Årets Distriktskonference

Pressemeddelelse 2. oktober og foto af Hasse Ferrold

PRESSEMEDDELELSE 2. oktober 2017
Udsatte børn i fokus
Ved den årlige store konference for Rotary Hovedstadens 65 klubber fortalte
både Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (foto 1), bestyrelses formand for Børnerådet Per Larsen (foto 3) og fra Grønland, Britta Kjeldsen (foto 2), om de mange udsatte børn, der stadigt er i Danmark og rigsfællesskabet. 

 

Veteraners børn udgør en gruppe, som er særligt udsat, og hvor der er stort
behov for en særlig indsats, fremhævede Claus Hjort Frederiksen.
Det er et område, som Rotary gerne vil bistå med, og derfor er gået i
samarbejde med SSOP om.
Per Larsen kunne som formand for Børnerådet supplere med, at der stadigt
mange steder er børn, som tabes, med utrolige efterfølgende omkostninger for
samfundet.
Rotary har allerede til denne målgruppe løftet flere store opgaver, herunder
hjulpet 14 børn i Egedal Kommune til en ny bedre tilværelse.
Størst indtryk gav det, da Britta Kjeldsen beskrev hvordan en tredjedel af alle
børn i Grønland ikke får den nødvendige uddannelse, og at hvert femte barn!!
ofte går sulten i seng.
Børn i Grønland er en anden mærkesag for Rotary, hvor mange klubber i
Hovedstadsområdet i en årrække har gennemfør forskellige hjælpearbejder.
Britta Kjeldsen udtrykte, at det vigtigste nu, er en samlet bearbejdning af
holdninger og levevis i Grønland.

For yderigere information er kontaktpersoner:

Distriktsguvernør Peter Koefoed,
e-mail: dg1470-1718 (at) rotary.dk Mobil: 5059 6533

Formand for PR og tidligere guvernør Bjørn Zebitz
e-mail: dg1470-1516 (at) rotary.dk Mobil: 4019 0710

Fakta om Rotary

Rotary er en attraktiv organisation af engagerede mennesker, med 1,2 mio.
medlemmer i hele verden, i et unikt erhvervs- og socialt netværk. I Danmark
er der ca. 11.000 medlemmer, fordelt i 275 klubber.

Som medlem af en Rotary klub lærer man hele tiden nyt om det samfund,
man er en del af, og får gode sociale og forretningsmæssige kontakter.
Medlemmerne tilstræber at leve op til en etisk og moralsk høj målsætning.
Rotary tager et humanitært ansvar, og arbejder for fred og
konfliktforebyggelse, sygdomsforebyggelse, rent vand, sundhed,
analfabetisme og samfundsmæssig udvikling. Rotary engagerer sig i både
lokale og internationale projekter.
Gennem mere end 30 år har Rotary stået i spidsen for kampen mod
sygdommen polio, som i 1985 var udbredt i 125 lande med 350.000 tilfælde.
Den er i 2016 nedbragt til kun at være i tre lande med ca. 40 nye
sygdomsudbrud. Tusindvis af frivillige rotarianere - også danskere - deltager i
vaccinationsdage i de to lande, hvor polio endnu forkrøbler specielt børn.
Rotary er verdens førende organisation, når det drejer sig om internationale
studielegater, idet Rotary årligt giver mere end 1.000 unge mennesker
mulighed for at studere i udlandet.
Ungdomsudveksling er et af Rotarys helt store indsatsområder. Hvert år rejser
omkring 8.000 unge fra lande i hele verden på udvekslingsophold et år i et
andet land, organiseret af Rotary. Alene fra Danmark rejser ca. 200 unge ud
og lærer sprog og kultur på den bedste måde.
Rotary – et netværk med mening.