Indsendt af Birger Borch Larsen den 18.4.2020
Med Skiveklubberne som ankermænd har det været muligt indenfor få dage, at få afsendt hårdt tiltrængte visirer til Italien. Det lykkedes at indsamle 90.900 kr., der blev omsat til 3000 visirer, der netop er ankommet til Rom, og vil blive distribueret til de hårdest Corona-ramte områder.