Bevillinger/Afslag 2018/19


Hjælpefonden har på nuværende (20-07-2018)
Modtaget ansøgninger på Kr. 605.248,00
Der er på nuværende bevilget Kr. 348.245,00
Rest til projekter 2018-19 Kr. 974.755,00

 

Ringkøbing RK RDH 01-2018-19
En gruppe danske seniorer, som er involveret i forskellige projekter i Gambia
inden for sundhed, skoler samt sponsorbørn, og som er kommet i landet i op til
20 år, foreslår at der søges økonomiske midler i Danmark til etablering af flere
”Kvinde haver”.

Hjælpefonden har bevilget kr. 25.500,00

Hammel RK RDH 02-2018-19
Der søges støtte til renovering af dame omklædningsrum i Voldby
Friluftsbad. Jeg har personligt set dette og det trænger virkelig. Herrernes
omklædning blev istandsat i 2016.
Hjælpefonden har bevilget kr. 5.000,00

Haderslev Hertug Hans RK RDH 03-2018-19
Projektet handler om at opføre en hytte i tilknytning til et børnehjem i
Ilulissat. Støtten søges for at muliggøre nogle ønsker for det pædagogiske arbejde med
børnene og de unge.
Hjælpefonden har bevilget kr. 75.000,00

Nakskov Ravnsborg RK RDH 04-2018-19Projekt børnehave i Sakyna i Litauen.
Projektet starter med en henvendelse fra en i Nakskov boende litauer til
Rotary om tilskud til oprettelse af en børnehave i hendes fødeby Sakyna i
Litauen.
Hjælpefonden har bevilget kr. 36.000,00

Tønder RK RDH 05-2018-19
Julemærkehjemmet i Kollund og her opstod ideen til at støtte børnene på
Julemærkehjemmet. Vi har udviklet et anderæs
Hjælpefonden har bevilget kr. 30.000,00

Køge Nord RK RDH 06-2018-19
At sende et antal unge på True North camps, hvor man hjælper unge
med at bryde negativ social arv. På en uges intensiv træning får de redskaber,
der giver dem potentiale til at bryde negative mønstre og opbygge deres selvtillid.

Hjælpefonden har bevilget kr. 23.500,00

Vejle Syd RK RDH 07-2018-19
Stairway Foundation Inc. er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen
(fra Vejle) og amerikanske Monica Ray og arbejder med at styrke
opmærksomheden om sexmisbrug af børn og at træne organisationer,
myndigheder og fagfolk i forebyggelse af overgreb mob børn.

Han Herred RK RDH 08-2018-19
Vi vil indrette en brugt Toyota Hiace 2,5D 4WD med båre og andet
nødtørftigt udstyr, som imødekommer behovet for transport af
patienter.

Hjælpefonden har bevilget kr. 43.300,00

Fredericia Lillebælt RD RDH 09-2018-19
Siden 1969 har Fredericia fået besøg af børn i 4. og 5. klasse
fra Fredericias venskabs by i Grønland, Ilulissat ( Jacobshavn).
Siden ordningen startede i 1969 har over 3000 børn været på
besøg i Fredericia. Børnene bliver indkvarteret privat og
opholdet er af ca. 6 ugers varighed.

Hjælpefonden har bevilget kr. 7.000,00

Viborg RK RDH 10-2018-19
Indsamlet hospitaludstyr til nyindretning af hospice i Rumænien.
Hospicet er for fattige terminalpatienter og for smertelindring.
Vi har fået fat i 90 gode madrasser og er lovet senge i augustseptember.
Derudover skal vi søge at skaffe sengeborde.
Når vi kan fylde en lastbil, vil vi gerne sende det indsamlede
afsted. Vi håber på afsendelse i løbet af september
11.000,00

Århus Marselis RK RDH 11-2018-19
Reden i Århus søger hjælp for at få anlagt en
Petanquebane i Århus, så de unge kvinder kunne komme ud og spille
sammen og derved få tankerne et andet sted hen.
Hjælpefonden har bevilget kr. 12.625,00

Billund RK RDK 12-2018-19
Veteraners Levevilkår, Oksbøl
Der ansøges om en-gangs donation til indkøb af to (2) shelters, som skal
opstilles i naturen til brug for danske krigsveteraner.
Hjælpefonden har bevilget kr. 7.553,00

Middelfart RK RDH 13-2018-19
AT TALE TIL EN UNG....!!
Dette fantastiske projekt er udarbejdet af Middelfart Rotary Klub
i samarbejde med den danske skuespiller, instruktør,
manuskript-forfatter og foredragsholder Jens Arentzen, som
selv har oplevet, at være i en helt umulig situation i sin
barndom, men som ved et tilfælde mødte en person, som for
ham fik betydningen, at han i dag lever et godt liv, - og oven i
købet med overskud til at hjælpe andre i samme situation.
Hjælpefonden har bevilget kr. 10.000,00

Vejle NORD RK RDH 14-2018-19
Hjælpemidler til Specialskolen "Vyturelis" i Ukmerge, Litauen
Børnehjemmet er specialskole for fysisk og psykisk
handicappede børn fra Ukmerge og omegn.
Skolen har til huse i en to-etages bygning.
Behovet er
1. en trappelift, således at fysisk handicappede i kørestol kan
komme fra undervisningslokalerne på 1. sal ned i stueplan og
ud på det grønne område, der hører til skolen, i frikvarterer
m.v.
2. 2 stk. elevationssenge til elever, der har brug for hvile i
undervisningstiden.
Hjælpefonden har bevilget kr. 15.000,00

København RK RDH 15-2018-19
Water and Sanitation’ projekt i Ghana
Projektets formål er at forsyne to landsbyer i Ashanti regionen i
Ghana med rent drikkevand gennem boring af brønde og
installation af pumper. Brøndene bores til en dybde af min. 40
meter og forsynes med foring og dæksel af beton.
Hjælpefonden har bevilget kr. 26.767,00

Langeland RK RDH 16-2018-19
En sommerlejr for Langelandske børn fra 0. kl. til og med 6. kl.
Lejren afholder i en i spejderhytten i Spodsbjerg.
Lejren er for børn, der bor på Langeland. Formålet er alene at give
"grå-zone"-børn på øen, en god og spændende oplevelse og måske knytte
nye venskaber blandt de øvrige børn i lejren.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Roskilde RK RDH 17-2018-19
 RENOVERING OG UDVIDELSE AF EN MINDRE SUNDHEDS-KLINIK
I lighed med mange andre afrikanske landsbyer, er der ekstrem
fattigdom og stort set mangel på alt, som vi i vores verden
finder helt naturligt, men bestemt er en kæmpe udfordring i
denne del af verden.

København RK RDH 18-2018-19
Anskaffelse af materiel til Veteran Haven.
Veteran Haven genopbygger skadede danske soldaterveteraners
evne til at opnå et normalt liv efter hjemsendelse fra
militære missioner. KRK søger RDHs støtte til
materielanskaffelser, således at veteranerne selv kan bygge og
forbedre Veteran Havens faciliteter.

Sydthy RK RDH 19-2018-19
Aktivitetsdag for Tjernobyl børn.
Tjernobyl foreningen i Thy afholder årligt ferielejr med
forskellige aktiviteter. I år deltager der 50 børn inkl. ledsagere.
Børnene bor i Bulbjerglejren i Thy hvor et stort antal voksne
frivillige sikrer at børnene får et godt ophold.

Frederiksberg RK RDH 20-2018-19
Projektet har til formål at sikre sikker vandforsyning med rent
vand til Kiyanga Sundheds- og Fødeklinik samt Nyamirama
Primary School i det sydvestlige Uganda. Desuden etableres
tilfredsstillende toiletforhold på begge institutioner.Sundhedsog
Fødeklinikken har et optageområde på ca. 25.000
mennesker og er det eneste sundhedstilbud i området.

Silkeborg Connect RK RDH 21-2018-19
Inventar og kompetenceudvikling Ayodhyapuri Health Post i Nepal
Efter den lokale opmærksomhed Kharkatta Health Post (KHP)
fik i forbindelse med vores projekt på deres fødeklinik, skabte
det faktisk så god en positiv stemning fra de offentlige
myndigheder i området, at den lokale leder af KHP fik skabt
grundlag for at myndighederne ville bygge en helt ny Health
Post i kommunen,