Bevillinger/Afslag 2018/19


Hjælpefonden har på nuværende (08-11-2018)
Modtaget ansøgninger på Kr. 1.586.768,-
Der er på nuværende bevilget Kr. 1.416.313,-
Rest til projekter 2018-19 Kr.            0,0,-

 

Ringkøbing RK - RDH 01-2018-19
En gruppe danske seniorer, som er involveret i forskellige projekter i Gambia
inden for sundhed, skoler samt sponsorbørn, og som er kommet i landet i op til
20 år, foreslår at der søges økonomiske midler i Danmark via Rotary klubben i samarbejde
med 7 danske Rotary klubber og en lokal Rotary klub til ettablereing af flere "Kvinde haver".

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 25.500,-

Hammel RK - RDH 02-2018-19
Der søges støtte til renovering af dame omklædningsrum i Voldby
Friluftsbad, der er bygget og drives af frivillige.
Herrernes omklædning blev istandsat i 2016.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 5.000,-

Haderslev Hertug Hans RK - RDH 03-2018-19
Projektet handler om at opføre en hytte i tilknytning til et børnehjem i Ilulissat. 
Støtten søges for at muliggøre nogle ønsker for det pædagogiske arbejde med
børnene og de unge.Der er søgt District grant på 12.000,-
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 75.000,-

Nakskov Ravnsborg RK - RDH 04-2018-19
Projekt børnehave i
Projekt børnehave i Sakyna i Litauen, der udpspringer fra en
i Nakskov boende litauer, der har rettet henvendelse til Rotary om tilskud til
oprettelse af en børnehave i hendes fødeby Sakyna i Litauen.
Der er søgt District Grand på 18.000, og støtte fra Distrikt 1461 på kr. 9.000,--.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 36.000,-

Tønder RK - RDH 05-2018-19
Projektet skal sørge for at Julemærkehjemmet i Kollund’s lydanlæg udskiftes samt at der opsættes reoler og skabe på værelserne. Pengene rejses gennem afholdelse af et "anderæs"
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,-

Køge Nord RK - RDH 06-2018-19
Klubben søger på vegne af minidistrkt 3, midler at sende et antal unge på
True North camps, hvor man hjælper unge med at bryde negativ social arv.
På en uges intensiv træning får de redskaber, der giver dem potentiale til at 
bryde negative mønstre og opbygge deres selvtillid.
Der er søgt District Grant med kr. 23.500,-

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 23.500,-

Vejle Syd RK - RDH 07-2018-19
Projektet støtter etablering af solceller til en klinik og skolebygning ved Children Health
and Education Center , Mirondo, Filippinerne. Projektet er i sa
marbejde med Stairway
Foundation Inc.
der er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen (fra Vejle) og amerikanske
Monica Ray
der arbejder med at styrke opmærksomheden om sexmisbrug af børn og at træne
organisationer, myndigheder og fagfolk i forebyggelse af overgreb mob børn
.
Der er søgt District Grant på 12.000 kr.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 20.000,-

Han Herred RK - RDH 08-2018-19
Projektet støtter indkøb og indretning af ambulance til Rubura, Burundi. Projektet
er i samarbjde med den lokale baptistkirke
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 43.300,-

Fredericia Lillebælt RK - RDH 09-2018-19
Der søges om støtte til indkøb af gode skolerygsække med indhold til 50 grønlandske
børn. Siden 1969 har Fredericia fået besøg af børn i 4. og 5. klasse  fra Fredericias
venskabs by i Grønland, Ilulissat ( Jacobshavn). Siden ordningen startede i 1969 har
over 3000 børn været på besøg i Fredericia. Børnene bliver indkvarteret privat og
opholdet er af ca. 6 ugers varighed.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 7.000,-

Viborg RK - RDH 10-2018-19
Der søges støtte til dækning af transportudgifter i forbindelse med transport af indsamlet, Madrasser, senge og sengeborde til nyindretning af hospice i Rumænien.
Hospicet er for fattige terminalpatienter og for smertelindring
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 11.000,-

Århus Marselis RK - RDH 11-2018-19
Projektet støtter Reden i Århus der søger hjælp for at få anlagt en
Petanquebane til adspredelse i socialt samvær.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 12.625,-

Billund RK RDK 12-2018-19
Der ansøges om en-gangs bevilling til indkøb af to (2) shelters, som skal
opstilles i naturen til brug for danske krigsveteraner.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 7.553,-

Middelfart RK - RDH 13-2018-19
AT TALE TIL EN UNG....!!
Projektet støtter udarbejdelse af webfilm og udvikling af mentorordning
i samarbejde med instruktør Jens Arentzen, som
selv har oplevet, at være i en helt umulig situation i sin
barndom, men som ved et tilfælde mødte en person, som for
ham fik betydningen, at han i dag lever et godt liv, - og oven i
købet med overskud til at hjælpe andre i samme situation.
Hjælpefonden har som ansøgt  bevilget kr. 30.000,-

Vejle NORD RK - RDH 14-2018-19
Projektet sikrer hjælpemidler til Specialskolen "Vyturelis" i Ukmerge, Litauen,
i form af trappelift og to elevationssenge.Børnehjemmet er specialskole for
fysisk og psykisk handicappede børn fra Ukmerge og omegn.
Skolen har til huse i en to-etages bygning.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 15.000,00

København RK - RDH 15-2018-19
Projektets formål er at forsyne to landsbyer i Ashanti regionen i
Ghana med rent drikkevand gennem boring af brønde og
installation af pumper. Brøndene bores til en dybde af min. 40
meter og forsynes med foring og dæksel af beton. Der er søgt om District Grant på kr. 26.500,-

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 26.767,-

Langeland RK - RDH 16-2018-19
En sommerlejr for Langelandske børn fra 0. kl. til og med 6. kl.
Lejren afholder i en i spejderhytten i Spodsbjerg.
Lejren er for børn, der bor på Langeland. Formålet er alene at give
"grå-zone"-børn på øen, en god og spændende oplevelse og måske knytte
nye venskaber blandt de øvrige børn i lejren.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag på ansøgningen på kr. 10.000,-,
da klubben sidste år fik bevilget til ensartet lejr.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Roskilde RK - RDH 17-2018-19
Projektet støtter renovering af mindre sundhedsklinik samt anlæggelse af brønd samt toiletfaciliteter.
Projektet er i samarbejde med to danske sygeplejersker der arbejder i området 2-3 gange om året.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 50.000,

København RK - RDH 18-2018-19
Anskaffelse af materiel til Veteran Haven,således at veteranerne selv kan bygge og
forbedre Veteran Havens faciliteter. Veteran Haven genopbygger skadede danske soldaterveteraners evne til at opnå et normalt liv efter hjemsendelse fra militære
missioner. KRK søger RDHs støtte til materielanskaffelser,
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 20.000,-

Sydthy RK - RDH 19-2018-19
Aktivitetsdag for Tjernobyl børn. Tjernobyl foreningen i Thy afholder årligt ferielejr med forskellige
aktiviteter. I år deltager der 50 børn inkl. ledsagere. Børnene bor i Bulbjerglejren i Thy hvor et
stort antal voksne frivillige
(herunder rotarianere) sikrer at børnene får et godt ophold.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 3.000 kr.

Frederiksberg RK - RDH 20-2018-19
Projektet har til formål at sikre sikker vandforsyning med rent
vand til Kiyanga Sundheds- og Fødeklinik samt Nyamirama
Primary School i det sydvestlige Uganda. Desuden etableres
tilfredsstillende toiletforhold på begge institutioner.Sundhedsog
Fødeklinikken har et optageområde på ca. 25.000
mennesker og er det eneste sundhedstilbud i området. 
Projektet er i samarbejde med Bushenyi Rotary Klub, Uganda.
Projektet har søgt Global Grant på USD 49.180,- samt DDF midler for USD 9.836,-

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 60.000,

Silkeborg Connect RK - RDH 21-2018-19
Inventar og kompetenceudvikling til Ayodhyapuri Health Post i Nepal
Efter den lokale opmærksomhed Kharkatta Health Post (KHP) fik
i forbindelse med klubbens tidligere projekt på deres fødeklinik, skabte det faktisk
så god en positiv stemning fra de offentlige myndigheder i området,
at den lokale leder af KHP fik skabt grundlag for at myndighederne
ville bygge en helt ny Health Post i kommunen,
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget USD 11.700,-

Dragsholm RK - RDH 22-2018-19
Klubben søger tilskud til anskaffelse af et nyt elektronisk apparat, der hjælper børn med hjerneskader til  børn med at forst at styrke musklerne, knogler, samt hjælper de små
patienters hjerner til at huske, hvordan man gør den samme bevægelse igen og igen,
og dermed sætter dem i stand til at udvikle evnen til at gøre bevægelser bedre og bedre.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 58.000,-

Esbjerg klubberne - RDH 23-2018-19
Indsamling til forskning omkring sclerose, Alle Esbjerg klubberne laver et stort
indsamlingsarrangement Night of a 1000 Drawings.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Saxkjøbing RK - RDH 24-2018-19
Søger støtte til et party telt til byens roklub. Teltet skal bruges til udendørs
arrangementer roklubben er vært ved, Regattastævner, ungdoms 
arrangementer og Sankthans hvor klubben afholder et stort
bålarrangement på havnen, hvor hele Sakskøbing er samlet, derfor vil klubben
gerne have vores reklame på teltet.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Viborg Morning RK - RDH 25-2018-19
Klubben ønsker at hjælpe tre plejefamilier i det østlige Ukraine med at forbedre
deres boliger, så plejebørnene kan få bedre levevilkår. Vi håber
at kunne yde tre donationer.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 16.000,-

Virum-Sorgenfri RK RDH 26-2018-19
Klubben søger tilskud til at yde hjælp til buskort for piger i Kosovo, pga.omkostninger
ved transport til Secundary Scholls holdes en gruppe piger fra fattige familier hjemme
efter 6.skoleår. Pigerne får dermed ikke mulighed for, gennem fortsat skolegang, at
erhverve en brugbar uddannelse. Hermed fastholdes et mønster i samfundet, hvor piger
og senere kvinder ikke kommer til at deltage i samfundslivet på et niveau, som tjener
både den enkelte og samfundet.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 22.000,-

HAMMEL RK - RDH 27-2018-19
Klubben søger støtte til Kembujeh School Friends (KSF), som er en humanitær organisation, som støtter fattige børn og unges uddannelse i Gambia i Vestafrika. Børnene støttes fra børnehaveklassen til og med 12. klasse (gymnasiet). Projektet støtter bygning af værkstedsbygning til uddannelse af ikke bogligt stærke elever.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 10.000,-

Skovshoved RK - RDH 28-2018-19
Klubben søger tilskud til gennemførelse af produktion af
3 stk. informationsvideofilm til Nepal.
Filmene har til formål at give information om vigtigheden af god hygiejne og fokus på afværgelse af fejlernæring. I Nepal er blandt verdens 10 fattigste lande og der dør
10 gange så mange levendefødte børn som i Danmark
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,-

kongens Lyngby RK - RDH 29-2018-19
Klubben søger om tilskud til deltagelse i et Global Grant Projekt i samarbejde med klubbens tyske venskabsklub. Projektet giver uddannelse af sundhedsteam der skal arbejde i de mest udsatte områder med fokus på gravide og spædbørn. Desuden skal der indkøbes forskelligt medicinsk udstyr til opgaven. Endelig indkøbes medicin og produkter til sikring af sufficient kost hos de mindreårige børn.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget USD 2.000,-

Egtved RK - RDH 30-2018-19
klubben søger om støtte til gennem den frivillige organisation "Broen
Vejle" at sende et antal (1-2) børn fra mindre bemidlede familier på efterskole.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Børkop RK - RDH 31-2018-19
Klubben søger om tilskud til etablering af aktivitetsplads ved Børkop Vandmølle for både børn og voksne, og som samtidig giver mulighed for brugerne til at nyde de smukke arealer i naturen.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 10.000,-

Horsens Vestre RK - RDH 32-2018-19
Klubben søger tilskud til etablering af en gårdhave i relation Kirkens Korshærs varmestue.  
Projektet har til formål, at skabe værdige fysiske rammer for de
mange socialt udsatte der dagligt og over året benytter tilbud
om mad, bad og hjælp til kontakt til offentlige myndigheder,
som Kirkens Korshærs varmestuer tilbyder.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,-

Aalborg Stigsborg RK - RDH 33-2018-19
Klubben søger tilskud til projekt med etablering af vandboring, samt solcelle drift
af vandpumpe til børnehjem/skole i Nakasajja, Uganda foruden etablering af
tagrender til opsamling af brugsvand. Desuden skal der opsættes maskine til
fremstilling af briketter.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 23,415-

Halsnæs RK - RDH 34-2018-19
Klubben søger tilskud til anskaffelse af 3 fryseskabe til Julemærkehjemmet
Kildemose. Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Roskilde Østre RK - RDH 35-2018-19
De tre Rotary Klubber i Roskilde søger om tilskud til et projekt med beplantning af træer i Plejehjemmet Himmelev gammel Præstegaard, Roskilde
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 32,000-

Langeland RK - RDH 36-2018-19
Klubben søger om tilskud til etablering af undervisningslokale i landsbyen,
Abomayo, Ghana. Undervisningen foregår i dag under åben himmel.

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 14.650,-

Store Heddinge RK - RDH 37-2018-19
Klubben søger om tilskud til projekt med indkøb og aktiviteter for demente og deres pårørende på værestedet Nichen i lokalområdet.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 6.200,-

Langeland RK - RDH 38-2018-19
Fem klubber i Svendborg og på Langeland ansøger om tilskud til projekt
med etablering af vanddrypningsanlæg til arealer hvor der dyrkes grøntsager.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 4.798-

København Grundtvig RK - RDH 39-2018-19
Klubben søger om tilskud til en Kulturfestival rettet
mod alle borgere i lokalområdet, og herunder også
mod hjemløse og flygtninge.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 3,000-

Sorø RK - RDH 40-2018-19
Klubben søger om støtte til at være medsponsorer til etablering af skaterBowle og
løbehjulsbane med parkour og klatrevæg. Klubben står specielt for indkøb, opsætning
og etablering af container med klatrevæg, redskaber til vedligehold og bænkeområde
til forældre, så også yngre kan få glæde af banerne.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 29.118,-

Hedensted RK - RDH 41-2018-19
Klubben søger om støtte til afholdelsen af et socialt arrangement for
familier og frivillige tilknyttet Home-Start Familiekontakt i
Hedensted Kommune.

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 5.000,-

Humlebæk-Nivå RK - RDH 42-2018-19
Klubben søger om tilskud til julehjælp gennem tre andre velgørenhedsorganisationer.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag, da klubben fik bevilling til lignende
aktivitet sidste år.

Odder RK - RDH 43-2018-19
Klubben søger tilskud til indkøb af undervisningsmaterialer til Abay Mado
uddannelsescenter, Etiopien.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 25.000 kr.

Frederiksborg RK - RDH 44-2018-19
Klubben søger om støtte til at støtte en enkeltpersons bogudgivelse.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Nordborg RK RDH 45-2018-19
Klubben søger om bidrag til finansiering af en 8-dages sommercamp i juni måned 2019.
Camp’en er for 14 – 16 unge fra Litauen i alderen 16 – 19 år, der er under uddannelse
indenfor teknologi og elektronik.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 33.000 kr.

Sorø RK RDH 46-2018-19
Klubben søger om tilskud til projekt med indkøb af et mobilt Touch and Play anlæg
til brug på kommunens fire demens centre.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 20.000 kr.

Randers Østre RK - RDH 47-2018-19
Indkøb af en traktor med en lille plov og harve til, for brug på landbrugsskolen.
Ved overdragelsen skal landbrugsskolen udover at bruge
traktor med redskaberne på skolens jord, forpligtes til at
behandle landsbyens mindre jordstykker også, så der derved
kan dyrkes fornuftige afgrøder til selvforsyning i landsbyen.
Hjælpen er således en hjælp til selvhjælp, som landbrugskolen
derved får et ansvar for.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 30.000 kr.

Næstved Østre RK - RDH 48-2018-19
Klubben søger støtte til indkøb af en handicap bus til transport af
unge handicappede i Kaunas, Litauen. Kaunas Romuva Rotary Club
bidrager til indkøbet.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 25.000 kr.

Græsted RK - RDH 49-2018-19
klubben søger støtte så projektet kan forsyne 43 Libanesiske skoler
med vandfiltrerings-systemer, der sikrer rent drikkevand for elever og
ansatte. Skolerne modtager flygtningebørn fra Syrien.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 70.000 kr

Skivehus RK - RDH 50-2018-19
Klubben søger bidrag til etablering af et naturtårn, der kan give
besøgende mulighed for at observerer fuglelivet og anden
dyreaktivitet i såvel den nordøstlige del af Flyndersø som i den
sydvestlige del af Skive Ådal. Beskrivelse af dyrelivet vil fremgå
af de i naturtårnet ophængte plancher.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 40.000,-

Skivehus RK - RDH 51-2018-19
klubben søger om bedrag til indkøb af vildtkamera til at afhjælpe
regulering af mårhunde i Salling.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Ringkjøbing RK - RDH 52-2018-19
Der er tale om støtte til 3 udviklingshandicappede håndboldspillere,
som er blevet udtaget til Special Olympics holdet. 
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag, da der ikke gives støtte til enkeltpersoner.

Aarhus Nordvestre  RK - RDH 53-2018-19
Klubben søger støtte til at hjælpe teenagepiger i den vanskelige
proces, det er at blive voksen med baggrund i et ghettoområde.

Hjælpefonden har givet afslag da klubben i sidste Rotary år fik bidrag til lignende projekt.

Rosenholm RK - RDH 54-2018-19
Klubben søger støtte til anskaffelse af transportcykler hvis formål at fordoble
200 familiers årsindkomst, transportcyklerne er dimensioneret til overbelastning,
hvilket 15 års kørsel har bevist, de kan klare.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 48.000 kr.

Viborg-Asmild RK - RDH 55-2018-19
Projektet skal yde julehjælp til SIND-klubben Fristedet, herunder støtte til gennemførelse
af Juleaften for værdigt trængende.

Hjælpefonden har desværre måtte give afslag da klubben fik støtte til lignende projekt sidste år.

RDH 56-2018-19
Ansøgning er trukket tilbage.

Køge RK - RDH 57-2018-19
Julehjælp til mødrehjælpen i Køge.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag da klubben fik støtte til lignende projekt sidste år.

Jelling RK - RDH 58-2018-19
Ghana Biblioteksprojekt
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 8.000 kr.

Brønderslev RDH 59-2018-19
Inventar til Dagtilbud/Multihus
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 20.000 kr.

Skagen RK - RDH 60-2018-19
Byvåben i rundkørsel ved indkørslen til Skagen
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Hirshals RK - RDH 61-2018-19
”Vandtårn på Koubri-Centret i Bukina Faso”.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 60.000 kr.

Skive RK - RDH 62-2018-19
Oplevelses-gavekort til Familiestøtte / Julehjælp Skive
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 4.000 kr.

Horsens Østre - RDH 63-2018-19
Julehjælp til udsatte familier i Horsens kommune
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 35.000 kr.

Varde RK - RDH 64-2018-19
Hjælp til minimurerne / Varde
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 5.000 kr.

Grinsted RK - RDH 65-2018-19
Ganske kort er vi ved at oprette Kvie Sø Efterskole, som er en
privat efterskole med en bestyrelse valgt af efterskolens
skolekreds. Bestyrelsen har indgået en købsaftale med Varde
Kommune om køb af den nu nedlagte institution Tippen i
Ansager, hvor efterskolen skal placeres.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Aarhus Sydvestre RK - RDH 66-2018-19
Financiering af et 16 mdr. undervisningsforløb med støtte til
igangsættelse af selvstændig virksomhed af en gruppe på 25
fattige kvinder i landsbyen Choka, Nepal (5 timers kørsel fra
Katmandu)
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Sæby RK - RDH 67-2018-19
Projektet går ud på, at give børn af familier med begrænsede
muligheder en julegave, som de ellers ikke ville have mulighed
for at modtage.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag da klubben fik støtte til lignende projekt sidste år

Nibe RK - RDH 68-2018-19
Arrangementet kalder vi "Trav for bedre trivsel" og henviser
både til at det er godt for os alle at komme ud og røre os
ovenpå juledagene, men især til at vi skal sikre en bedre trivsel
for børn og unge, der mobbes, enten pga. deres overvægt eller
pga. andre psykiske problemer.

Solrød RK - RDH 69-2018-19
ønsker at støtte på områder, der ikke naturligt dækkes af
Solrød Kommune.
Solrød Rotary Klub ønsker at sikre vanskeligt stillede børn
adgang til forenings-og idrætslivet.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 20.000 kr.

Distrikt 1470 - RDH 70-2018-19
Projektet er et socialt og kulturelt børnebogsprojekt på i første
omgang 2 bøger + tilhørende forældrehæfter. Det er målrettet
de yngste børn i Grønland.
Idéen til bøgerne stammer fra jordemødre, fødselsassistenter,
sundhedsplejersker og medarbejdere ved familiecentre i
Grønland, som God Barndom har samarbejdet med i
forbindelse med udviklingen af det landsdækkende MANU
forældrekursus.

Århus City RK - RDH 71-2018-19
Jakarta, som er Indonesiens hovedstad med over 30 mio.
indbyggere, og er en by, hvor der er enorm stor forskel på rig
og fattig, og hvor den fattige del af befolkningen levet under
meget usle forhold.
Dette gælder specielt for de børn, der vokser op på børnehjem,
hvor de trods alt får en grundskoleuddannelse, men når de
bliver lukket ud som ca. 18-årige, står helt uden midler.

Hjælpefonden har desværre måtte give afslag da klubben fik støtte til lignende projekt sidste år

Lemvig RK - RDH 72-2018-19
forbindelse med den kraftige blæst fra vest i juni måned 2018,
mistet Gjellergård sine 2 gamle telte.
Lemvig RK har besluttet, at vi vil hjælpe Gjellergård med at
købe et nyt bedre telt, der kan modstå vestenvinden i
sommerperioden.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 10.000 kr.

Lemvig RK - RDH 73-2018-19
Det ansøgte bidrag skal anvendes til to nye sejl til
foreningsskibet Anni Thrysøe.
Årsagen til ansøgningen er at klyveren er gået itu og fokken er
udslidt.

Brønshøj RK - RDH 74-2018-19
Skolen i Batticaloa er meget nedslidte, og står i et akut mangel
på inventar.- Vi har derfor i Brønshøj Rotary besluttet at
indkøbe (lokalt) inventar.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 59.000 kr.

København Grundtvig - RDH 75-2018-19
Kbh.Grundtvig R.K. ønsker at give en julegave mee en værdi
på 250 kr. pr. stk. til 50 hjemløse, der kommer i Morgencafeen
for Hjemløse. I den forbindelse har klubben etableret et
samarbejde med virksomheden Krüger i Søborg, som er en
international orienteret miljøvirksomhed med speciale i
bæredygtig vandbehandling. Her opsættes "ønsketræer"

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 6.250 kr.

Skælskør RK - RDH 76-2018-19
Skælskør Rotary Klub har valgt at støtte udvidelsen af de aktiviteter som Julemærkehjemmet
i Skælskør tilbyder deres børn. Den nye aktivitet giver en mulighed for at bruge vandet
omkring Julemærkehjemmet, som en del af børnenes udvikling, derfor har Julemærkehjemmet
søgt om hjælp til gennemførsel af projektet – Anskaffelse af Paddle-Bords, Våddragter m.v. til
brug for aktiviteter for børnene på Julemærkehjemmet i Skælskør.

København Grundtvig - RDH 77-2018-19
Ønsker at give en kontant julegave på 400 kr. til 25 sårbare børn i Sydgrønland og har i den
forbindelse etableret et samarbejde med virksomheden GlobalConnect A/S / Nianet,
hvor der opsættes et ønsketræ

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 5.000 kr.

Roskilde Østre RK - RDH 78-2018-19
Homeless boys in Kathmandu/Panauti er en ide som er
udvokset af en foredrags holder som besøgte vores klub -
herefter er kontakten til Rotary i Nepal etableret.

Tåstrup RK - RDH 79-2018-19
Der arrangeres en udflugt for brugerne i "Familiens Hus" der
har til huse i Taastrup.
Indenfor "husets" egne budgetter, er der ikke mulighed for at
finansiere udflugter mv.

Roskilde RK - RDH 80-2018-1919
Tremmesenge til Orchid Garden Nepals dagpleje
Roskilde Rotary Klub har tidligere doneret større
madrasser/måtter til Orchid Garden Nepals dagpleje, hvor
dagplejebørnene, som er seks måneder til fire år gamle, sover
til middag hver dag.

Give RK - RDH 81-2018-19
Indkøb af skolemateriel til Syriske flytningebørn.
Materialet indkøbes og leveres af Shelter box i nærområdet i
flytningelejre tæt på Syrien.
Vi ønsker at støtte at så få taber undervisningen af de
flytningebørn, som ikke har fået undervisning i flere år.
vi ser det som et stort problem at flere årgange mister
elementær undervisning.

Billund RK - RDH 82-2018-19
Red Barnet Klubben har eksisteret i snart 6 år som en del af
det lokale arbejde i Billund Kommune.
Den er et tilbud til socialt udsatte familier, der af den ene eller
anden grund ikke selv er i stand til at give deres børn
oplevelser på linje med det andre børn får.