Die dumme Dänen-- 3 minutter v Ole Nybjerg

Indsendt af Mogens Debracy den 3.10.2018
Ole fortæller levende om en forholdsordre udstedt i Kiel 8 April, dagen inden tyskerne besatte Danmark.
Om hvordan de tyske soldater skulle omgås danskerne...

3 minutter ved Ole Nybjerg  1. oktober 2018
I forbindelse med dagens emne og klubbens besøg på Egholm Museum, fik jeg lyst til at se på noget om 2. verdenskrig, som min far har efterladt sig og som  jeg ikke har set andre steder. Dagsbefaling udstedt af den tyske Værnemagt i Kiel 8. april 1940. Enhver som tilhører Værnemagten må være klar over, at han kommer til fjendeland, men at tropperne rykker ind i Danmark for at beskytte landet og sikre befolkningen. I den anledning gøres opmærksom på følgende: Danskerne har en udpræget nationalfølelse. Desuden føler det danske folk sig knyttet til de skandinaviske folk. Altså: Alt, som kan krænke den nationale ære, er ikke tilladt. Danskeren er selvbevidst og frihedselskende. Han afviser al tvang og underkastelse. Han har ingen respekt for militær disciplin og autoritet. Altså: Befal ikke og skrig ikke op. Det fylder ham blot med modvilje og er virkningsløst. Forklar ham hellere sagligt og overbevisende, i en humoristisk tone opnås mere. Unødig skarphed og kommanderen er imod hans selvfølelse og forbydes. Danskerne er i besiddelse af megen bondesnuhed og forslagenhed, der går til uoprigtighed. Danskeren er forretningsmand. Hans interesse bevæger sig hovedsagelig om materielle spørgsmål. Enhver indskrænkning i hans personlige behov finder han særdeles hårdt. Altså: indgriben i hans personlige interesser forbydes. Sørg for ikke at  “organisere” og den slags er ikke tilladt. Danskerne er meget selvoptagne. Han kan vindes gennem venlighed “ små” opmærksomheder og smiger. Af handelsmæssige grunde viser folket tilbøjelighed for England.Man afskyr krigen. For det nationalsocialistiske Tysklands mål findes, med få undtagelsen, ingen forståelse. Det tyske sprog forståes af mange danskere. En tysk soldats bøn: Fader Hitler, som er i Tyskland, kendt vorde dit navn, ske din vilje, som i Frankrig således også i England. Giv os idag vor daglige brødration og forlad vor uskyld, som også du forlader dine løfter. Led os ikke i Sovjet, men frels os fra de allierede , thi dit er riget, magten og vanæren, men ikke i al evighed. HEIL