Hedensted Rotary Klub vil præge byudviklingen

Oprettet af Jeannette Refstrup den 24.8.2021
Læs og bliv inspireret til, hvad et Rotary-projekt også kan være – det er historien om, hvordan en lokal klub sætter præg på byudviklingen til gavn og glæde for alle.

”We are people of action”
“We are community-builders”
“We are problems-solvers”

Det er ifølge Rotary International essensen af, hvad det vil sige at være rotarianer. Det glemmer vi måske lidt i hverdagen, når vi mest har fokus på driften af vores ugentlige klubmøder. Men som i alle andre dele af livet (arbejdet! Parforholdet! Vennerne!) kan drift godt blive lidt kedeligt, hvis der ikke også er udvikling. Men hør bare her, hvad de gjorde i Hedensted Rotary Klub. Ovenikøbet i Rotary-året 2020/21 – året, hvor alt for mange af vores klubber led under nedlukning på grund af COVID-19-pandemien.

Hedensted – en almindelig by i det jyske
Først skal du dog vide lidt om, hvad Hedensted er for en by: Den ligger ved det østjyske motorvejsbånd mellem Horsens og Vejle. Byen er en gammel stationsby, og kommunen tæller såvel ferie- og badebyen Juelsminde som et opland, der engang var præget af de stærke Jyders ånd. For udefrakommende er der helt ærligt nok ikke så meget at komme efter i Hedensted. Men for dem, der bor der og holder af byen, er der masser af udvikling at spore blandt andet på grund af nærheden til E45. Der bor 46.800 borgere i hele kommunen – heraf 12.100 i selve Hedensted By, der er kommunens klart største.

Byen er imidlertid skåret midt over af jernbanen. Det er lige præcis dette knudepunkt, kammeraterne i Hedensted Rotary Klub fik øje på potentialet i. Eller man kunne sige, at de fik øje på et problem og tænkte ”we are problems solvers”. Måske tænkte de ”we are people of action”. Og så gik de i gang.

De udviklede en vision for arbejdet
”Vi foreslår et kulturhus hen over banen,” skrev daværende præsident Kim Fast i en begejstret mail til daværende guvernør Per Lindved i Distrikt 1450.

”Hedensted Rotary Klub bliver fødselshjælper på projektet, der handler om lokal byudvikling og lokalkultur. Projektet skulle gerne blive større end os selv, vokse og leve, så vi stille og roligt over tid kan trække os ud af det igen og se det leve sit eget liv. Men lige nu er det os i Rotary, der driver det og retningen. Og visionen er betydelig større end byen/kommunen tidligere har tænkt dem, hvilket også betyder, at andre end os skal drible bolden helt i mål. Men vi giver bolden op og med en helt rigtig retning.”

”På de tre uger siden vi besluttede os, har vi fået beskrevet planen og talt med mange mennesker. Vi har fået lavet råskitser til det byggeri, der gerne skal i gang, fået lavet 3D tegninger og fået lavet animationer der som en lille film viser området i bevægelse. I det hele taget fået visualiseret ideen.”  

”Vi har tillige lavet tilmeldingskort-til-sagen hvor borgerne i byen/kommunen/lokalområdet kan skrive under på deres sympati og støtte, såkaldte Call-to-action kort og selvfølgelig med Rotary-logo på. Vi har skrevet tekstindholdet til den nye projekthjemmeside, og den er skrivende stund ved at blive designet. Mon ikke vi også på den hjemmeside over tid ser en tak eller flere til Rotary for det gode samarbejde og kommer til at se Rotarys logo flere gange. Det tænker jeg stærkt kommer til at ske!”

 ”Helt ærlig, så er jeg selv spændt på, hvad dette kan drives til, og hvad det positive spin-off for Rotary kan blive. Men spin-off har der allerede været alene i lyset af alle de mennesker, vi nu har talt med og kommunikeret med. Nu skal vi blot have mange mennesker, og de rigtige mennesker, til at drible videre med bolden.”

Mål og delmål var helt klare
Rotary-klubben med i alt 21 medlemmer var også helt klare i mælet omkring, hvad målet med hele det store arbejde var:

”Primære sigte på korte bane (Burst 1) er at bidrage til opmærksomheden og være opsamlingsstedet for Call-to-action blandt byens borgere og forretningsliv med fokus på at skabe opbakning til kulturhuset og sammenbindingen af Hedensted bymidte.”

”Primært sigte på den lange bane er at udvikle sig til en forening og det lokale udviklingsråd for Hedensted, som Hedensted ikke har.  Skal gerne få et selvstændigt liv på den lange bane, der driver udviklingen og kører uden for Rotarys rammer i et tæt samarbejde.”

”Og lykkedes vi, så kommer vi til at betyde en positiv forskel i mange menneskers liv! Nå, nu kan jeg vist ikke spænde buen højere, men vi er spændte på det, vi har sat i gang og yderligere sætter i gang!”

De skabte en kommunikations- og markedsføringsplan
Helt fra begyndelsen var Hedensted Rotary Klub opmærksomme på at kommunikere strategisk og kontinuerligt. Derfor blev det hele skudt i gang med en solo-historie til den lokale avis, hvor overskriften lød: ”Borgere og forening i spidsen for nyt forslag til Hedensted: Byg et kulturhus hen over jernbanen”

Artiklen kan du finde her>> 

Ud over artiklen i den lokale avis var der også omtale i radioen – og desuden brugte klubben både de sociale medier og en nyoprettet hjemmeside. Endelig huskede de hele tiden den interne kommunikation til kammeraterne i klubben.

”Bortset fra 260 kr. til lidt Facebook boost og et beløb for at købe domænet Hedensted.nu, så er alt til nu foregået ved frivilligt arbejde og uden noget budget eller økonomi involveret - og på kun tre uger,” fortalte daværende præsident Kim Fast.

Men det var ikke det hele. Det var nemlig også borgermøder og rundvisninger ved banen, hvor klubben tænkte, at kulturhuset til sin tid skal rejse sig. Her var der selvfølgelig Rotary-bannere, ligesom flere af klubbens medlemmer var til stede.

Og de fik mobiliseret borgerne i Hedensted Kommune
“We are community-builders” siger vi i Rotary, og det tager de alvorligt i Hedensted Rotary Klub. 

”Derfor er det vigtigt med borgermobilisering. Borgermobiliseringen er vigtigt på den korte bane i forhold til dette projekt og et hovedmål i sig selv i forhold til den lange bane, ligesom ”Fyrtårns-projektet” (Kulturhus og handelsarkade, der kan binde vores to-delte by sammen hen over banen), er et hovedmål,” forklarede præsidenten klubbens tanker.

Hvad sker der så nu, spørger du?
Til november er der kommunalvalg, og klubben håber, at projektet bliver en del af den lokale valgkamp i drøftelsen af visionerne. For arbejdet er slet ikke færdigt:

”Vi skal fortsætte det gode arbejde og sikre yderligere omtale af projektet og Rotary, så vi øger kendskabet til klubben, øger vores positive omdømme og øger tilstrømningen af nye medlemmer til klubben.”

”Vores projekt udvikler sig fortsat positivt. Hedensted Rotary Klub er blevet synlig i bybilledet på en måde den ikke har været før. Synligheden i medierne og de sociale medier har heller aldrig været større end nu. Bare inden for de seneste 2½ måned har vi fået 40 yderligere følgere på vores facebookside og stigningen vil fortsætte.

”Vores største triumf i forbindelse med synligheden af Rotary i bevidstheden er, at det bymidte-forslag vi kom med i marts til kommunen og til offentligheden, der har Hedensted kommune i dag, for få timer siden, bevilliget 900.000 kr. til at gennemføre forundersøgelser af et sådanne projekt!”

”Politikerne i kommunen er positive stemte.”

”Aktiviteter med fokus på hvad der skal til, for at projektet kan gennemføres sker hen over sommeren. Den kreative proces, hvor lokale interessenter inviteres med vedr. indhold og funktioner i kulturbygningen, forventes igangsat ultimo august 2021. Vi forventer Rotary har en central og synlig position i den proces.”

 ”Og i fredags var vi ude i byen for være tydelige i bybilledet og for at sikre yderligere underskrifter og opbakning fra lokalbefolkningen til vores forslag om udvikling af Hedensted bymidte.”
 

KLIK OG FØLG DISTRIKT 1450 PÅ FACEBOOK

ER DU IKKE MEDLEM AF ROTARY? KLIK HER OG LÆS, HVORDAN DU BLIVER DET

Artiklens forfatter, Jeannette Refstrup, er medlem af Rotary Horsens Vestre, hvor hun er medlem af klubbens PR-udvalg. Hun er desuden medlem af Distrikt 1450s PR & Branding-udvalgs samt Assistent Rotary Public Image Coordinator i Zone 18. Til daglig er hun selvstændig med kommunikationsbureauet StrupStrup®.