Aarhus Connect Rotary Klubs HISTORIE

I oktober 2019 skiftede klubben navn fra Aarhus Nordvestre Rotary Klub til Aarhus Connect Rotary Klub.

Den 15. marts 1956 var startdagen for Aarhus Nordvestre Rotary Klubs organisering på basis af et charterbrev, der blev overrakt klubben den 6. december 1956.

Klubbens første præsident var landsretssagfører Niels Bjøreng i rotaryåret 1956-57. Mødestedet var marmorsalen på Hotel Royal i Aarhus centrum, - et meget stilfuldt lokale, hvor der blandt andet afholdtes kammerkoncerter. Klubbens møder var lige så stilfulde. Man var De's og mødte naturligvis op i jakkesæt og slips., - og ved festlige anledninger som f.eks. charterfesten: "Kjole og hvidt". 

Hotel Royal, klubbens første mødestedHotel RoyalKlubbens chartermedlemmer

 

 

 

I sommeren 1971 blev mødestedet flyttet til Motel la Tour på Randersvej i Aarhus Nord, og det var som om det mindre stilfulde lokale førte til en tilsvarende mindre stilfuld omgangstone. Her grundlagdes den herlige og frie tone, der i dag kendetegner klubben og som værdsættes af klubbens medlemmer og gæster.

Motel LaTourMotel la Tour

Som følge af ombygning på Motel la Tour var klubbens møder i en kort periode i slutningen af 90'erne atter tilbage på Hotel Royal, hvor det imidlertid ikke altid var let at finde en parkeringsplads om fredagen ved frokosttid. Møderne vendte snart tilbage til Motel la Tour og blev afholdt dér frem til 2006, hvor møderne blev flyttet til NRGi Park (Aarhus Stadion). Det blev til et noget omskifteligt år med forskellige mødesteder, - bl.a. på grund af enkeltstående store sportsarrangementer m.m. samt en længerevarende ombygning af NRGi Park, som medførte flytning til Jydsk Væddeløbsbane. Desuden skete der på væddeløbsbanen en voldsom eksplosion d. 12. maj 2007, som raserede hovedbygningen, hvori møderne blev afholdt. Møderne blev derefter flyttet til restaurant Mackenzie i Brabrand og efterfølgende til virksomheden Trepol i Skovby. Da genopbygningen af lokalerne på Jydsk Væddeløbsbane var gennemført i 2008, blev møderne flyttet tilbage hertil.

Allerede året efter klubbens stiftelse blev der taget kontakt til Celle Rotary Club i Tyskland og hermed begyndte det nære venskab, som siden har eksisteret mellem de to klubbers medlemmer, og som har ført til utallige besøg og genbesøg hos dem og os. Klubben har desuden haft venskabsklubber i England (Ilkeston RC) og Norge (Drammen Syd RK), men kontakten til disse klubber er efterhånden gledet helt ud.

Fra Camp 2000Short-term - holdet fra 2000

 

 

 

 

Én af hjørnestenene i klubbens arbejde har gennem mange år været ungdomsudvekslingen.

Det begyndte i 60'erne med ungdomsudveksling imellem klubber i Europa for Rotary-børn i skolealderen. De unge opholdt sig 2-3 uger i Rotary-hjem fra 3-4 klubber i Danmark.

Senere valgte klubben at indgå i den ungdomsudveksling, der på dansk initiativ var blevet etableret i 1959, og som indebærer, at en ung person i alderen 16-19 år kommer et år til et andet land for at bo hos 3 værtsfamilier og følge skolegangen og det øvrige liv på det pågældende sted. Til gengæld forpligter den udsendende klub sig til at modtage en ung fra udlandet til at bo sammenlagt et år hos 3 værtsfamilier, som klubben skal finde frem til.

I mange år havde vores klub to udvekslingsstudenter sendt ud, - og til gengæld modtog vi to unge fra andre lande og sørgede for dem med værtsfamilier, skolegang m.v.

Nogle år efter årtusindskiftet blev det imidlertid så vanskeligt at finde værtfamilier, at antallet af udvekslingsstudenter til og fra klubben måtte halveres til én, og der har endda været nogle få år, hvor klubben slet ikke har udsendt og modtaget udvekslingsstudenter.

Fra august 2012 genoptager vores klub udvekslingen i forventning om, at vi atter kan få denne "Long term Exchange" på vores aktivitetsliste.

I årenes løb har klubben også arrangeret "Short term - exchange", hvor et antal unge (20-25, fortrinsvis fra Europa) mødes et par uger i sommerferien i en Camp, som byder på oplevelser og samvær, som er meget givende for de unge,- og for klubben, som er arrangører af lejren.

Klubbens første arrangement af denne art fandt sted i 1980 på Lyngbygaard, hvor også den næste Camp afholdtes i 1985. Senere fulgte Camp Århus i 1994, Camp 2000, Camp 2005 ("Modern Vikings"), Camp 2013 ("Music Festival")

Guvernørkædeoverrækkelse

Rotaryklubberne i Danmak er delt op i 5 distrikter, og Aarhus Nordvestre RK tilhører distrikt 1450. I hvert af disse distrikter udpeges hvert år en distriktsguvernør, som skal koordinere arbejdet i distriktet i det pågældende år.

Aarhus Nordvestre RK har i sin levetid leveret ikke mindre end 3 distriktsguvernører:

  • Rotaryåret 1963-64: Viggo Oram
  • Rotaryåret 2001-02: John Callesøe
  • Rotaryåret 2009-10: Otto Grantzau

Sidstnævnte ses ovenfor ved kædeoverrækkelsen til sin efterfølger, Torben Andreasen, i juni 2010.

I en årrække fra 1990'erne til nu har Aarhus Nordvestre RK markeret sig sig en meget aktiv spiller i forbindelse med humanitære projekter, - udenlandske såvel som lokale.

Nyt klasseværelse på en skole i AnkaraSkolebegyndere i et nyrenoveret klasselokale på en skole i Ankara.

Projekterne har bl.a. omfattet store forbedringer på et børnehjem "Lopselis" i Kaunas, Litauen, - skoleprojekter i Ankara, Tyrkiet, - et hjernescannerprojekt i Kiev, Ukraine, - lokale projekter for udsatte børn og unge i Aarhus (med økonomisk støtte fra Celle RC, som gennemfører et flygtningeprojekt med støtte fra vores klub) og et projekt i det østlige Ukraine, som skal forbedre it-mulighederne på en lang række skoler. Et meget stort VTT-projekt i Ukraine/Brasilien i et samarbejde med ikke mindre end 9 Rotarydistrikter vil oplære mange læger og andre fagfolk i forbindelse med behandling af kranie-misdannelser.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ved udgangen af Rotaryåret 2017-18 flyttedes mødestedet bort fra Jydsk Væddeløbsbane. I første omgang til Restaurant Martino i Marselisborg lystbådehavn, og fra udgangen af august 2018 til Bellevuehallen i Risskov. Klubben havde på dette tidspunkt oplevet en ret kraftig nedgang i medlemstallet. og derfor blev der i foråret 2019 iværksat en række initiativer, der skulle rette op på dette.

Bl.a. blev der indført en forsøgsordning fra starten af Rotaryåret 2019-20 med  to mødesteder og to mødetidspunkter: I de lige uger skulle møderne forsætte  på fredage fra kl. 12.30 til 14.00 i Bellevuehallen, og i de ulige uger skulle møderne afvikles på torsdage fra kl. 17.00 til 18.30 på Marselisborg Havnekro. Dette tiltag skulle gerne føre til, at flere erhvervsaktive personer ville finde det attaktivt at være med i klubben. En evaluering i løbet af året må vise, hvorvidt disse tiltag virker tilstrækkelig godt....