2020 06 15 Æresmedlem, årets rotarianer, medlemsoptag og kædeoverrækkelse