Distrikt 1470 afholder i år et RYLA!

Det er ret sjældent at det sker, men i år har distriktet besluttet at afholde et RYLA for 20
interesserede tidligere udvekslingsstudenter – og det skal gerne blive en ny tradition i distriktet.
Hvem indstiller din klub som deltager i Rotary Youth Leadership award? En ung mellem 18-23 gerne en tidligere udvekslingsstudent. Vi vil så gerne i gang med aktiviteter som kan fastholde tidligere udvekslingsstuderende i Rotary. Så STØT op om dette initiativ.

Hvad er RYLA for noget?
Forkortelsen RYLA står for Rotary Youth Leadership Award. Det er et “officielt” Rotary-program,
der har til formål at udvikle og styrke selvstændighed og lederegenskaber hos unge mennesker
gennem en intensiv og involverende læringsproces, der foregår over nogle få dage. I dette tilfælde i en forlænget weekend i november. Et RYLA kan have meget forskelligt indhold afhængigt af hvor det arrangeres og for hvem. Se nedenfor hvad dette RYLA handler om.

Hvem er målgruppen?
RYLA kan tilbydes til gruppen af de 14 til 30-årige. I distriktet har vi besluttet at RYLA i 2018-19 er tiltænkt tidligere udvekslingsstudenter i aldersgruppen 18-23 år; altså dem der ligger midt i
gruppen! Det vil også sige, at de har været på udveksling for mellem to og fem år siden.

Hvad er klubbens opgave?
Klubbens opgave er at finde en (flere) deltager til RYLA og at betale deltagergebyr på 1.500 kr.
Din klub kan lede efter én egnet kandidat blandt de seneste 2-5 hjemvendte udvekslingsstudenter.
En egnet kandidat er typisk en lederskikkelse trods sin unge alder, en der har formået at få noget særligt ud af sit ophold i udlandet eller en der har udvist særligt initiativ enten under opholdet eller efter hjemkomsten. Jeres counsellor har helt sikkert styr på, om I har haft sådan en!
Skulle der opstå den situation, at der kommer langt mere end 20 ansøgere, forbeholder distriktet
sig retten til at vælge de endelige deltagere, dels for at sikre den bredest mulige deltagergruppe,
dels for at sikre en fornuftig fordeling mellem drenge og piger.

Tema for RYLA 2018-19.
Det overordnede tema for RYLA 2018-19 er ”BE THE INSPIRATION”, der jo er årets tema for alle os rotarianere. Dette vil vi koble med begrebet BÆREDYGTIGHED og bede de unge i forskellige grupper give deres bud på, hvordan vi kan inspirere vores medmennesker til en bæredygtig adfærd i deres hverdag.
Der vil være oplæg holdt af iværksætter, ledere og eksperter, som kan inspirere deltagerne. Nogen som selv har gjort en forskel, gået forrest og har vist vejen. Efterhånden som aftalerne kommer på plads, vil vi kommunikere mere ud om detaljerne, men et detaljeret program forbliver en hemmelighed indtil weekenden.
Og som altid når udvekslingsstudenter mødes, vil der naturligvis være gang i den og blive etableret nye bekendtskaber på kryds og tværs.
Et delmål med RYLA er at styrke ROTEX (organisationen for hjemvendte udvekslingsstuderende).

Tid, sted og praktisk.
Distrikt 1470’s RYLA 2018-19 finder sted på
Danhostel Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj
Det finder sted i perioden fredag den 9. november til søndag den 11. november 2018. Deltagerne vil selv få direkte besked fra udvalget omkring deltagelsen.
Kontaktperson for RYLA i distriktsledelsen er Jens Erik Rasmussen, telefon aften: 4125 9122
dg1470-1213 (at) rotary.dk, som også modtager ansøgning fra jeres kandidat inden 15. oktober
med
 - ansøgers navn,
 - adresse
 - e-mail
 - alder
 - og lidt informationer om hvad ansøger laver / har lavet både i og udenfor Rotary.