Oprettet af Peter Eigenbroth den 14.7.2017

I år var 39 af D1440s inbound udvekslingsstudenter på et 4 dages togt – 5. til 8. juni. Togtet, som ligger fast i ”årskalenderen” for udvekslingsstudenter, var 2 dage kortere end tidligere år på grund af pinsen og på grund af, at LOA og Jens Krogh skulle være hjemme til Aalborg Regattaen.

Togtet udgik fra Aalborg og var med overnatninger i Løgstør, på Fur og i Skive inden ankomsten tilbage i Aalborg. Dette års togt var præget af to forhold.
 

For det første var der nu fire skibe med i togtet. Skipper Hans Henrik Kanstrup fra Frederikshavn stillede med Anna Carmen, og skipper Jørgen Justesen fra Skivehus Rotary Klub stillede med skibet Malene. Ombord på LOA var skipper Michael Rasmussen, som er tilknyttet Hjallerup Morning Rotary Klub, og ombord på Jens Krog var Andreas Fink skipper.

Deres besætninger gav de 39 udvekslingsstudenter en lejlighed til at opleve samarbejdet ombord på et sejlskib med krav til at udføre ordrer, deltage i rengøring, navigation og sejlføring på de fire skibe. Det var en udfordring for mange, men den blev taget positivt imod, både når det drejede sig om at gå i riggen på LOA eller deltage i madlavning og rengøring under dæk.

Vejret viste sig fra den bedste side i forhold til at sejle med sejlskibe. Ingen kvælende stille vejr med brændende sol. Derimod var der frisk blæst det meste af tiden med skiftende nedbør. Det gav et flot sejlvejr, som gav fart, dramatik og dog kun få bølger i Limfjordens beskyttede vande. Der var masser af sejltræning og god fart i skibene for sejl alene.

To endog meget store skybrud kunne have ødelagt togtet. Men det ene gik først i gang efter et grill party på stranden ved Fur Bådelaug, hvor alle lige akkurat nåede ombord i Fur Havn inden himmelvældet åbnede sig. Det andet skybrud var i Skive, men her skete det, mens Skivehus Rotary Klub havde tilrettelagt et flot program ”under tag”. Dette program gjorde lykke. Bowling, god mad og efterfølgende fælles sang og folkedans i en af Molands store haller på kajen i Skive Havn.

Den sidste dag blev alle skibene og deres besætninger modtaget af Aalborgs borgmester. Aalborg Kommunes borgmesterkontor lejede sig ind Universitets store Auditorium lige ved siden af Musikkens Hus. Også distriktsguvernør Chr. Boldsen og distriktscounsellor Poul Risager og Hans Jørn Sørensen var mødt op og berigede samværet med taler og taksigelser. Alle skibene havde lagt kaj udenfor, og Aalborg City donerede en pølsevogn med indhold til hele selskabet og de mange værtsfamilier, som var mødt op for at hente udvekslingsstudenterne hjem,.

Atter i år er der grund til at takke de medvirkende klubber og de mange frivillige omkring togtet og skibene.

Bent Laier, Nibe Rotary Klub
Esben Munk Sørensen, Aalborg City Rotary Klub.