Oprettet af Claus Skovbjerg den 11.6.2021
Er et program og tilbud til dig, som gerne vil lære mere om ledelse i en frivillig organisation samt gerne vil lære meget mere om, hvad Rotary er.
Omkring 300 rotarianerne har gennemført uddannelsen igennem de seneste 10 år og uddannelsen er meget efterspurgt og rost af alle deltagere.

Hvorfor Rotary Leadership Institute (RLI)

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 2 moduler, som afvikles på lørdage i tidsrummet 8.00-17.30. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil vide mere og lære mere om Rotary. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidigt med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærk medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne med netværk, humanitært arbejde og kulturudveksling stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotarys mange forskellige muligheder og programmer.

Også i forbindelse med at kommunikere Rotarys værdier og aktiviteter ud til omverdenen via digitale og skrevne medier får denne viden større og større betydning, og det gælder også, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

RLI giver helt konkrete færdigheder til den enkelte og til vedkommendes klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

Uddannelsen gennemføres som dialog baseret og interaktiv undervisning med højt tempo, stor aktivitet, og udnyttelse af deltagernes engagement og professionelle baggrund. Underviserne er engagerede rotarianere, som har deres undervisningskompetencer fra deres professionelle arbejde og fra deres virke i Rotary.

Aktuelt er der 8 ledige pladser på det hold der gennemføres i efteråret og der kan hurtigt blive fyldt op, så send din tilmelding, så du er sikker på at komme med.

Tilmelding

Tilmeldingsformularen finder du på distriktets hjemmeside under kurser og seminarer. Er du i tvivl om noget, så kontakt distriktsguvernør Per Lindved, tlf. 25 77 42 35 eller mail perlindved (at) youmail.dk

RLI Hold 15, efterår 2021
Datoer: 11.09.21 og 09.10.21
Bemærk: Tilmeldingsfristen er den 15. august 2021 for modulerne. 

Hvis det passer dig bedre at deltage til foråret, så er det helt åbent endnu. Der kan deltage 24 personer og ansøgningsproceduren er den samme som beskrevet ovenfor.

RLI Hold 16, forår 2022
Datoer: 12.02.22 og 12.03.22
Bemærk: Tilmeldingsfristen er den 15. januar 2022 for modulerne.