Udeområdet ved Strandbakkehuset er indviet

Indsendt af Peter Eigenbroth den 4.11.2021

Den 27. august 2021 kunne Rotaryklubberne og Strandbakkehuset (Børne- og ungehospice) invitere til offentlig indvielse af ”Udeområdet”.

Hospiceleder Dorit Simonsen samt arbejdsgruppen, der består af medlemmer fra alle seks Rotaryklubber på Djursland, bød velkommen og kunne præsentere det færdige projekt for de mange gæster.

Der var stor tak fra Dorit Simonsen til Rotary og de mange bidragsydere for det fantastiske resultat, som hun udtrykte det: ”Det er lige, hvad Strandbakkehusets beboere har behov for”.

Erling Mikkelsen fra arbejdsgruppen fortalte om baggrunden for, at Rotary var trukket i arbejdstøjet og har stået i spidsen for indsamlingen af de økonomiske midler til etableringen af det område, som Strandbakkehuset havde ønsket sig.

Det nye Børne- og ungehospice er det første af slagsen udenfor København, og det første nyopførte. Strandbakkehuset er placeret i tilknytning til Hospice Djursland, som Rotary-klubberne på Djursland var initiativtager til tilbage i 2001.

Ole Bak fra arbejdsgruppen kunne herefter fortælle, hvor de indsamlede penge kom fra. Udover rene donationer fra klubkasserne har mange Rotaryklubber i Vestdanmark skaffet penge ved offentlige arrangementer, der samtidig synliggjorde Rotary på bedste vis. Herudover har Rotarys fonde også bakket flot op om projektet.

Snoren til ”Stilleskoven” blev herefter klippet af en af beboerne i Strandbakkehuset. På bedste kongelige maner blev hun sekunderet af “prinsesse” hospiceleder Dorit Simonsen.

Medlemmerne af arbejdsgruppen viste herefter rundt og besvarede spørgsmål fra gæsterne, og der var mulighed for en god snak om projektet og om Rotary.

 

Udeområdet ved Strandbakkehuset

Strandbakkehusets tilknyttede Udeområde ligger i forlængelse af bygningerne, begyndende med en legeplads, hvor der er forskellige aktiviteter, der alle har sikkerhedsunderlag og er sammensat, så hele kroppen kan blive aktiveret.

Fra legepladsen er det muligt at komme ind i skoven, der er døbt ”Stilleskoven” for at vise den respekt, der skal være for beboere på Strandbakkehuset og Hospice Djursland. Stien til skoven har en svag hældning, men er asfalteret, så det er muligt for kørestolsbrugere og sygesenge at færdes der.

Midt i skoven er der en lille sø. Hele vejen rundt om er der bygget en 130 meter lang boardwalk, lavet af gedigent bæredygtigt træ. Langs boardwalken er der opstillet bænke og siddeplatforme samt et overdækket ”madpakkehus” med bålsted.

Skoven er offentlig tilgængelig, og mennesker og dyr færdes i naturen med respekt for hinanden og på naturens præmisser.

 

Vi løfter bedre i flok

Planen var at indsamle 2 mio. DKK. Imidlertid voksede projektet til 3 mio. DKK. Det blev for stor en opgave, derfor bad vi om hjælp hos alle Rotaryklubberne i Vestdanmark.

Projektet har vist, at når vi i Rotary arbejder sammen, kan vi opnå resultater, hvor det næsten umulige kan realiseres. Således fik vi efter to års planlægning og indsamling af penge til Udeområdet et resultat på 3,6 mio. DKK. Det har medført, at alle Strandbakkehusets ønsker til Udeområdet kunne opfyldes, og endvidere kunne der afsættes penge til 10 års vedligeholdelse af området.

 

Klubsamarbejde

I år er det 50 år siden, Rotaryklubberne på Djursland indledte et samarbejde.

Således inviterede klubberne i 1971 til den første Short Term udvekslings Camp. Et initiativ, der er gentaget hvert 3. år siden. Flere andre projekter på tværs af klubberne har gennem årene givet mange succes’er.

Rotaryklubberne fik i 2001 idéen til at få etableret et voksen-hospice. I konkurrence med flere kommuner lykkedes det at overbevise beslutningstagerne om, at det skulle etableres i Rønde på Djursland.

Forinden havde klubberne arbejdet intenst med projektet for på forhånd at frembringe et færdigt beslutningsgrundlag. Det var et arbejde, der var muligt, fordi Rotary rummer en mangfoldig viden gennem medlemmernes kompetencer fra erhvervslivet.

Projektet krævede ikke store donationer fra Rotary; men derimod en kæmpeindsats fra medlemmernes viden som de bærende kræfter. Det lykkedes at få Hospice sat på skinner, og den 9. november 2007 kunne Hospice Djursland åbne dørene og tage imod de første beboere.

 

Strandbakkehusets Udeområde

Historien gentog sig, efter at hospiceleder Dorit Simonsen i februar 2019 holdt et inspirerende foredrag om det kommende børne- og ungehospice ”Strandbakkehuset” i Rønde Rotary Klub.

Regeringen havde besluttet at etablere et børne- og ungehospice i Vestdanmark, og Region Midtjylland havde budt ind på opgaven med en årlig driftsfinansiering fra regionen. Anlægsfinansieringen var Dorit Simonsen rimeligt fortrøstningsfuld omkring.

Finansieringen af udeområdet var ikke så håndgribelig, derfor ville det blive en stor opgave. Her var en udfordring til Rotary. Vi fik nedsat en arbejdsgruppe på 16 medlemmer fra de 6 Rotaryklubber på Djursland. Igen kom Rotarys faglige netværk i spil.

Planlægningen og pengeindsamlingen med mange meget forskellige arrangementer blev sat i værk. HedeDanmark fik opgaven med at udføre anlægsarbejdet. Arbejdsgruppen fulgte hele processen – vi skulle sikre, at vi fik noget for pengene – og det lykkedes på allerbedste vis.

 

7 Paul Harris Fellows

Hospiceleder Dorit Simonsen er en sand rotarianer – men uden klub. Derfor fik hun tildelt en Paul Harris Fellow, som hun blev meget glad og rørt over at få.

Efterfølgende fik de 6 tovholdere i klubberne, Erling Elsig, Ole Bak, Niels Holm Larsen, Michael Scherer, Torben Folmer Bech og Erling Mikkelsen også tildelt en Paul Harris Fellow som tak for deres indsats med projekt ”Udeområdet”.

Torben Folmer Bech
Medlem af arbejdsgruppen