Distrikt Grants Midler

 

 

Grants

 

  DISTRICT 1480

  GRANTSUDVALGET

19. februar 2019

 

Orientering om tildeling af Distrikt Grants for Rotaryåret 2018-19

 

Vi har i Distrikt Grants modtaget 9.878.00 USD svarende til 64.700,00 DKK.

 

Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet 5 ansøgninger om tildeling af Distrikt Grants fra følgende klubber:

 

 • Nysted,
 • Næstved Østre,
 • Roskilde Østre,
 • Slagelse og Slagelse Antvorskov og
 • Stege.
   

De 2 Slagelse klubber har fundet en alternativ finansieringsmulighed gennem Rotary Danmarks Hjælpefond.

 

Distriktets Grantsudvalg (DG Gudde Södergren, DRFC Karsten Sørensen og PDG Jørgen Ørum som formand) har via rundsendelse af ansøgningerne behandlet og besluttet følgende tildelinger:

 

 • Nysted: Etablering af udendørs aktiviteter i et lokalt samfundsmæssigt udviklingsprojektet ”Stop Op” – et brugerstyret Værested med Petanque bane, borde og stole.

  Bevilget 6.000 kr.


   
 • Næstved Østre: Indkøb (sammen med Romuva RK, Litauen) af en 9 personers handicapbus speciel indrettet til transport af mentalt handicappede.

  Bevilget 28.500 kr.


   
 • Roskilde Østre: indkøb og installation af PC´ere og andet uddannelsesudstyr, samt borde og stole til et børnehjem for hjemløse drenge i Panauti, ca. 30 km sydøst for Katmandu, Nepal.

  Bevilget 14.000 kr.


   
 • Stege, Vordingborg, Præstø og Horsens Vestre: Etablering af et biologisk rensningsanlæg i forbindelse med børnehuset i Anyksciai, Litauen.

  Bevilget 7.600 kr.


   

Som følge af, at Slagelse klubberne har fundet anden finansiering, har vi en restsum på 8.600 kr., der i princippet ikke kan anvendes til andre formål end det vi har søgt.

 

Hvis der skulle være nogle klubber, der er ”kommet for sent” med en ansøgning, har vi dog mulighed for – med godkendelse i The Rotary Foundation – at konvertere de 8.600 kr. til et andet projekt.

 

Send hurtigst muligt en ansøgning til DRFC Karsten Sørensen på mail kas (at) newmail.dk

 

Global Grants

    

Kort orientering om Global Grants projektet  

 

Der arbejdes fortsat med projektet i Kaunas, Litauen. Der er tale om et projekt Lopselis, hvor der skal anskaffes udstyr til rygmarvsskadede børn.

 

Projektet, der beløber sig til ca. 337.000 kr. forestås af PDG Poul Dengsøe, Dragsholm RK og har deltagelse fra en del klubber i det vestlige og nordvestlige Sjælland.

 

Når projektet er klar til gennemførelse, orienteres der herom.

 

Hjertelig hilsen

På Grantsudvalgets vegne                                                       

Jørgen Ørum,

fungerende formand