Driftsstatus YEP Databasen

Oversigt over planlagte og gennemførte opgaver.

06-05-2021 Release 2.14.0

Release 2.13.0

22-12-2020

YEP - 1158    Der er rettet fejl i Contacts for studenter, hvor alle stod som EC.

22-09-2020 Release 2.10.0

Key Summary
YEP-1144 Editor menu has dissapeared after release
Dette er tidligere rettet i en hotfix.
YEP-1137 Show YEP calendar
Visning af Eventkalender fra YEP databasen
YEP-1139 Differentiate sent_from and reply_to
Rettelse så der kan være en svar-til email selvom der sendes med noreply.
YEP-1141 Copy of email from Contact Search
Den der sender en email til udvalgte modtagere fra Contact Search får nu selv en kopi af emailen.
YEP-1142 Add country to student list in Rotary.dk
Ændring så værtsland eller hjemland står i oversigten over tidligere udvekslingsstudenter i klubbens medlemsoversigt.
YEP-1143 Reset student password with email fails
Det er besluttet at en fuldstændig løsning vil blive for dyrt, hvorfor studenter altid skal bruge YEP nummer til at resette password.
YEP-1147 YEP Calendar is not sorted
Korrekt sortering af YEP kalender
YEP-1148 Opening with no filters set 
Når YEP databasen åbnes første gang efter sletning af historik, vil det kunne vare længe at åbne f.eks. Application list. Rettelsen vil være for dyr i forhold til genen og sagen er lukket.

 

28-07-2020 Release 2.9.0

Key Summary
YEP-130 Sponsor Erklæring
Der er lavet et udtræk, som matcher outbound YEP nummer med inbound Sponsor YEP nummer. Denne funktion er tilgængelig på administrations niveau.
YEP-764 Sending e-mail
Det er blevet muligt at tilføje cc på emails. Modtagere der er cc får kun et eksemplar af emailen, hvis den sendes til flere.
YEP-850 Application list - strict search
Der indføres "Strict Search" mulighed for Teams, så man kan søge på specifik team selvom der er andre teams der har lighende navn. Dette giver mulighed for at betegnelsen for f.eks. 19/20 kan anvendes sammen med 19-20. Der udestår en ny navngivning af teams.
YEP-864 Calender integration
Rotarianere, der er inviteret til et YEP event  vil få dette event i deres kalender under Mit Rotary. Klikkes der på eventet kan detaljer ses og der kan registreres tilmelding via YEP siden.
YEP-934 Event emails to participants and ccs
Fra Event er det nu muligt at sende emails til deltagere og cc valgt fra liste med roller - f.eks. host family.
YEP-1107 Adjustment of Application View
Der er gjort mere plads til studentens navn i Application List.
YEP-1108 Country column in case search
Der er tilføjet landenavn i Advanced Search. For inbound er det hjemland og for outbound er det værtsland.
YEP-1112 Save Export Cases fields to user session
Funktionen Export Cases har hver gang den anvendes en side, hvor felter kan vælges til og vælges fra. Fremover vil disse valg blive husket i din browser profil.
YEP-1113 Search improvement
Det bliver muligt ved søgning på Home Country, Host Country og Team at udvælge flere på en gang. F.eks. kan der udvælges studenter fra USA, Canada og Mexico i samme søgning. Eller der kan udvælges Team S19 og S19 hjemrejst i samme søgning.
YEP-1119 YEP Calender for rotarians with role in YEP
YEP Calenderen (fra Hjemmesiden Ungdomsudveksling) kan ses af alle som en liste. Har en rotarianer en rolle i YEP vil kalenderen kunne åbnes med detaljer om eventet.
YEP-1120 Country groups
For at understøtte arbejdsdelingen bland ACM er der oprettet landegrupper, så kun den relevante ACM står som kontakt på studentens kontakt oplysninger. Også ved udsendelse af advanced emails kan den rette ACM sættes på som cc.
YEP-1121 Access to frontend pages for all rotarians after login
Der tilføjes en mulighed for at begrænse websider, så de kun kan ses, hvis det er en rotarianer der er logget på Mit Rotary.
YEP-1127 Modify Short Term Application flow
Der er lavet rettelser til flowet i Short Term, så F2F og Camps vil få forskellige sider til opdatering - ligesom kravet i ansøgningsformularen.
YEP-1130 Return on deleting a case
Lille ændring i brugerinterfacet ved sletning af case.
YEP-1132 Change user creation from application
Ændring så rettelser af contacts (far, mor og EC) under udarbejdelsen af ansøgning bliver gemt i allerede oprettede users og så der ikke oprettes nye hver gang.
YEP-1136 Upgrade to Symfony 4.4 LTS
Database opgradering.

 

03-06-2020 Release 2.8.0

Release 2.8.0 part 1

Release 2.8.0 part 2

16-04-2020 Release 2.7.0 (tidligere 1.4.3)

Release 2.7.0

 

12-03-2020 Release 1.4.2

1.4.2

 

13-02-2020 Release 1.4.1 

Release 1.4.1

23-01-2020 Release 1.4.0

Release 1.4.0

16-01-2020   Release 1.3.0

Release 1.3.0

 

28-11-2019

Release 1.2.2  
YEP 0937 Add Events directly from Search
YEP 1004 Remove blocking of display on small screens
YEP 1013 Alternative RDU email is not used
YEP 1014 Creation of role TA = Travel Agent

 

13-11-2019

Release 1.2.1
0727 Visning af danske og udenlandske camps i Rotary.dk
0811 Kalendervisning ud fra Events
0836 Udskrivning af contacts til Excel
0848 Visning af tidligere udvekslingsstudenter i klubbens medlemslister
1016 System hænger ved åbning for inbound
1017 Adgang til at ændre team var forhindret
1018 Fejl ved oprettelse af long term inbound student

 

01-11-2019

Release 1.2.0
'Go back to application list’ er ændret til ’Application List
Contacts markeret med ’home’ eller ’host’
Contacts med ”tomme” distrikt og klub felter opdateret

Søg en user v.hj.a. email adresse

Fjernet titlen ’Rotary Contacts’ i Contacts
Manuel notifikation til inbound studenter ved oprettelse
Opdatering af adgangsrettigheder
Opdatering til Contacts liste i Excel
Opdatering til Excel udtræk af Cases
Short Term funktionalitet med Camps
Slettefunktion til Student data

Visning af Camps på Rotary.dk
(afventer Rotary.dk release)

Visning af tidligere udvekslingsstudenter på klubbens medlemsside
(afventer Rotary.dk release).