Status over projekter til velgørenhed 2021-22

Indsendt af Dan Holmer Andersen den 18.8.2022
Gennem de seneste 12 måneder har klubben gennemført 7 projekter, svarende til et samlet beløb på over 200.000 kr., hvilket er det hidtil største beløb i klubbens 70 årige historie. I mange år havde klubben ikke speciel megen fokus på dette område, hvor klubbens indre liv var i højsædet.

For 20 år siden var klubbens præsident primus motor for opstart af ungdomsudveksling, hvor klubben heller ikke tidligere havde været engageret.

Efterfølgende har klubben gennemført projekter, primært i lokalområdet, menogså internationalt. Blandt sidstnævnte f.eks. skole i Cebu, Fillippinerne, i samarbejde med 'Tandsundhed uden grænser', hvorigennem både sundheden blev forbedret, og indlæring blev markant forbedret. Et projekt i Sydafrika skal også nævnes til forbedring af levevilkårene i et lokalsamfund, og forhindre ørkendannelse og redde drikkevandet omkring Olifant floden, hvor der blev skabt mulighed for volunturisme og en autentisk oplevelse.

I 2020/21 blev der sammen med flere andre rotary klubber, distriktet, Rotary Danmarks Hjælpefond og Rotary Int. gennemført et projekt på ca. 500.000 kr. til Covid 19 hjælpe midler til et hospital i Lviv, Ukraine, i tæt samarbejde med venskabsklubben Lviv Int. R.K. (grundet restriktioner måtte klubbens arrangerede tur til Lviv med 18 personer i maj 2020 desværre aflyses)

Seneste 7 projekter: 
Gennemførsel af en sommerudflugt for Smedetoft Ungdomsklub til Skovtårnet. Iøvrigt har klubben de seneste 3 år holdt faste klubmøder i Smedetoft, hvor vi har lavet mad, spist og snakket med de unge, for større gensidig forståelse, bistået med lektiehjælp og mentorarbejde etc.

Et andet gennemført projekt er: ’Børns og unges Corona oplevelser på tværs af lande grænser’. Der er bidrag fra Smedetoft Ungdomsklub, danske udvekslingsstudenter, og fra tilsvarende i Sverige, Canada og Peru samt fra børn i skolen i Dagohoy i Filippinerne. Dels ved breve, essays, fotos, podcasts og videos. Meget forskellige bidrag, idet områderne ikke er ramt på samme måde, og også med forskellig økonomisk påvirkning. Alle bidrag er udvekslet med de deltagende parter, og tillige vist i vort lokalområde, bl.a. på biblioteker og ved Grundtvigskirkens sommerfest i form af plancher, ligesom podcasts og videoer kunne ses på PC’er med tekst og tale med engelsk oversættelse.

I samarbejde med lokale virksomheder som Krüger, GlobalConnect og Nykredit har der været opstillet juletræer med gaveønsker, som medarbejderne de resp. steder har kunnet opfylde til glæde for økonomisk værdigt trængende familier, fundet via Grundtvigskirkens menighedspleje, Næstehjælpere i København NV samt til grønlandske børn i Danmark.I alt over 100 gaver!

For grønlandske børn med pårørende i København er der gennemført 2 vinterevents, delsen juletræsfest på Restaurant Bellahøj med sange, klip & klister, div. lege, underholdning af 2 hospitalsklovne, julemand med gaver, chokolade og kage, dejlig julemiddag med sodavand, og hvor alle kunne få resterende mad med hjem i boxe. Efterfølgende blev en Zoo tur for samme målgruppe gennemført, og for mange første gangi Zoo. I begge arrangementer utroligt glade børn og familier. 2 rigtig store succeser.

Klubben har tidligere støttet i lokalskole i Dagohoy, Filippinerne, med dræning og etabl. af cementerede kanaler rundt om skolen, for at undgå oversvømmelse ved de hyppige tyfoner. Midt i december 2021 blev området påny ramt af en sådan med betydelige ødelæggelser til følge af afgrøder på marker samt bygninger. Skolen kunne nu bruges til midlertidig evakuerings center!  Når uvejret indtræffer, er man der afskåret fra omverdenen uden elektricitet og vand. I en fart fik klubben et projekt op at stå til installation af solpaneler til sikring af elektricitet på den korte bane, men også at vand ikke skal fragtes langvejs fra. Telefoner kan fortsat optankes, og beskeden vejbelysning er nu også opnået. Penge rækker langt på disse kanter, og ydmygheden og glæden er stor!

Endvidere fungerer et løbende projekt i samarbejde med Opeepl, der er en brugeranalyse virksomhed. Ved at svare på små meningsmålinger via en smartphone, doneres for hver besvarelse 3 vacciner til verdens børn til udryddelse af polio, idet Bill og Melinda Gates Foundation fordobler det beløb, som Opeepl donerer som betaling, når vi årligt sørger forat overføre beløbet til Rotary Int. i Zürich. Der tager ½ -3 min. at svare og skal ske inden for 1 time. Gør en stor forskel med en lille indsats. Tilmeld dig på: www.endpolio.dk!

Endelig er der ved det seneste projekt på kort tid indsamlet 3 fulde kasser hospitalsudstyr til Ukraine. Sprøjter, kanyler, sterile handsker, mundbind, medicin og udstyr til akutte operationer, katetre m.v. Lviv International Rotary Club havde efterspurgt medicinsk udstyr til deres hospitaler. Lviv har løbende modtaget tusinder af flygtninge, og byen forventer, at de desværre også vil modtage mange sårede til deres hospitaler til behandling fra krigen andre steder i landet. Transport til Ukraine er koordineret med anden rotary klub i distriktet, hvad vi takker meget for. Og stor og taknemmelig tak til Rigshospitalet Glostrup’s anæstesi- og øjenafdeling for at have doneret hospitalsudstyret.

Rotary året er endnu ikke endt, og et – måske flere – projekter står lige foran, så der er nok at tage fat på, hvor vi og Rotary kan gøre en forskel i bestræbelser på at hjælpe andre der er i nødsituation.

Projektudvalgsformand Laurits Sørensen / Maj 2022