Oprettet af Susanne Gram-Hanssen den 21.2.2019
Projektet er et socialt og kulturelt børnebogsprojekt med fire bøger og forældrehæfter. Det er målrettet de yngste børn i Grønland.
Distrikt 1470 samarbejde med God Barndom og selvstyret i Grønland om udgivelsen.

Idéen til bøgerne stammer fra sundhedsplejersker mfl., som God Barndom har samarbejdet med i forbindelse med udviklingen af det landsdækkende MANU forældrekursus i Grønland.

 

Fagpersonerne giver udtryk for, at de mangler børnebøger, de kan bruge i arbejdet med småbørn og deres familier – både i forbindelse med sprogstimulering og anden vejledning til forældre, som har behov for det. Fra Grønlands Landsbibliotek er det erfaret, at der er behov for bøger om det moderne grønlandske hverdagsliv, som børnene op til 4 år kan genkende. Ifølge biblioteket findes der kun fire bøger, som egner sig til højtlæsning og samtale for den yngste målgruppe. Ved dette projekt fordobles antallet af børnebøger til denne aldersgruppe. 

 

Bøgerne udgives i forsommeren 2019 – Birte Jexen fra Frederiksberg Mariendal Rotaryklub er projektleder.

Midlerne til projektet stammer fra Grønlandskoncert i 2018 samt del af driftsoverskud fra året 2017-18

 

Projektet støttes af både Rotary Danmarks hjælpefond og Districtgrands.