Bevillinger/Afslag 2018/19


Hjælpefonden har på nuværende (20-07-2018)
Modtaget ansøgninger på Kr. 1.211.313,00
Der er på nuværende bevilget Kr.    846.397,00
Rest til projekter 2018-19 Kr.    368.687,00

 

Ringkøbing RK - RDH 01-2018-19
En gruppe danske seniorer, som er involveret i forskellige projekter i Gambia
inden for sundhed, skoler samt sponsorbørn, og som er kommet i landet i op til
20 år, foreslår at der søges økonomiske midler i Danmark via Rotary klubben i samarbejde
med 7 danske Rotary klubber og en lokal Rotary klub til ettablereing af flere "Kvinde haver".

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 25.500,-

Hammel RK - RDH 02-2018-19
Der søges støtte til renovering af dame omklædningsrum i Voldby
Friluftsbad, der er bygget og drives af frivillige.
Herrernes omklædning blev istandsat i 2016.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 5.000,-

Haderslev Hertug Hans RK - RDH 03-2018-19
Projektet handler om at opføre en hytte i tilknytning til et børnehjem i Ilulissat. 
Støtten søges for at muliggøre nogle ønsker for det pædagogiske arbejde med
børnene og de unge.Der er søgt District grant på 12.000,-
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 75.000,-

Nakskov Ravnsborg RK - RDH 04-2018-19
Projekt børnehave i
Projekt børnehave i Sakyna i Litauen, der udpspringer fra en
i Nakskov boende litauer, der har rettet henvendelse til Rotary om tilskud til
oprettelse af en børnehave i hendes fødeby Sakyna i Litauen.
Der er søgt District Grand på 18.000, og støtte fra Distrikt 1461 på kr. 9.000,--.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 36.000,-

Tønder RK - RDH 05-2018-19
Projektet skal sørge for at Julemærkehjemmet i Kollund’s lydanlæg udskiftes samt at der opsættes reoler og skabe på værelserne. Pengene rejses gennem afholdelse af et "anderæs"
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,-

Køge Nord RK - RDH 06-2018-19
Klubben søger på vegne af minidistrkt 3, midler at sende et antal unge på
True North camps, hvor man hjælper unge med at bryde negativ social arv.
På en uges intensiv træning får de redskaber, der giver dem potentiale til at 
bryde negative mønstre og opbygge deres selvtillid.
Der er søgt District Grant med kr. 23.500,-

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 23.500,-

Vejle Syd RK - RDH 07-2018-19
Projektet støtter etablering af solceller til en klinik og skolebygning ved Children Health
and Education Center , Mirondo, Filippinerne. Projektet er i sa
marbejde med Stairway
Foundation Inc.
der er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen (fra Vejle) og amerikanske
Monica Ray
der arbejder med at styrke opmærksomheden om sexmisbrug af børn og at træne
organisationer, myndigheder og fagfolk i forebyggelse af overgreb mob børn
.
Der er søgt District Grant på 12.000 kr.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 20.000,-

Han Herred RK - RDH 08-2018-19
Projektet støtter indkøb og indretning af ambulance til Rubura, Burundi. Projektet
er i samarbjde med den lokale baptistkirke
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 43.300,-

Fredericia Lillebælt RK - RDH 09-2018-19
Der søges om støtte til indkøb af gode skolerygsække med indhold til 50 grønlandske
børn. Siden 1969 har Fredericia fået besøg af børn i 4. og 5. klasse  fra Fredericias
venskabs by i Grønland, Ilulissat ( Jacobshavn). Siden ordningen startede i 1969 har
over 3000 børn været på besøg i Fredericia. Børnene bliver indkvarteret privat og
opholdet er af ca. 6 ugers varighed.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 7.000,-

Viborg RK - RDH 10-2018-19
Der søges støtte til dækning af transportudgifter i forbindelse med transport af indsamlet, Madrasser, senge og sengeborde til nyindretning af hospice i Rumænien.
Hospicet er for fattige terminalpatienter og for smertelindring
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 11.000,-

Århus Marselis RK - RDH 11-2018-19
Projektet støtter Reden i Århus der søger hjælp for at få anlagt en
Petanquebane til adspredelse i socialt samvær.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 12.625,-

Billund RK RDK 12-2018-19
Der ansøges om en-gangs bevilling til indkøb af to (2) shelters, som skal
opstilles i naturen til brug for danske krigsveteraner.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 7.553,-

Middelfart RK - RDH 13-2018-19
AT TALE TIL EN UNG....!!
Projektet støtter udarbejdelse af webfilm og udvikling af mentorordning
i samarbejde med instruktør Jens Arentzen, som
selv har oplevet, at være i en helt umulig situation i sin
barndom, men som ved et tilfælde mødte en person, som for
ham fik betydningen, at han i dag lever et godt liv, - og oven i
købet med overskud til at hjælpe andre i samme situation.
Hjælpefonden har som ansøgt  bevilget kr. 30.000,-

Vejle NORD RK - RDH 14-2018-19
Projektet sikrer hjælpemidler til Specialskolen "Vyturelis" i Ukmerge, Litauen,
i form af trappelift og to elevationssenge.Børnehjemmet er specialskole for
fysisk og psykisk handicappede børn fra Ukmerge og omegn.
Skolen har til huse i en to-etages bygning.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 15.000,00

København RK - RDH 15-2018-19
Projektets formål er at forsyne to landsbyer i Ashanti regionen i
Ghana med rent drikkevand gennem boring af brønde og
installation af pumper. Brøndene bores til en dybde af min. 40
meter og forsynes med foring og dæksel af beton. Der er søgt om District Grant på kr. 26.500,-

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 26.767,-

Langeland RK - RDH 16-2018-19
En sommerlejr for Langelandske børn fra 0. kl. til og med 6. kl.
Lejren afholder i en i spejderhytten i Spodsbjerg.
Lejren er for børn, der bor på Langeland. Formålet er alene at give
"grå-zone"-børn på øen, en god og spændende oplevelse og måske knytte
nye venskaber blandt de øvrige børn i lejren.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag på ansøgningen på kr. 10.000,-,
da klubben sidste år fik bevilget til ensartet lejr.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Roskilde RK - RDH 17-2018-19
Projektet støtter renovering af mindre sundhedsklinik samt anlæggelse af brønd samt toiletfaciliteter.
Projektet er i samarbejde med to danske sygeplejersker der arbejder i området 2-3 gange om året.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 50.000,

København RK - RDH 18-2018-19
Anskaffelse af materiel til Veteran Haven,således at veteranerne selv kan bygge og
forbedre Veteran Havens faciliteter. Veteran Haven genopbygger skadede danske soldaterveteraners evne til at opnå et normalt liv efter hjemsendelse fra militære
missioner. KRK søger RDHs støtte til materielanskaffelser,
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 20.000,-

Sydthy RK - RDH 19-2018-19
Aktivitetsdag for Tjernobyl børn. Tjernobyl foreningen i Thy afholder årligt ferielejr med forskellige
aktiviteter. I år deltager der 50 børn inkl. ledsagere. Børnene bor i Bulbjerglejren i Thy hvor et
stort antal voksne frivillige
(herunder rotarianere) sikrer at børnene får et godt ophold.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 3.000 kr.

Frederiksberg RK - RDH 20-2018-19
Projektet har til formål at sikre sikker vandforsyning med rent
vand til Kiyanga Sundheds- og Fødeklinik samt Nyamirama
Primary School i det sydvestlige Uganda. Desuden etableres
tilfredsstillende toiletforhold på begge institutioner.Sundhedsog
Fødeklinikken har et optageområde på ca. 25.000
mennesker og er det eneste sundhedstilbud i området. 
Projektet er i samarbejde med Bushenyi Rotary Klub, Uganda.
Projektet har søgt Global Grant på USD 49.180,- samt DDF midler for USD 9.836,-

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 60.000,

Silkeborg Connect RK - RDH 21-2018-19
Inventar og kompetenceudvikling til Ayodhyapuri Health Post i Nepal
Efter den lokale opmærksomhed Kharkatta Health Post (KHP) fik
i forbindelse med klubbens tidligere projekt på deres fødeklinik, skabte det faktisk
så god en positiv stemning fra de offentlige myndigheder i området,
at den lokale leder af KHP fik skabt grundlag for at myndighederne
ville bygge en helt ny Health Post i kommunen,
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget USD 11.700,-

Dragsholm RK - RDH 22-2018-19
Klubben søger tilskud til anskaffelse af et nyt elektronisk apparat, der hjælper børn med hjerneskader til  børn med at forst at styrke musklerne, knogler, samt hjælper de små
patienters hjerner til at huske, hvordan man gør den samme bevægelse igen og igen,
og dermed sætter dem i stand til at udvikle evnen til at gøre bevægelser bedre og bedre.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 58.000,-

Esbjerg klubberne - RDH 23-2018-19
Indsamling til forskning omkring sclerose, Alle Esbjerg klubberne laver et stort
indsamlingsarrangement Night of a 1000 Drawings.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Saxkjøbing RK - RDH 24-2018-19
Søger støtte til et party telt til byens roklub. Teltet skal bruges til udendørs
arrangementer roklubben er vært ved, Regattastævner, ungdoms 
arrangementer og Sankthans hvor klubben afholder et stort
bålarrangement på havnen, hvor hele Sakskøbing er samlet, derfor vil klubben
gerne have vores reklame på teltet.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Viborg Morning RK - RDH 25-2018-19
Klubben ønsker at hjælpe tre plejefamilier i det østlige Ukraine med at forbedre
deres boliger, så plejebørnene kan få bedre levevilkår. Vi håber
at kunne yde tre donationer.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 16.000,-

Virum-Sorgenfri RK RDH 26-2018-19
Klubben søger tilskud til at yde hjælp til buskort for piger i Kosovo, pga.omkostninger
ved transport til Secundary Scholls holdes en gruppe piger fra fattige familier hjemme
efter 6.skoleår. Pigerne får dermed ikke mulighed for, gennem fortsat skolegang, at
erhverve en brugbar uddannelse. Hermed fastholdes et mønster i samfundet, hvor piger
og senere kvinder ikke kommer til at deltage i samfundslivet på et niveau, som tjener
både den enkelte og samfundet.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 22.000,-

HAMMEL RK - RDH 27-2018-19
Klubben søger støtte til Kembujeh School Friends (KSF), som er en humanitær organisation, som støtter fattige børn og unges uddannelse i Gambia i Vestafrika. Børnene støttes fra børnehaveklassen til og med 12. klasse (gymnasiet). Projektet støtter bygning af værkstedsbygning til uddannelse af ikke bogligt stærke elever.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 10.000,-

Skovshoved RK - RDH 28-2018-19
Klubben søger tilskud til gennemførelse af produktion af
3 stk. informationsvideofilm til Nepal.
Filmene har til formål at give information om vigtigheden af god hygiejne og fokus på afværgelse af fejlernæring. I Nepal er blandt verdens 10 fattigste lande og der dør
10 gange så mange levendefødte børn som i Danmark
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,-

kongens Lyngby RK - RDH 29-2018-19
Klubben søger om tilskud til deltagelse i et Global Grant Projekt i samarbejde med klubbens tyske venskabsklub. Projektet giver uddannelse af sundhedsteam der skal arbejde i de mest udsatte områder med fokus på gravide og spædbørn. Desuden skal der indkøbes forskelligt medicinsk udstyr til opgaven. Endelig indkøbes medicin og produkter til sikring af sufficient kost hos de mindreårige børn.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget USD 2.000,-

Egtved RK - RDH 30-2018-19
klubben søger om støtte til gennem den frivillige organisation "Broen
Vejle" at sende et antal (1-2) børn fra mindre bemidlede familier på efterskole.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag

Børkop RK - RDH 31-2018-19
Klubben søger om tilskud til etablering af aktivitetsplads ved Børkop Vandmølle for både børn og voksne, og som samtidig giver mulighed for brugerne til at nyde de smukke arealer i naturen.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 10.000,-

Horsens Vestre RK - RDH 32-2018-19
Klubben søger tilskud til etablering af en gårdhave i relation Kirkens Korshærs varmestue.  
Projektet har til formål, at skabe værdige fysiske rammer for de
mange socialt udsatte der dagligt og over året benytter tilbud
om mad, bad og hjælp til kontakt til offentlige myndigheder,
som Kirkens Korshærs varmestuer tilbyder.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 30.000,-

Aalborg Stigsborg RK - RDH 33-2018-19
Klubben søger tilskud til projekt med etablering af vandboring, samt solcelle drift
af vandpumpe til børnehjem/skole i Nakasajja, Uganda foruden etablering af
tagrender til opsamling af brugsvand. Desuden skal der opsættes maskine til
fremstilling af briketter.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 23,415-

Halsnæs RK - RDH 34-2018-19
Klubben søger tilskud til anskaffelse af 3 fryseskabe til Julemærkehjemmet
Kildemose. Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Roskilde Østre RK - RDH 35-2018-19
De tre Rotary Klubber i Roskilde søger om tilskud til et projekt med beplantning af træer i Plejehjemmet Himmelev gammel Præstegaard, Roskilde
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 32,000-

Langeland RK - RDH 36-2018-19
Klubben søger om tilskud til etablering af undervisningslokale i landsbyen,
Abomayo, Ghana. Undervisningen foregår i dag under åben himmel.

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 14.650,-

Store Heddinge RK - RDH 37-2018-19
Klubben søger om tilskud til projekt med indkøb og aktiviteter for demente og deres pårørende på værestedet Nichen i lokalområdet.
Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 6.200,-

Langeland RK - RDH 38-2018-19
Fem klubber i Svendborg og på Langeland ansøger om tilskud til projekt
med etablering af vanddrypningsanlæg til arealer hvor der dyrkes grøntsager.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 4.798-

København Grundtvig RK - RDH 39-2018-19
Klubben søger om tilskud til en Kulturfestival rettet
mod alle borgere i lokalområdet, og herunder også
mod hjemløse og flygtninge.
Hjælpefonden har som ansøgt bevilget kr. 3,000-

Sorø RK - RDH 40-2018-19
Klubben søger om støtte til at være medsponsorer til etablering af skaterBowle og
løbehjulsbane med parkour og klatrevæg. Klubben står specielt for indkøb, opsætning
og etablering af container med klatrevæg, redskaber til vedligehold og bænkeområde
til forældre, så også yngre kan få glæde af banerne.

Hedensted RK - RDH 41-2018-19
Klubben søger om støtte til afholdelsen af et socialt arrangement for
familier og frivillige tilknyttet Home-Start Familiekontakt i
Hedensted Kommune.

Hjælpefonden er ansøgt og har bevilget kr. 5.000,-

Humlebæk-Nivå RK - RDH 42-2018-19
Klubben søger om tilskud til julehjælp gennem tre andre velgørenhedsorganisationer.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag, da klubben fik bevilling til lignende
aktivitet sidste år.

Odder RK - RDH 43-2018-19
Klubben søger tilskud til indkøb af undervisningsmaterialer til Abay Mado
uddannelsescenter, Etiopien.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 25.000 kr.

Frederiksborg RK - RDH 44-2018-19
Klubben søger om støtte til at støtte en enkeltpersons bogudgivelse.
Hjælpefonden har desværre måtte give afslag.

Nordborg RK RDH 45-2018-19
Klubben søger om bidrag til finansiering af en 8-dages sommercamp i juni måned 2019.
Camp’en er for 14 – 16 unge fra Litauen i alderen 16 – 19 år, der er under uddannelse
indenfor teknologi og elektronik.

Hjælpefonden har som ansøgt bevilget 33.000 kr.

Sorø RK RDH 46-2018-19
Klubben søger om tilskud til projekt med indkøb af et mobilt Touch and Play anlæg
til brug på kommunens fire demens centre.

Randers Østre RK - RDH 47-2018-19
Indkøb af en traktor med en lille plov og harve til, for brug på landbrugsskolen.
Ved overdragelsen skal landbrugsskolen udover at bruge
traktor med redskaberne på skolens jord, forpligtes til at
behandle landsbyens mindre jordstykker også, så der derved
kan dyrkes fornuftige afgrøder til selvforsyning i landsbyen.
Hjælpen er således en hjælp til selvhjælp, som landbrugskolen
derved får et ansvar for.

Næstved Østre RK - RDH 48-2018-19
Projektet omhandler indkøb af en handicap bus til transport af
unge handicappede i Kaunas. ROMUVA Rotary Club bidrager

Græsted RK - RDH 49-2018-19
At forsyne 43 Libanesiske skoler med vandfiltrerings-systemer,
der sikrer rent drikkevand for elever og ansatte.
Skolerne modtager flygtningebørn fra Syrien.
At gøre elever, lærere og forældre opmærksomme

Skivehus RK - RDH 50-2018-19
Formålet med etablering af naturtårnet er, at give
besøgende mulighed for at observerer fuglelivet og anden
dyreaktivitet i såvel den nordøstlige del af Flyndersø som i den
sydvestlige del af Skive Ådal. Beskrivelse af dyrelivet vil fremgå
af de i naturtårnet ophængte plancher.

Skivehus RK - RDH 51-2018-19
Projektet går i sin helhed ud på at regulere bestanden af
mårhunde i Salling. Mårhunden er på EU” dødsliste, en liste
over dyr, som ikke er velkommen i dansk natur. Mårhunden er
direkte destruktiv, den er med til at begrænse fugleynglen ikke
kun i Salling, men hele Danmark.

Ringkjøbing RK - RDH 52-2018-19
Der er tale om støtte til 3 udviklingshandicappede
håndboldspillere, som er blevet udtaget til Special Olympics
holdet.

Aarhus Nordvestre  RK - RDH 53-2018-19
Der er et stort behov for at støtte teenagepiger i den vanskelige
proces, det er at blive voksen med baggrund i et ghettoområde.

Rosenholm RK - RDH 54-2018-19
Projektet har til formål at fordoble 200 familiers årsindkomst,
hvilket er muligt med hjælp af specielt konstruerede
transportcykler.
Almindelige cykler kan bryde ofte sammen (stel brækker – hjul
exer). Det problem har ”vores” transportcykler ikke. De er
dimensioneret til overbelastning, hvilket 15 års kørsel har
bevist, de kan klare.