Årets ansøgninger

Ansøgninger 2021-22 - modtaget frem til 16-06-2021

Modtaget ansøgninger på Kr.   244.706,-

Bevilget

Kr.   167.500,-

Rest til projekter 2021-22 Kr.  1.632.250

 

RDH 01-2021-22 Kildernes Roskilde Roskilde RK
RDh 02-2021-22 Legeplads til børneinstitutionen Vejle Nord RK
RDH 03-2021-22 Plads til leg Skanderborg RK
RDH 04-2021-22 Familiesommerlejr - Ud af Krigens Skygge Haderslev RK
RDH 05-2021-22 Akut humanitær støtte til covid-19
emergency program i Nepal
Skovshoved RK
RDH 06-2021-22 Indkøb af iltkoncentratorer til Nepal Skivehus RK
RDH 07-2021-22 Bidrag til det gode hverdagsliv for demente Ringkøbing RK
RDH 08-2021-22 Sommerudflugt for Smedetoftens
Ungdomsklub
København Grundtvig RK
RDH 09-2021-22 Sommerlejr for børn på Veliki
Presav Børnehjem, Bulgarien
Herning International RK
RDH 10-2021-22 Plads til leg Skanderborg RK