Aktiviteter

Aktiviteter i klubben.

Når et af klubbens udvalg får en god idé til et projekt og vi i øvrigt er enige om at gå videre med det, er det vigtig at få opgaven fordelt blandt medlemmerne, så flest mulige kan nyde "ejerskab" og deltage i den fælles indsats for at aktiviteten skal lykkes bedst muligt.

Eksempler på aktiviteter i klubben:

Get-to-Gether (G2G)
Gennem de senere år har vi fx. afholdt fælles weekend for alle distriktets indkommende udvekslingsstudender. Det betyder, at vi skal huse og bespise vores distrikts inbound udvekslingsstudender - en sted mellem 30 og 40 unge fra alle hjørner af kloden fra ankomsten fredag eftermiddag indtil efter morgenmad søndag formiddag.

Udover disse praktiske opgaver byder det også på dags- og aftenprogram for de unge, som typisk kommer på turen Ry - Himmelbjerget, måske til fods måske i kano. Afterne byder på opgaver som typisk handler om at lave underholden indsalg for kammeraterne ect.

Se mere om GSG arrangementet i Ry 2011

Sidste nyt: Vi har åbenbart gjort vores arbejde godt for her i foråret 2012 har vi fået opgaven med at huse alle inbounds fra hele landet. Vi må jo finde nogle større gryder frem - ca. 5 gange så store! Vi forventer op mod 200 deltagere, så der bliver nok at tage fat på :-) 

 

Tilbagevendende salg af lodsedler i perioden hvor RYST-festivallen løber (siden 2009).
Gennem de senere år har klubben hver år gennemført et salg af lodsedler, hvor hovedgevinsten har være en ny bil. Formålet med disse lotterier er at skabe overskud til klubbens hjælpearbejde typisk i den 3. verden.

Rotary, som er en international organisation, har et særdeles effektivt og velstruktureret netværk, som betyder, at klubber kan samarbejde om at løse fx. et vand & sanitetsprojekt i Afrika eller som vi selv gjorde for et på ar siden, sammen med vores venskabsklubber i England og Tyskland og en klub i Mexico, lykkedes med at oprette to mobile medicinsk klinikker for fattige i Mexico. 

Brilleindsamling.
Vi har også for år tilbage samlet briller ind, men i dag hvor briller med alm. korrektion fås for næsten ingen penge, er vi gået bort herfra.

Mobiltlf.-indsamling.
I 2010 indsamlede vi bruget mobiltelefoner, som efter rework gik til den 3. verden. Vi havden en mindre indtægt herpå, som gik direkte i vores hjælpekasse.

 

Øvrige aktiviteter:

 

Hospitalsudstyr til Litaun.

Klargøring og transport af brugt falck ambulance og hospitalsudstyr til Litaun.

Indsamling af PC-ere som også gik til Litaun.

Foredragsaftner.

Valgaften 2004 med borgmestrene fra de "gamle" Skanderborg-kommuner.
Valgaften 2001 med De Fire Princesser fra Ry. 

 


Sommerlotteriet - salget af lodsedler en årlig tilbagevendende begivenhed for klubbens medlemmer. 

Arrangementer i det fri med grill og hygge - her på Knøsen.

 

De fire "gamle" kommuners borgmestre

Aktiviteter

Et mundheld siger, at det eneste, der kommer udad ingenting, er lommeuld!

Sådan er livet jo engang, ingenting kommer af sig selv. derfor må alle medlemmer i princippet bidrage for at sikre et godt og spændende indhold ved vores møder.

Gode foredragsholdere.

Vi har mange gode foredragsholdere, som ofte findes via vores netværk, der lægger deres vej forbi hos os, men Rotary er ikke kun foredags-møder. Der skal også være plads til andre udadvendte aktiviteter som en sejltur på søen eller havet måske med en fiskestang. Ture i naturen, hvor der løbes orienteringsløb, samles svampe ind til en god sovs eller hvor vi blot vises rundt af kyndige folk er også en vigtig bestanddel af vores møder. Med vores mange medlemmers indsigt, kan der åbnes mange "dører".

Virksomhedsbesøg.

Normalt har vi en 4 - 8 virksomhedsbesøg årligt. Vi har besøgt landbrug, anlæg til produktion af biobrændstof, hospitaler, økofarme, motorvejsprojekter, anlæg til udnyttelse af brint, slagteri og mange andre.