Erhvervs Forum distrikt 1461

Formål med Rotary Erhvervs Forum 1461:
”At styrke Rotary`s profil overfor de erhvervsaktive medlemmer, gennem gensidig hjælp til forretningsudvikling på tværs af Rotary klubber.

Indmelding i Rotary Erhvervs Forum 1461 foregår ved at sende en

mail til

 

 hb (at) nord-modules.com

 

med navn og Rotary medlemsnr.

Alle medlemmer af Rotary og Rotaract er velkomne

Formål med Rotary Erhvervs Forum 1461:
” At styrke Rotary`s profil overfor de erhvervsaktive medlemmer, gennem gensidig hjælp til forretningsudvikling på tværs af Rotary klubber.”

Nøgleord i denne forbindelse er:
Sparring, relations opbygning, ambassadøreffekt, referenceskabelse, mv

Grundlæggende forudsætninger for Erhvervsklubben:
1. Medlemskab af en Rotary klub er en forudsætning for deltagelse.
2. Fast mødedag, hver anden tirsdag i måneden.
3. Tilmelding/afbud skal ske til møderne.
4. Relativ fast mødeagenda.
5. Dette er ikke en Ordinær Rotary klub, som træder i stedet for ens moderklub.
6. Forretningsfokus, jf. målsætning.

HUSK at deadline for tilmelding er mandag kl.08.00

Dagsorden:
-Velkomst og meddelelser
-Styringsgruppen orienterer (temamøder, mellemmøder, medlemsmobilisering)
-Præsentationsrunde ½ minut pr. person
-Præsentation af et medlems udfordring (max. 20 min.)
-Dialog, sparring og opsamling
-Afslutning

Alle medlemmer af Rotary, Inner Wheel og Rotaract er velkomne

Se kalender

https://www.rotary.dk/committees/erhvervs-forum-distrikt-1461