Rotary Laedership Institute (RLI)

 Et udviklingsprogram for Rotary græsrødder

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikt græsrods-program, som har fokus på lederudvikling i næsten alle Rotary-distrikter over hele verden.

RLI er en selvstændig organisation og ikke en officiel del af Rotary International, men Rotary International anbefaler alle rotarianere at deltage i kurserne.

 

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som viser engagement og vilje til at tage ansvar som klubbens mulige kommende ledere, en særlig indføring i Rotary-viden og i lederrollen – begge egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som Rotary.

 

Hvorfor RLI?

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 moduler, som afvikles på lørdage i tidsrummet 8.30-16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil vide mere og lære mere om Rotary. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidigt med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

 

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærk medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne med netværk, humanitært arbejde og kulturudveksling stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotarys mange forskellige muligheder og programmer.

 

Også i forbindelse med at kommunikere Rotarys værdier og aktiviteter ud til omverdenen via digitale og skrevne medier får denne viden større og større betydning, og det gælder også, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

 

RLI giver helt konkrete færdigheder til den enkelte og til vedkommendes klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

 

Uddannelsen gennemføres som dialog baseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor aktivitet, og udnyttelse af deltagernes engagement og professionelle baggrund. Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres professionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

 

Se program for RLI  8 forår 2021

 

Ønsker du at deltage i RLI, skal du udfylde et tilmeldingsskema (findes nederst her på siden), som efterfølgende skal underskrives af klubbens præsident. I og med at RLI-kurserne også er til gavn for klubberne forventes det, at det er den enkelte klub, der betaler deltagergebyret, som dækker forplejning, materialer, lokaler, kørsel mv.

 

Har du spørgsmål til RLI-programmet eller tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte Philip Green på mail philip (at) hg-ic.dk  eller på telefon 21 62 30 40

 

RLI Hold 8, forår 2021 (pga. Covid 19 mangler afholdelsen af mødet 21.03.2020)
Datoer:
25.01.2020 - 29.01. 2020 og 21.03.2020
Bemærk: Tilmeldingsfristen er den 1. november 2021)

for det sidste modul. 

 

Tilmeldingsskema 2021

 

 

 

Klik her for program 2022

Tilmeldingsskema 2022

 

OBS!
"Først-til-mølle-princippet" gælder, når holdene fyldes op. Derfor er det en god idé at ansøge, når du har besluttet dig, frem for at vente til fristudløbet.