DICO orienterer om online møder

Møder online

Hvilke muligheder har vi i distriktet for at holde onlinemøder i klubberne medens Corona krisen forhindrer os i fysiske møder.

Specielt har de nye klubledelser brug for at kunne komminikere og tilrettelægge  de kommende klubmøder, især hvis krisen fortsætter, er det helt nødvendigt.

Distrikt 1480 råder over et Adobe Connect møderum der i begrænset omfang ville kunne anvendes.
Det kræver dog at en person i klubledelsen bliver undervist i brugen og kan fungere som mødeleder (Host).

Adobe kan dog ikke anvendes til deciderede klubmøder da distrikt 1480 kun råder over det ene møderum der er dedikeret til distriktsmøderne.  Hvis Adobe Connect skulle bruges til klubmøder i fremtiden, skal hver klub investerer i en Adobe Connect licens til ca. 4.000 årligt.

I øvrigt råder E-klubbe også over et Adobe Connect møderum som de gerne i begrænset omfang stiller til rådighed. Kontakt Henrik Stirø-Larsen for nærmere information henrik (at) stiro.dk

Af andre muligheder der findes for at kunne afholde klub bestyrelsesmøder online, kan jeg pege på Microsoft Teams som er gratis og er velegnet til 4-5 personer – og disse møder kan afholdes når som helst, hvor Adobe Connect skal indordnes efter kalenderaftaler.

Det er iøvrigt en god ide for et velgennemført online møde - hvad enden det er et Adobe Connect eller Microsoft Teams møde at deltagerne anskaffe sig et headset.

Microsoft Teams kan gratis hentes ved at trykke her  

Hvis der er spørgsmål om opsætning og brug står jeg gerne til rådighed.

PS jeg er kun i stand til at yde support på Adobe Connect og Microsoft Teams. 

Med venlig hilsen
Jørgen Maaløv

Tlf.:56561336 – E-mail:edbhuset (at) edbhuset.com