en tendens til at tænke i store projekter, men jeg vil forsøge at synliggøre, hvor lille en indsats, man kan gøre, som stadig skaber stor effekt. Derfor har jeg inviteret en helt fantastisk foredragsholder til konferencen.

De digitale distriktsmøder har været en succes. Både fordi Lars Hajslund har styret dem med professionel hånd, men også fordi jeg føler, at distriktet har haft mulighed for at komme endnu tættere på de enkelte klubmedlemmer. Jeg hørte på et tidspunkt, at Danmark generelt havde taget et 5 års digitalt kvantespring ind i den digitale tidsalder. Jeg tænker, at det samme gælder for Rotary. Vi er også blevet mere opmærksomme på de digitale muligheder, der ligger – så er det bare at udnytte dem.  
Heldigvis forsætter de digitale distriktsmøder i 2021/2022. Dog med et nedsat interval og formentlig 4 gange hen over året. De skal jo ikke være en konkurrent til klubmøderne.

Men Per, når du kigger tilbage – er der så noget, du gerne ville have gjort om? Eller har du nogle gode råd til mig, inden jeg stikker hovedet gennem guvernørkædens åbning?

Jane Mejlby Buhl-Olsen

Distriktsguvernør elect

Rotary International, Distrikt 1450

Aarhus Sydvestre Rotary Klub, Distrikt 1450

--

”Til at begynde med var jeg overvældet og ofte lidt i tvivl, hvad min rolle var i den sammenhæng”

Fra: Per Lindved
Sendt: 28. juni 2021 17:34
Til: Jane Mejlby Buhl-Olsen
Emne: SV: Guvernørernes Hjørne

Kære Jane.

Helt overordnet set er der ikke ret meget, jeg ville have gjort anderledes. Jeg synes, det gode samarbejde i Guvernørgruppen har forberedt mig godt på opgaverne.

Jeg ville dog nok have sat en bedre struktur på alle informationerne fra Rotary International fra begyndelsen af året. Jeg var forberedt på at få mange mails, men jeg blev alligevel forbløffet over, hvor mange der kom, og især de mange forskellige afsendere fra forskellige hjørner af organisationen. Til at begynde med var jeg overvældet og ofte lidt i tvivl, hvad min rolle var i den sammenhæng.

Og så ville jeg have gjort mere ud af informationen til distriktets rotarianere. Jeg synes, jeg har haft en tæt kontakt med årets præsidenter, også med henblik på at spille dem gode, og det ville jeg ikke reducere. Men jeg kunne godt have gjort mere ud af den generelle information til alle og været mere bevidst om indhold og målgrupper – måske endda have overvejet en informationsplan fra årets begyndelse, så der var en struktur og et forløb. Vi har i distriktet en dygtig PR-/Branding-gruppe, som jeg kunne have fået mere hjælp af.

Især ville jeg gerne have informeret om de mange gode hjælpeprojekter, der gennemføres i distriktets klubber. Der bruges mange timer og penge på at hjælpe mange forskellige grupper, både lokalt og internationalt. Prøv bare at se listen over projekter, der får støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond og The Rotary Foundation. Også her er vi Danmarks bedste distrikt! Og så er der jo massevis af projekter, der bare ligger i de enkelte klubber og slet ikke får nogen generel opmærksomhed. Naturligvis er det også op til klubberne at hjælpe med at gøre opmærksom på projekterne, men jeg ville gerne have været mere aktiv og opsøgende på det område – for det er efter min mening en meget vigtig del af Rotary: At gøre godt for andre – Service Above Self.

Udover hjælpeprojekter er rotarianerne jo også aktive på mange andre områder. Se f.eks. Hedensted Rotary Klub, der har stillet sig i spidsen for et byudviklingsprojekt, der med et nyt byggeri hen over jernbanen gennem byen vil være med til både at skabe udvikling og samle byen. Det er meget spændende – og også et lidt anderledes Rotary-projekt.

Jane, har du allerede en idé om, hvor du vil gøre tingene anderledes, end de har været gjort hidtil?

Med venlig hilsen

Per Lindved

Distriktsguvernør

Rotary International, Distrikt 1450

Herning International Rotary Club

--

”Vi er stolte af at være rotarianere, og vi er stolte af det, vi gør for andre – vi glemmer bare at fortælle om det”

Fra: Jane Mejlby Buhl-Olsen  
Sendt: 29. juni 2021 09:34
Til: Per Lindved
Emne: SV: Guvernørernes Hjørne

Kære Per

Jeg kan desværre allerede nikke genkendende til de mange mails fra Rotary International. Heldigvis er kontoret i Zürich supergode til at hjælpe med de ting, som er mest relevante for os, så alle formaliteter bliver overholdt.

Thomas Korsgaard og jeg har gennem den sidste uge holdt udviklingssamtaler med alle i Distriktsrådet. I den forbindelse fik vi også vendt kommunikation som et udviklingspotentiale for distriktet. Jeg vil derfor bruge min sommer på at reflektere over, hvordan jeg bedst får mine tanker, ideer og den generelle information ud til medlemmerne. Derefter vil jeg tage fat i vores stærke PR- og brandinggruppe så vi sammen kan få langt en overordnet kommunikationsstrategi.

Der er rigtig mange af vores klubber, som har gang i nogle fantastiske projekter. Dem vil jeg glæde mig til at høre mere om, og jeg vil på min guvernørturne rundt i distriktet opfordre klubberne til at begynde at ”prale” lidt mere over deres bedrifter. Vi er stolte af at være rotarianere, og vi er stolte af det, vi gør for andre – vi glemmer bare at fortælle om det.    

Personligt er jeg meget stolt af det gode samarbejde, vi har i guvernørgruppen. Vi er ikke altid enige, men når vi går fra møderne, er vi enige om retningen. Det ser jeg som en kæmpe styrke!

I vores distrikt er vi mange om at løfte opgaverne. Det var grunden til, at jeg ikke var bekymret, da jeg søgte positionen som guvernør. Det skal være muligt at bestride posten og samtidig have et fuldtidsjob og en familie.

Guvernøråret bliver uden tvivl travlt, men med alle de gode mennesker jeg har omkring mig, kan det kun blive et godt år.

Nå, men jeg må smutte. Jeg har en kædeoverrækkelse, som jeg er nødt til at deltage i.

Jane Mejlby Buhl-Olsen

Distriktsguvernør elect

Rotary International, Distrikt 1450

Aarhus Sydvestre Rotary Klub, Distrikt 1450

--

”Fællesskabet omkring udfordringerne og løsningerne er af uvurderlig værdi”

Fra: Per Lindved
Sendt: 29. juni 2021 13:51
Til: 'Jane Mejlby Buhl-Olsen'
Emne: SV: Guvernørernes Hjørne

Kære Jane.

Jeg er også meget glad for det samarbejde, vi har i guvernørgruppen. Det er bestemt ikke nogen selvfølge, at 5 guvernører i forlængelse af hinanden kan samarbejde på den måde. Samtidigt sikrer samarbejdet også en kontinuitet, og når man har udarbejdet en strategi og sat nogle mål, som vi har, er det nødvendigt, at man også kan arbejde sammen og i samme retning.

På den måde er vi privilegerede i Distrikt 1450, og stoltheden bliver ikke mindre, når vi ser på alle de andre, der er med i arbejdet omkring os. De assisterende guvernører og distriktsrådets øvrige medlemmer gør hver især en stor indsats, og jeg har konstant følt en stor opbakning fra alle sider. Det betyder også, at der altid er mindst én, der ved mere end én selv på et givet område, og dermed er der også altid nogen, der kan og vil hjælpe – ligegyldig hvilken opgave man bliver stillet over for som guvernør. Det er en utrolig styrke, og det kan du glæde dig til at opleve. Fællesskabet omkring udfordringerne og løsningerne er af uvurderlig værdi.

Det er jo også derfor, at vi hos os aldrig taler om ’mit’ år eller ’dit’ år, men om ’vores’ år. Vi er fælles om opgaverne og deres løsning – og i bund og grund drejer det sig om at skabe gode vilkår for Rotarys tanker, ikke mindst i klubberne, så vi kan gøre ’Service Above Self’ til virkelighed. Det er nemlig Rotary i en nøddeskal.

Jeg glæder mig til at træde et skridt tilbage og lade dig træde et skridt frem, og jeg glæder mig til fortsat at være en del af arbejdet med dig som leder.

Og så må jeg hellere få pudset den smukke guvernørkæde meget forsigtigt, så den er klar til dig.

Med venlig hilsen

Per Lindved

Distriktsguvernør

Rotary International, Distrikt 1450

Herning International Rotary Club