Bevillinger/afslag 2016/17

Hedensted RK - 126-2016-17

Hedensted RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb af en Christiana Cykel med motor til brug for børn med fysiske eller psykiske handicap.
Projektet har et budget på kr. 29.500,-
Klubben støtter med 14.750,- og klubben søger 14.750,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Viborg RK - 124-2016-17

Viborg RK, har søgt om tilskud til støtte for transportudgifter af hospitalsudstyr og hjælpemidler til et trængende hospital i det sydvestlige Rumænien. Hospitalet ligger i byen Drobeta-Turnu Severin.
Projektet har et budget på kr. 19.750,-
Klubben støtter med 9.750,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget kr. 9.750,- som er det samme beløb som klubben støtter med.

Aarhus City RK - 123-2016-17

Aarhus City RK, har søgt om tilskud til støtte for en lokal bokseklub-Champs Camp, som har hjulpet mange unge mennesker på ret køl, og som på mange måder bidrager til byens dårligt stillede unge mennesker. Der søges om støtte til indkøb af nyt kanvas til bokseringen.
Projektet har et budget på kr. 19.000,-
Klubben støtter med 9.500,- og klubben søger 9.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Stege RK - 122-2016-17

Stege RK, har søgt om tilskud til støtte for et udvikling af internet og internt gårdmiljø på Center for mennesker med begrænsede evner i Rustavi, Georgien.
Projektet har et budget på kr. 14.860,-
Klubben støtter med 7.430,- og klubben søger 7.430,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Aalborg Nørresundby RK - 121-2016-17

Aalborg-Nørresundby RK, har søgt om tilskud til støtte for et et rådgivningsprojekt omkring retlige problemstillinger for udlændinge, herunder opholdstilladelsesansøgninger, visum, hjælp til ansøgning om statsborgerskab m.v. Der søges om et samlet tilskud på kr. 25.000,- til computere m.v.
Projektet har et budget på kr. 25.000,-
Asbjørn Hansens Legat støtter med 12.500,- og klubben søger 12.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Silkeborg Østre RK - 119-2016-17

Silkeborg Østre RK, har søgt om godkendelse af et projekt til fordel for ”Uddannelse af kvinder og skoleelever i Nepal med ”small interactive green laptop”
Projektet har et samlet budget på 288.000,- kr., og klubben har bidraget med 82.000,- indsamlet blandt klubbens medlemmer. Projektet er fuldt finansieret.
Hjælpefonden har godkendt projektet som tilskudsberettiget.

København Grundtvig RK - 117-2016-17

København Grundtvig RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt i Sydafrika, hvis formål er at for bedre vilkårene for beboerne i landsbyen i Thabakgolo
Projektet har et budget på kr. 57.450,-
Klubben støtter med 18.550,- og klubben søger 18.550,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Holbæk RK - 116-2016-17

Holbæk RK, har søgt om tilskud til støtte for opførelse af en pavillon på et nyopført
plejehjem for demente i Holbæk
Projektet har et budget på kr. 35.000,-
Klubben støtter med 6.000,- og klubben søger 6.000,- fra Hjælpefonden. Klubben indestår med støtte på max. 29.000 kr., hvis støtte fra andre ansøgninger ikke opnås.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 6.000,- som er søgt til projektet.

Hadsund RK - 115-2016-17

Hadsund RK, har søgt om tilskud til støtte for transport af indsamlet udfaset hospitalsudstyr til en medicinsk hospitalsafdeling i Drobeta-Turnu Severin i Rumænien.
Projektet har et budget på kr. 20.875,-
Klubben støtter med 10.437,50,- og klubben søger 10.437,50,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Tørring-Uldum RK - 114-2016-17

Tørring-Uldum RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelsen af en ny pumpe til Dalun Youth Assosiation i Ghana
Projektet har et budget på kr. 18.000,-
Klubben støtter med 9.000,- og klubben søger 9.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 9.000,- .

Odder RK - 113-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud på 5.500 kr. til støtte for indkøb og installering af solcelleanlæg på et undervisningscenter for unge kvinder i Indien og 2.500,- kr til undervisningsmateriale
Projektet til solcelleanlægget har et budget på kr. 10.900,-
Klubben støtter med 8.000,- og klubben søger 8.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 8.000,-.

Espergærde- Humlebæk RK - 112-2016-17

Espergærde-Humlebæk RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedr. sommerhusophold for demente beboere, Plejehjemmet Strandhøj. Under henvisning til de gældende retningslinier for ydelse af støtte, må vi desværre afslå jeres ansøgning, idet der kun kan ydes støtte en gang til et sådant projekt, og klubben modtog støtte til et enslydende projekt i Rotary året 2015-16.

Haderslev Hertug Hans RK - RDH 110-2016-17

Haderslev Hertug Hans RK, har søgt om tilskud til støtte for et Rotary Udvekslings Projekt – Byg en skole i landsbyen San Pedro de Manati
Projektet har et budget på kr. 62.400,-
Klubben støtter med 10.000,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 10.000,- som er søgt til projektet.

Holte rk - rdh 109-2016-17

Holte RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt i Benin, hvis formål er at opføre gangbroer for at sikre forbedret adgang for børn til klasseværelser og latriner på skolen i Loko-Alankpé, som ligger i Zou-provinsen i Benin.
Projektet har et budget på kr. 70.500,-
Klubben støtter med 23.500,- og klubben søger 23.500,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 23.500,- som er søgt til projektet.

Brønderslev rk - rdh 108-2016-17

Brønderslev RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb af trøjer til frivillige, som driver en genbrugsbutik i Brønderslev. Overskuddet anvendes på forskellig vis til støtte for et center i Kumasi, Ghana.
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet.

Egtved RK - rdh 107-2016-17

Egtved RK har søgt om tilskud til støtte for etablering af en Ride-sansepark, der skal skaber øget livskvalitet for mennesker med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner.
Projektet har et budget på kr. 244.215,-
Klubben støtter med 10.000,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 10.000,- som er søgt til projektet.

Han Herred RK - rdh 106-2016-17

Han Herred RK, har søgt om tilskud til støtte for en sommerlejr for 20 udsatte børn fra lokalområdet.
Projektet har et budget på kr. 32.000,-
Klubben støtter med 16.000,- og klubben søger 16.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 16.000,- som er søgt til projektet.

Han Herred RK - rdh 105-2016-17

Han Herred RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af 3 bærbare PC’er til 3 studerende i Burundi. Klubben hjælper de 3 studerende i Burundi med gennemførelse af deres uddannelse.
Projektet har et budget på kr. 6.000,-
Klubben støtter med 3.000,- og klubben søger 3.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 3.000,- som er søgt til projektet.

Vejle Syd RK - rdh 104-2016-17

Vejle Syd RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt ”Fodbold for svage unge, (misbrugere og andre socialt dårligt stillede unge).
Projektet har et budget på kr. 40.000,-
Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 20.000,- som er søgt til projektet.

Hillerød Chr. IV rk - rdh 102-2016-17

Hillerød RK, har søgt om tilskud til støtte for køb af stålvask, bordplade og vandhane til brugere af SIND-huset
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Hillerød Chr. IV rk - rdh 101-2016-17

Hillerød Chr. 4 RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af 2 trehjulede cykler, som skal bruges til at lære indvandrerkvinder at cykle.
Projektet har et budget på kr. 8.000,-
Klubben støtter med 4.000,- og klubben søger 4.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Hillerød Chr. IV rk - rdh 100-2016-17

Hillerød RK, har søgt om tilskud til støtte for køb af en opvaskemaskine til foreningen SALTO, som vil drive en Café for børnefamilier på tværs af forskellige kulturer, religioner og sociale forskelligheder.
Projektet har et budget på kr. 11.000,-
Klubben støtter med 5.500,- og klubben søger 5.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Hillerød Chr. IV rk - rdh 99-2016-17

Hillerød Chr. 4 RK, har søgt om tilskud til støtte for ”Den rullede kagemand” der afholder børnefødselsdage for socialt og økonomisk trængte børnefamilier
Projektet har et budget på kr. 20.000,-
Klubben støtter med 10.000,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Nakskov rk - rdh 98-2016-17

Nakskov RK, har søgt om tilskud til støtte for projekt ”Kunst på Kant” gennem opstilling af skilte og QR koder på kunstværker i Nakskov.
Projektet har et budget på kr. 22.588,-
Klubben støtter med 7.529,- og klubben søger 7.529,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

roskilde østre rk - rdh 97-2016-17

Roskilde Østre har søgt om tilskud til støtte for indkøb og installering af et nyt køle/iskab til ”Julemærkehjemmet Kildemose” i Ølsted.
Projektet har et budget på kr. 5.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

ølgod rk - rdh 96-2016-17

Ølgod RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedr. 2 private legepladser med etablering af en jordvolds-rutchebane i rustfrit stål og anskaffelse af en fugleredegynge.
Projektet har et budget på kr. 26.000,-
Klubben støtter med 13.000,- og klubben søger 13.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

København grundtvig rk - rdh 95-2016-17

København Grundtvig RK, har søgt om tilskud til støtte for FDF K 9, Nørrebro og der søges om støtte til et af følgende formål -ophold i FDF hytte i Hareskoven, tilskud til 1. års kontingent for 15- 17 nye børn fra svage familier eller køb af musikinstrumenter.
Projektet har et budget på kr. 5.000,-
Klubben støtter med 2.500,- og klubben søger 2.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 2.500,- som er søgt til projektet.

Roskilde Østre RK - rdh 94-2016-17

Roskilde Østre RK, har søgt om tilskud til støtte for et støtte til et projekt vedrørende indkøb og installering af et nyt komfur til "INSP!", et socio-økonomisk projekt etableret af frivillige borgere i Roskilde med henblik på at skabe fællesskaber for ensomme og sårbare.
Projektet har et budget på kr. 45.000,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Sydthy rk - rdh 93-2016-17

Sydthy RK, har søgt om tilskud til støtte for etablering af en skolebigård, som vil blive tilbudt områdets skoler, og være et tilbud til børn og unge i et forsøg på at give disse sunde interesser.
Projektet har et budget på kr. 19.000,-
Klubben støtter med 9.500,- og klubben søger 9.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

Ry rk - rdh 90-2016-17

Ry RK, har søgt om tilskud til støtte for et vandforsyningsprojekt på sundhedsklinikken i Bukalasi, Uganda.
Projektet har et budget på kr. 160.000,-
Klubben støtter med 100.000,- og klubben søger 60.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget beløbet.

København grundtvig rk - rdh 87-2016-17

København Grundtvig RK, har søgt om tilskud til støtte for Projekt Trampolinhuset, som tilbyder asylsøgere og flygtninge en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes evner. Formålet er at nedbryde bl.a. den sociale isolation.
Projektet har et budget på kr. 25.000,-
Klubben støtter med 12.500,- og klubben søger 12.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 12.500,- som er søgt til projektet.

København grundtvig rk - rdh 86-2016-17

København Grundtvig RK, har søgt om tilskud til støtte for projekt Morgencafeen for hjemløse og socialt særligt udsatte i København NV.
Projektet har et budget på kr. 5.000,-
Klubben støtter med 2.500,- og klubben søger 2.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget kr. 2.500,- som er søgt til projektet.

Ejby rk - rdh 85-2016-17

Ejby RK, har søgt om forhøjelse af tilskud til støtte for opstilling af solcelle med vandpumpe i byen Gunjur i Gambia
Projektet har et samlet budget på kr. 154.500,-
Klubben støtter med 70.800,- og klubben søger et yderligere tilskud på 32.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 32.000,- som er søgt til projektet.

Ejby RK, har søgt om tilskud til støtte til et solcelleanlæg med vandpumpe i byen Gunjur i Gambia.
Projektet har et budget på kr. 87.500,-
Klubben støtter med 38.500 ,- og klubben søger 38.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 38.500,- som er søgt til projektet.

Grindsted rk - rdh 84-2016-17

Grindsted RK, har søgt om tilskud til støtte for et gadekøkken i landsbyen Gigil i Kenya.
Projektet har et budget på kr. 50.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet.

Gråsten RK - rdh 83-2016-17

Gråsten RK, har søgt om tilskud til støtte for indretning af en sovesal i et børnehjem i Nepal
Projektet har et budget på kr. 35.000,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 15.000,- som er søgt til projektet.

Odense city rk - rdh 82-2016-17

Ærø RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af 3 hjertestartere på Ærø.
Projektet har et budget på kr. 75.000,-
Klubben støtter med 37.500,- og klubben søger 37.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 37.500,- som er søgt til projektet.

Ærø rk - rdh 81-2016-17

Odense City RK og Odense Sct. Knud Internationale RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af madrasser og fragt af hospitalssenge fra Danmark til plejehjemmet Lviv i Ukraine
Projektet har et budget på kr. 40.000,-
Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 20.000,- som er søgt til projektet.

Køge Nord rk - rdh 79-80-2016-17

Køge Nord RK, har søgt om tilskud til støtte for julehjælp til dårligt stillede familier i områderne omkring Ølby og Boholte Kirker.
Projektet har et budget på kr. 14.000,-
Klubben støtter med 7.000,- og klubben søger 7.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget kr. 7.000,- som er søgt til projektet.

Nexø rk - rdh 78-2016-17

Nexø RK, har søgt om tilskud til støtte for at give udsatte børn og unge på Bornholm og deres familier mulighed for ferieophold i et sommerhus på Sydbornholm.
Projektet har et budget på kr. 25.000,-
Klubben støtter med 12.500,- og klubben søger 12.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget kr. 12.500,- som er søgt til projektet.

Sydthy rk - rdh 77-2016-17

Sydthy RK, har søgt om tilskud til støtte for et lokalt demensprojekt ved anskaffelse af effekter til stimulering af demente.
Projektet har et budget på kr. 40.000,-
Klubben støtter med 10.000,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget kr. 10.000,- som er søgt til projektet.

Aabenraa rk - rdh 76-2016-17

Aabenraa RK, har søgt om tilskud til støtte for en sommerlejr for 11 børn med 3-4 ledsagende voksne fra et børnehjem i Kaunas, Litauen.
Projektet har et budget på kr. 81.000,-
Klubben støtter med 18.500,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet.

Brørup rk - rdh 75-2016-17

Brørup RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb af cafemøbler til Brørup Bio, som drives af en forening, som består af udelukkende frivillige.
Projektet har et budget på kr. 30.000,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 15.000,- som er søgt til projektet.

Randers østre rk - rdh 74-2016-17

Randers Østre RK, har søgt om tilskud til støtte for projektet ”Get a Bike” til hjælp for de mange mennesker, som bor i landområder udenfor Maputo i Mozambique.
Projektet har et budget på kr. 80.376,-
Klubben støtter med 30.000,- og klubben søger 30.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 30.000,- som er søgt til projektet.

Fredericia lillebælt rk - rdh 73-2016-17

Fredericia Lillebælt RK, har søgt om tilskud til støtte for en julefest over 2-3 dage til gavn for udsatte børn på forskellige alderstrin.
Projektet har et budget på kr. 22.000,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 7.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 7.000,- som er søgt til projektet.

Give rk - rdh 72-2016-17

Give RK, har søgt om tilskud til støtte for et rent vands projekt i Syd Afrika
Projektet har et budget på kr. 70.000,-
Klubben støtter med 45.000,- og klubben søger 25.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 25.000,- som er søgt til projektet.

Odder rk - rdh 71-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til julehjælp i form af mad og mindre pakker til udvalgte trængende familier i lokalområdet.
Projektet har et budget på kr. 20.000,-
Klubben støtter med 10.000,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 10.000,- som er søgt til projektet.

Skivehus rk - rdh 70-2016-17

Skivehus RK, har søgt om tilskud til støtte for en donation til Skive Menighedshjælp som uddeler gavekort til trængte enlige og familier til en god julefejring.
Projektet har et budget på kr. 22.500,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 7.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 7.500,- som er søgt til projektet.

Solrød rk - rdh 69-2016-17

Solrød RK, har søgt om tilskud til støtte for mere sikker færdsel på stier og veje for flygtningebørn i kommunen.
Projektet har et budget på kr. 16.000,-
Klubben støtter med 8.000,- og klubben søger 8.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 8.000,- som er søgt til projektet.

Nykøbing F. RK - rdh 68-2016-17

Nykøbing F. RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af en trailer til Værestedet Perronen.
Projektet har et budget på kr. 5.000,-
Klubben støtter med 2.500,- og klubben søger 2.500,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 2.500,- som er søgt til projektet.

Rosenholm RK - rdh 67-2016-17

Rosenholm RK, har søgt om tilskud til støtte for Julehjælp til trængende i Rosenholm og omegn.
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet.

Holte rk - rdh 66-2016-17

Det er desværre ikke muligt for Hjælpefonden at støtte projektet.
Af retningslinjerne for ansøgninger på Rotary.dk fremgår det, at ansøgninger normalt afvises hvis Bevillingen har til formål at støtte andre fonde/organisationer eller styres af andre hjælpeorganisationer.
Det fremgår af de fremsendte dokumenter fra Børnefonden, at det er Børnefondens projekt, og på den baggrund er vi som sagt nødt til at afvise projektansøgningen, uanset at det er et spændende og godt projekt.

Varde rk - rdh - 65-2016-2017

Varde RK, har søgt om tilskud til støtte for "Varde, Giv Det Videre...." en velgørende forening, som støtter familier med trængte børn og unge i Varde Kommune hen over hele året og med særlig opmærksomhed på juletiden. Projektet har et budget på kr. 15.000,-
Klubben støtter med 7.500, - og klubben søger 7.500,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Korsør rk - rdh - 64-2016-17

Korsør RK, har søgt om tilskud til støtte for Børnetelefonen under Børns Vilkår.
Projektet har et budget på kr. 6.000,-
Klubben støtter med 3.000,- og klubben søger 3.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Sønderborg syd rk - rdh - 63-2016-17

Sønderborg Syd RK, har søgt om tilskud til støtte for Spejdernes Lejr 2017. Tilskuddet er givet til sikkerhedsbeklædning i form af gule veste, kasketter og tørklæder til ”officerer” ved Spejdernes Lejr, således at de bliver let genkendelige. På beklædningen vil Rotarys hjul blive påtrykt, og vil derfor signalere, hvorfra støtten kommer. Der forventes 40.000 deltagere fra ind- og udland.
Projektet har et budget på kr. 48.200,-
Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Aarup rk - rdh - 62-2016-17

Aarup RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb af 3 stationære computere til børnehjemmet Panevesyz i Litauen.
Projektet har et budget på kr. 8.000,-
Klubben støtter med 4.000,- og klubben søger 4.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

København-Langelinie rk - rdh- 61-2016-17

København-Langelin RK, har søgt om tilskud til støtte for Ny Chance - et integrationsprojekt i form af en håndsrækning til et bedre liv for unge med indvandrerbaggrund, som er på et forkert spor i livet.
Projektet har et budget på kr. 50.000,-
Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Bjerringbro rk - rdh - 60-2016-17

Bjerringbro RK, har søgt om tilskud til støtte for reetablering af brugsvandssystem i Oldonyowas Village, Tanzania.
Projektet har et budget på kr. 602.000,-
Klubben støtter med 158.000,- og klubben søger 60.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Galten-skovby rk - rdh - 59-2016-17

Galten-Skovby RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af inventar til en nyetableret skaterbane.
Projektet har et budget på kr. 15.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Brønshøj rk - rdh - 58-216-17

Brønshøj RK, har søgt om tilskud til støtte for udskiftning af en hjemmeside til Håndboldklubben Stadion IF
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden.
Vi må desværre give afslag til det ansøgte fordi det ikke er indenfor de støtteområder, som Hjælpefonden normalt støtter. Der gives som udgangspunkt heller ikke støtte til projekter, som er gennemført.

Assens rk - rdh - 57-2016-17

Assens RK, har søgt om tilskud til støtte for hjælp til socialt dårligt stillede familier i Litauen gennem indkøb af køkkenudstyr og hårde hvidevarer
Projektet har et budget på kr. 6.000,-
Klubben støtter med 3.000,- og klubben søger 3.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Herning rk - rdh - 56-2016-17

Herning RK, har søgt om tilskud til støtte for finansiering af Ryttercykler og cykeltøj, til ”Projekt Team Herning 2016/17”. Projektet har til formål at bidrage til sundhed og trivsel for unge mellem 14 – 16 år med særligt fokus på unge mennesker, der er i risiko for ikke at gennemføre en uddannelse, og har svært ved at fungere blandt andre unge herunder. Projektet afsluttes med gennemførelse af en cykeltur til Paris
Projektet har et budget på kr. 1.035.000,- kr.
Klubben støtter med 35.000,- og klubben søger 35.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Hirtshals rk - rdh - 54-2016-17

Hirtshals RK, har søgt om tilskud til opsætning af et scoreboard i Hirtshals Sportscenter til gavn for arbejdet med unge mennesker i Hirtshals,
Projektet har et budget på kr. 30.195,- kr.
Klubben støtter med 15.097,50 og klubben søger 15.097,50 fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Esbjerg vest rk - rdh - 53-2016-17

Esbjerg Vest RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb af 17 mountainbikes + cykelstativer til det kommunale kultur-og formidlingscenter Myrthuegård. Myrthuegård besøges bl.a. af 22 skoler fra Esbjerg området fra 5-9 klasse, spejdere og andre foreninger. Cyklerne skal bruges til at børnene kan komme rundt i Nationalpark Vadehavet..
Projektet har et budget på kr. 60.000,-
Klubben støtter med 30.000,- og klubben søger 30.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Varde Warwith RK - rdh - 52-2016-17

Varde Warvith RK, har søgt om tilskud til støtte for et julearrangement for ensomme.
Projektet har et budget på kr. 52.160,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Brønshøj rk - rdh - 51-2016-17

Brønshøj RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb af en kaffemaskine til ”Himmelekspressen”.
Himmelekspressen er et herberg for hjemløse mænd, hvor der tilbydes dem en varm seng samt morgen- og aftensmad. Himmelekspressen har eksisteret i mere end 50 år og er drevet af private midler og frivillig arbejdskraft.
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er bevilget.

Brønderslev rk - rdh - 50-2016-17

Brønderslev RK, har søgt om tilskud til støtte for et center for nødlidende familier, primært enlige mødre med børn i Kumasi i Ghana. Støtten anvendes som hjælp til færdiggørelse af en Work Shop bygning på centeret.
Projektet har et budget på kr. 50.000,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 15.000,-.

Odder rk - rdh - 49-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud til indkøb af materialer til 43 efterskoleelevers arbejdsophold i et fattigt Town Ship i Durban området i Sydafrika.
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 5.000,-

Nykøbing f. og nykøbing f. vestensborg rk - rdh 48-2016-17

Nykøbing F. og Nykøbing Vestensborg RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedrørende en gruppe af udsatte og trængende kvindelige hjemløse i San Francisco, som findes selv i et meget moderne og civiliseret samfund som USA. Formålet er at give dem en konkret hjælp i en afgrænset periode og herigennem skabe synlighed og opmærksomhed om problemstillingen hos myndigheder og organisationer. Projektet har et budget på kr. 42.934,-
Klubberne støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 20.000,-

Rødekro rk - rdh - 47-2016-17

Rødekro.RK, har søgt om tilskud til støtte for en sommerlejr for 11 børn med 3-4 ledsagende voksne fra et børnehjem i Kaunas,Litauen.
Sommerlejren er planlagt afholdt i uge 33/2017 (12-19. august), hvor indlogeringen vil ske
på Møntervang Spejdercenter i Aabenraa.
Projektet har et budget på kr. 78.200,-
Klubben støtter med 12.000,- og klubben søger12.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 12.000,-

Kgs. Lyngby RK - rdh - 46-2016-17

Kgs. Lyngby RK, har søgt om tilskud til støtte for indkøb og installation af solcelledrevet varmepumpe i et børnehjem i Ami Tamil Tadu i Sydindien
Projektet har et budget på kr. 80.000,-
Klubben støtter med 26.000,- og klubben søger 26.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 12.000,-

Aalborg østre rk - rdh - 45-2016-17

Aalborg Østre RK, har søgt om tilskud til støtte for udgivelsen af en bog, som vil omhandle historien om alle 7 Rotary klubber og 1 under organisering i den nuværende Aalborg Kommune.
Et af værkets hovedformål er, at beskrive den betydning og den indflydelse som Rotary, har haft og fortsat har for et bysamfund som Aalborg – samt at beskrive enkelte Rotarianeres betydning for udviklingen i Aalborg, Nordjylland eller Danmark – netop gennem eller i kraft af deres medlemskab af Rotary. Projektet har et budget på kr. 270.000,-
Klubben støtter med 30.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som har bevilget de kr. 20.000,-

Silkeborg RK - rdh - 44-2016-17

Silkeborg RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt, som forbedrer vilkårene for pakistanske landsbypiger. Pigernes vilkår søges styrket gennem støtte til etableringen af en skole til undervisning. SRK tror på, at uddannelse er den bedste måde at forbedre levevilkår for pigerne på mellem og lang sigt. Projektet har et budget på kr. 305.000,-
Klubben støtter med 100.000,- og klubben søger 30.000,- fra Hjælpefonden.
Projektet blev stillet i bero Rotary året 2014-15 på grund af uroligheder i området. Det er derfor glædeligt, at kunne meddele, at Hjælpefonden har bevilget de kr. 30.000,- som er søgt til projektet under forudsætning af, at de tidligere beskrevne bevillinger til projektet fortsat er til stede.

Skovshoved RK - rdh - 43-2016-17

Skovshoved RK, har søgt om tilskud til støtte til gennemførelse af et hjælpeprojekt til Lukashusets børne- og ungdoms Hospice, idet Lukashuset er et tilbud til børn og unge i alderen 018+ med livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom og behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. Projektet har et budget på kr. 77.000,-
Klubben støtter med 38.500,- og klubben søger 38.500,- fra Hjælpefonden.som har bevilget de kr. 38.500,- 

Frederiksberg-Mariendal RK - rdh - 42-2016-17

Tak for fremsendelsen af et meget spændende og velbeskrevet projekt, som vi desværre ikke kan støtte, jfr vores retningslinier på Rotary.dk/Hjælpefonden/ansøgninger, hvor der bl.a. fremgår følgende formulering.
ANSØGNINGER AFVISES NORMALT HVIS:
1. Anbefaling og medfinansiering fra klub eller distrikt mangler. 2. Bevillingen har til formål at støtte andre fonde/organisationer eller styres af andre hjælpeorganisationer.
3. Støtteformålet bør være finansieret af det offentlige.
4. Projektet er årligt tilbagevendende, f.eks. af typerne "flidspræmier", "udflugter/studieture", "udvekslingsstudenters rundrejser", "fester eller andre velgørende/selskabelige sammenkomster" m.m.
5. Projektet har til formål at støtte enkeltpersoner.

Kongens Lyngby RK - rdh - 41-2016-17

Hjælpefonden har behandlet klubbens ansøgning om støtte til Dansk Indisk Børnehjælp. Støtten skal anvendes til brug for indkøb og installering af en soldrevet varmepumpe til et børnehjem.
Vi må desværre give afslag på jeres ansøgning, idet vi ikke har mulighed for at støtte andre fonde/organisationer, eller projekter, der styres af andre hjælpeorganisationer

Nordvestre RK - rdh - 40-2016-17

Aarhus Nordvestre RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedr. computerudstyr til skoler, NGO’er og IDP-homes i Luhansk og Donetsk i Østukraine.
Der kan erhverves 537 pentium IV computere, 48 notebooks, 560 monitors + keyboards, printers, scanners etc. til en ufatteligt billig pris..
Projektet har et budget på kr. 270.600,-
Klubben støtter med 33.000,- og klubben søger 33.000,- fra Hjælpefonden. Ansøgningen er modtaget i US dollars. Hjælpefonden har omregnet beløbet til danske kroner efter RI’s vekselkurs for september 2016. Kursen er 6,6.
Det er med glæde, at vi kan meddele, at Hjælpefonden har bevilget de kr. 33.000,- som er søgt til projektet.

Skivehus RK - rdh - 39-2016-17

Skivehus RK har søgt om støtte til project Maternal and Child Community Health Approach
(MCCHA)” i Tonkolilli District, Sierre Leone i Vestafrika. Projektet har et budget på kr. 77-700,-
Klubben støtter med 31.000,- og klubben søger 30.000,- fra Hjælpefonden.
På forretningsudvalgsmødet den 5. september 2016 blev ansøgningen drøftet, og der var, enighed om, at vi var nødt til at afvise ansøgningen, bl.a. under henvisning til Hjælpefondens regelsæt beskrevet i vores forretningsorden.
På sommermødet i 2016 blev teksten revideret/strammet for at undgå fremtidige misforståelser

Hadsund RK - rdh - 38-2016-17

Hadsund RK, har søgt om tilskud til støtte til transport af indsamlet/udfaset hospitalsudstyr og ambulance til hospitaler i Rumænien. Projektet har et budget på kr. 36.275,-
Klubben støtter med 18.137,50,- og klubben søger 18.137,50,- fra Hjælpefonden, som har bevilget kr. 14.737,50. Vi har reduceret det ansøgte støttebeløb med 3.400 kr., som er halvdelen af udgiften til flyrejser til 2 rotarianeres hjemrejse fra Rumænien.
Hjælpefonden støtter ikke udgifter til rotarianeres deltagelse i projekter, og derfor har vi set os nødsaget til at reducere det ansøgte beløb

Brædstrup rk - rdh - 37-2016-17

Brædstrup RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedr. ”Tandfeerne i Gambia”- etablering af elektricitet og vand på en skole i Gambia. Projektet har et budget på kr. 17.500,-
Klubben støtter med 8.750,- og klubben søger 8.750,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

odder rk - rdh - 36-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt som vedrører indkøb af undervisningsmaterialer til uddannelsescenteret Abay Mado i Etiopien
Projektet har et budget på kr. 100.000,-
Klubben støtter med 25.000,- og klubben søger 25.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

odder rk - rdh - 35-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud til undervisningsmidler til brug for undervisning af unge kvinder i Indien indenfor familieplanlægning m.m.
Projektet er yderst prisværdigt, men ikke konkret nok til at Hjælpefonden kan støtte projektet.

odder rk - rdh - 34-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedr. Gylling forsamlingshus. Der ansøges om støtte til udskiftning af vinduer og til indkøb af en projektor og router.
Klubben støtter med 10.000,- og klubben søger 10.000,- fra Hjælpefonden.
Projektet har et budget på kr. 20.000,-
Hjælpefonden støtter indkøb af en projektor og router til forsamlingshuset.
Vi støtter ikke bygningsvedligeholdelse, og må derfor give afslag på ansøgningen om støtte til udskiftning af vinduer.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet

odder rk - rdh - 33-2016-17

Odder RK, har søgt om tilskud til støtte for Odder Bordtennisklub, som har 48 medlemmer i alderen 7-14 år. Støtten går til indkøb af bordtennisbord, udskiftning af plader og net.
Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

gundsø rk - rdh 32-2016-17

Gundsø RK, har søgt om tilskud til støtte for projekt Klatretårn i Jyllinge, som skal skabe sjov, udfordrende aktivitet for børn og unge i lokalområdet
Projektet har et budget på kr. 13.666,93
Klubben støtter med 6.700,- og klubben søger 6.600,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Esbjerg-Fanø RK - rdh 31-2016-17

Esbjerg-Fanø RK, har søgt om tilskud til støtte for 2 projekter.
Projekt 1 - -Bidrage til at gøre en livsvarig positiv forskel for et antal børn i alderen 7 - 12 år, som er knyttet til Børns Voksenvenner i Esbjerg.
Projekt 2 - Gøre en positiv forskel for børn og deres mødre, som midlertidigt har døgnophold på kvindernes krise- og Aktivitetscenter i Esbjerg på grund af vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i deres liv.
Projektet har et budget på kr. 40.000,-
Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Hjørring rk - rdh 30-2016-17

Hjørring RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt, der skal øge helbred, velvære, ive adspredelse og beskæftigelser til patienter, der er i dialyse på Regionmshospitalet i Hjørring.
Projektet har et budget på kr. 479.000,-. 

Klubben støtter med 50.000,- og klubben søger 50.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

København Grundtvig Rk - rdh 29-2016-17

Rotary KøbenhavnGrundtvig RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt, hvis formål er at forbedre de sundhedsmæssige forhold for fattige unge piger i Grahamstown, Eastern Cape provinsen i Sydafrika. Projektet har et budget på kr. 57.450,-
Klubben støtter med 18.550,- og klubben søger 18.550,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Padborg-Kruså RK - RDH 28-2016-17

Padborg-Kruså RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt vedr. Wakasa Women Group i Tanzania. Projektet har et budget på kr. 24.000,-
Klubben støtter med 12.000,- og klubben søger 12.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget

Silkeborg Østre RK - RDH 27-2016-17

Silkeborg Østre RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt som går ud på at indrette et værested/samtalerum for borgere med et særligt behov, fordi de har et fysisk eller psykisk handicap. Projektet har et budget på kr. 35.000,-
Klubben støtter med 17.500,- og klubben søger 17.500,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Nakskov-Ravnsborg RK - rdh 26-2016-17

Nakskov-Ravnsborg RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til fordel for indlagte børn på Nykøbing F. Sygehus. Projektet har et budget på kr. 90.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Tørring-uldum rk - rdh 25-2016-17

Tørring-Uldum RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til indkøb af en tallerkenharve til Dalun Youth Association i Ghana. Projektet har et budget på kr. 10.000,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Skivehus rk - rdh 22-2016-17

Skivehus RK, har i juli 2016 fremsendt 3 ansøgninger til det samme skoleprojekt i Tanzania. Efter udveksling af mails, modtog vi den officielle ansøgning dateret den 8. august 2016. I ansøgningen søges der nu til 2 projekter/prioriteringer, idet der vil blive søgt District Grant midler til det sidste projekt.
Der bliver igen henvist til et Globalt Grant projekt, som ikke blev godkendt og at Hjælpefonden bevilgede 50.000 kr. til Global Projektet. Som tidligere meddelt, så bortfalder Hjælpefondens tilsagn i samme øjeblik Globale Grant projektet ikke godkendes.
Prioritet I og II har et budget på kr. 202.000,-
Klubben støtter med 107.000,- og klubben søger 95.000,- fra Hjælpefonden.
Bestyrelsen i Rotary Danmarks Hjælpefond har efter indstilling fra forretningsudvalget besluttet at støtte prioritet I – En 40 fods container indeholdende diverse skoleudstyr med 50.000 kr.

faxe rk - RDH 21-2016-17

Faxe RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til fordel for samfundets svageste.
Projektet har et budget på kr. 50.000,- Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 20.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Rudkøbing RK - RDH 20-2016-17

Rudkøbing RK, har søgt om tilskud til støtte for en børnelejr på Langeland for udsatte børn
Projektet har et budget på kr. 40.000,-. Klubben støtter med7.500,- og klubben søger 7.500,- fra Hjælpefonden., der har bevilget de kr. 7.500,- som er søgt til projektet.

ringe rk - rdh 19-2016-17

Ringe RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt, som omfatter renovering af Ringe Bio – anskaffelse af en Cafe kaffemaskine. Projektet har et budget på kr. 17.000,-
Klubben støtter med 8.500,- og klubben søger 8.500,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Greve-Karlslunde RK - RDH 18-2016-17

Greve-Karlslunde RK, har søgt om tilskud til støtte til indkøb af en rickshaw cykel til plejecenter Langagergaard. Projektet har et budget på kr. 38.500,-
Klubben støtter med 5.000,- og klubben søger 5.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet.

Frederiksberg-Mariendal - RHD 17-2016-17

Frederiksberg-Mariendal RK, har søgt om tilskud til støtte for en børnelejr på Langeland
Projektet har et budget på kr. 16.020,-
Klubben støtter med 8.000,- og klubben søger 8.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 8.000,- som er søgt til projektet.

Aarhus Sct. Clement RK - RDH 16-2016-17

Aarhus Sct. Clement RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt på den kommunale specialskole -Langagerskolen. Projektet har et budget på kr. 20.800,-
Klubben støtter med 7.000,- og klubben søger 7.000,- fra Hjælpefonden.
Det er med beklagelse, at vi må meddele afslag til projektet, idet det er udenfor Hjælpefondens støttemuligheder. Hjælpefonden kan desværre ikke støtte et projekt, som i sin grundsubstans er et kommunalt projekt.

Esbjerg Østre RK - RDH 15-2016-17

Esbjerg Østre RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt for unge kræftramte i Esbjerg området. Projektet har et budget på kr. 198.000,-
Klubben støtter med 60.000,- og klubben søger 40.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 40.000,- som er søgt til projektet.

Horsens Vestre RK - RDH 14-2016-17

Horsens Vestre RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til fordel for flygtningebørn i Horsens kommune. Projektet har et budget på kr. 27.500,-
Klubben støtter med 20.000,- og klubben søger 7.500,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 7.500,- som er søgt til projektet.

Hinnerup RK m.fl. - RDH 13-2016-17

Hinnerup RK (Team Rotary Favrskov), har søgt om tilskud til støtte til et helt særligt gyngestativ og en helt særlig cykel til de allersvageste borgere. Projektet har et budget på kr. 75.800,-
Klubben støtter med 38.000,- og klubben søger 37.800,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 37.800,- som er søgt til projektet.

Aalborg-Nørresundby RK - RDH 12-2016-17

Aalborg Nørresundby RK, har søgt om tilskud til støtte for KamilianerGårdens Hospice til udvidelse m.m. af sansehave.
Pojektet har et budget på kr. 30.000,-
Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 15.000,- som er søgt til projektet.

Sæby rk - rdh 11-2016-17

Sæby RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til opførelse af en skolebygning på 100 m2 i Tamil Nadu, som er en delstat i det sydlige Indien. Projektet har et budget på kr. 110.000,-
Klubben støtter med 55.000,- og klubben søger 55.000,- fra Hjælpefonden, som er blevet bevilget.

Frederiksberg-Mariendal RK - rdh 10-2016-17

Frederiksberg-Mariendal RK, har søgt om tilskud til støtte til et sansemotorisk værksted til et børnehjem på Grønland.’
Rotary Danmarks Hjælpefond støtter ikke projekter, som er finansieret af det offentlige, og det har desværre ikke været muligt at modtage oplysninger, som fortæller os, at børnehjemmet ikke er drevet af offentlige midler.
På den baggrund må vi desværre give afslag på jeres ansøgning

Humlebæk-Nivå RK - RDH 09-2016-17

Humlebæk-Nivå RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt der vedrører ”De spillende Muldvarper” Klubben støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 15.000,- som er søgt til projektet.

Struer RK - RDH 08-2016-17

Struer RK, har søgt om tilskud til støtte for anskaffelse af en matchrace båd til Venø Efterskole. Projektet har et budget på kr. 80.000,-. Klubben støtter med 40.000,- og klubben søger 40.000,- fra Hjælpefonden. Jeg må beklageligvis meddele, at forretningsudvalget har besluttet ikke at støtte projektet. Hjælpefonden støtter primært humanitære og sociale formål og i et vist omfang kulturelle formål. Ansøgningen ligger derfor udenfor Hjælpefondens støttemuligheder.

Aarhus RK m.fl. - RDH 06-2016-17

På vegne af Rotary klubberne i Aarhus, har du ansøgt om 50.000 kr. til brug for en antimobnings-kampagne i Aarhus kommune. Med kampagnen vil der blive rettet fokus på de personer, som kan forventes/burde gribe ind mod mobning af børn og unge.
Det er et prisværdigt projekt med gode intentioner, men det er ikke muligt for Hjælpefonden at støtte et sådant projekt indenfor de rammer, som vi arbejder efter.
Vi må derfor give afslag på ansøgningen, men ønsker jer held og lykke med projektet.

Gentofte RK - RDH 05-2016-17

Gentofter RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til indkøb af gymnastikudstyr til Nuuk Gymnastikforening. Projektet har et budget på kr. 172.621,-. Klubben støtter med 60.000,- og klubben søger 60.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 5.000,- som er søgt til projektet.

Distrikt 1461 m.fl. - RDH 04-2016-17

Assens RK m.fl., har søgt om tilskud til støtte for et projekt til indkøb af en minivan, som indrettes til handicapkørsel  i Siauliai, Litauen. Projektet har et budget på kr. 179.063.-. Klubberne støtter med 37.800,- og klubberne søger 37.800,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 37.800,- som er søgt til projektet.

Brønshøj RK - RDH 03-2016-17

Brønshøj RK, har søgt om tilskud til støtte for et projekt til indkøb af nye bluser til Brønshøj Kirkes Børne og ungdomskor. Projektet har et budget på kr. 15.000,-. Klubben støtter med 7.500,- og klubben søger 7.500- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 7.500,- som er søgt til projektet.

Rudkøbing RK - RDH 02-2016-17

Rudkøbing RK har på vegne af 5 rotary klubber på Fyn,  søgt om tilskud til støtte for et vandboringsprojekt i landsbyen Anvansu, Ghana. Projektet har et budget på kr. 30.000,-. Klubberne støtter med 15.000,- og klubben søger 15.000,- fra Hjælpefonden, der har bevilget de kr. 15.000,- som er søgt til projektet.

Hørsholm RK m.fl. - RDH 01-2016-17

Hørsholm RK og 3 andre sjællandske Rotary klubber, har søgt om tilskud til støtte for etablering af legepladser i 2 bygder i Grønland. Projektet har et budget på kr 100.000,-
Klubberne støtter med 50.000,- og klubben søger 50.000,- fra Hjælpefonden.
Hjælpefonden har bevilget de kr. 50.000,- som er søgt til projektet.